Stalowa konstrukcja mostu drogowego

Stalowa konstrukcja mostu drogowego

Na terenie osiedla mieszkaniowego zostały silnie skorodowane stalowe słupy do suszenia bielizny i urządzenia do zabaw dla dzieci. Szczególnie poważne uszkodzenia wystąpiły w miejscu styku metalowych elementów z betonowymi cokołami. Przyczyną powstania szkód było nieodpowiednie wykonanie pokrycia ochronnego i nieodnawianie go we właściwym czasie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stalowa konstrukcja mostu drogowego uległa nieznacznemu skorodowaniu, ale ochronne pokrycie lakierowe wykazuje duży stopień zniszczenia. Zachodzi konieczność wykonania nowego pokrycia ochronnego. Znajdujący się w pralni stalowy zbiornik do ługu został silnie uszkodzony przez korozję wżerową. Zachodzi konieczność wyremontowania zbiornika i zaopatrzenia go w okładzinę z folii PCW, odporną na działanie ługu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wielkość szkód materialnych powodowanych przez korozję ilustruje kilka poniższych przykładów, przedstawiających straty stali i innych materiałów oraz straty finansowe i nakłady na ochronę przed korozją, Roczne straty z powodu korozji szacowane na całym świecie i w różnych państwach przedstawiono w schemacie 3. W Rosji co roku ulega zniszczeniu przez korozję mniej więcej taka ilość stali, jaka jest produkowana rocznie. W Stanach Zjednoczonych według badań z 1967 r. zużywa się około 40% wyprodukowanej stali na wymianę stali skorodowanej (uprawnienia budowlane).

W Polsce straty z powodu korozji przynoszą poważny uszczerbek gospodarce narodowej. W roku 1960 szacowano je na ponad 4 miliardy zł. Wobec szybkiego rozwoju wielu gałęzi przemysłu, budowy licznych konstrukcji i urządzeń metalowych, zwiększania się liczby wszelkiego rodzaju maszyn i środków transportowych, powiększają się również z roku na rok straty powodowane przez korozję w naszym kraju (program egzamin ustny).

Koszt wykonania analogicznego

W dużym kombinacie przemysłowym VEB Leuna-Werke powierzchnia wszelkiego rodzaju urządzeń stalowych, znajdujących się na wolnym powietrzu, wynosi około 4 milionów m2. W 1967 roku należało na tych urządzeniach wykonać 260 000 m2 lakierowych pokryć ochronnych. Nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wyniosły (bez kosztu rusztowań) 3 1 95 000 marek.

Koszt wykonania czterowarstwowego pokrycia olejnego na 100 m2 konstrukcji stalowej przemysłowej, stojącej pod odkrytym niebem, wynosił w Polsce w 1973 r. przeciętnie 3130 zł. Z tego około 20% wydatków przypada na odrdzewianie powierzchni, około 50% — na materiały malarskie i około 30% na robociznę i zużycie narzędzi służących do nanoszenia powłok (opinie o programie).

W koszt wykonania analogicznego pokrycia ochronnego na 100 m2 wynosił około 1200 marek, nie wliczając w to kosztu rusztowań. Z tego około 55% wydatków przypada na odrdzewianie, 21% na materiały oraz 24% na płace i zużycie narzędzi. Przez rozwiązanie poniższych zadań przećwiczcie obliczanie strat z powodu korozji. Skorzystajcie przy tym z przykładów omówionych powyżej w punktach d i e (segregator aktów prawnych).

Na podstawie danych w punkcie d obliczcie, jaki procent konstrukcji stalowych, znajdujących się w zakładach Leuna-Werke, był przewidziany do pokrycia powłokami ochronnymi w 1967 r. Jaki był koszt wykonania 1 m2 rdzochronnego pokrycia malarskiego? Ile marek przypadło z tego na płace i zużycie narzędzi, a ile na materiały malarskie?

Pod wpływem atmosfery wielkomiejskiej lub przemysłowej rdzochronne, czterowarstwowe olejne pokrycie malarskie wykazuje żywotność około 7 lat. Przy dodatkowym działaniu agresywnym, np. przez osiadanie sadzy lub popiołów lotnych i działanie pary wodnej, żywotność takiego pokrycia wynosi tylko około 3 lat(promocja 3 w 1). Wykorzystując dane z punktu e, obliczcie, jak wysokie będą nakłady roczne na ochronę przed korozją 1 m2 powierzchni konstrukcji stalowych przy żywotności pokrycia lakierowego 7 lat i 3 lata.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami