Stosowanie dźwigarów pełnościennych

Stosowanie dźwigarów pełnościennych

Mimo powyższych zalet stosowanie dźwigarów pełnościennych nie pozwala na uzyskanie maksymalnej ekonomii materiału, ze względu na określone minimalne grubości środnika i stopek, a także, jak widzieliśmy, wyłaniają się istotne trudności w projektowaniu ich przy większych nachyleniach pasów górnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Toteż ostatnio szeroko stosuje się dźwigary ażurowe, kratowe lub ramowe.
Jednymi z pierwszych były ciężkie dźwigary kratowe, zastosowane przy budowie obiektu hutniczego (Laura- und Konigshiitte) o rozpiętości 27,60 m i sprężonym pasie dolnym podane są również przykłady kratownic o częściowym sprężeniu) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Typowy przykład lekkiego kratowego wiązara sprężonego o rozpiętości ok. 15 m (dworzec lotniczy w Londynie). Inny przykład dźwigarów kratowych, zastosowanych w jednej z hal fabrycznych w Rumunii.

Dźwigary te mają rozpiętość 18 m. Zostały one sprężone kablami systemu Korowkina. Jak widać elementy dźwigarów można łączyć w ustroje nośne różnego typu.
Podane wyżej dźwigary mają zarówno słupki jak krzyżulce. Z krzyżulców można jednak zrezygnować, jeżeli przynajmniej jeden z pasów dźwigara posiada wystarczającą sztywność na zginanie (gdyż nie mamy tu do czynienia, jak poprzednio, z czysto osiowo działającymi siłami w prętach kratownicy) (uprawnienia budowlane). Słupki spełniają tu tylko zadanie przekazywania odkształceń z pasa górnego na dolny; warunek równości ugięć obu pasów sprawia, że momenty rozkładają się na nie proporcjonalnie do ich sztywności.

Na takim założeniu oparte są dźwigary ażurowe opracowane w Polsce (przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego), zwane „oszczędnościowymi”. Różne typy takich dźwigarów. Dźwigary typów a) do c) mają sprężony pas dolny, natomiast typów d) do f) - pas górny; te ostatnie nadają się np. do przekrywania trybun sportowych. Schematy a) do f) odnoszą się do obciążenia ciągłego równomiernego, odstępy zaś obu pasów tworzą rzędne paraboli drugiego stopnia. Schematy g) i h) dotyczą przypadku obciążenia siłami skupionymi (program egzamin ustny). Ze względów konstrukcyjnych rzędne paraboli zachowane są tylko w miejscach styku słupków, natomiast między słupkami odcinki pasów są proste. Wskutek tego. występują punkty załomu trasy kabla i na nich zwiększone tarcie oraz silniejszy docisk radialny od naciągniętych kabli.

Analiza doświadczalna

Analiza doświadczalna i teoretyczna wykazała, że promień odgięcia w punkcie załomu powinien wynosić ok. 0,5 m.
Konstrukcja dźwigara oszczędnościowego o rozpiętości 21 m. Zastosowanie tych dźwigarów do przekrycia hali przemysłowej. Pas dolny dźwigara jest sprężony trzema kablami 12 0 5 mm przy zastosowaniu zakotwień stożkowych żelbetowych.

Rozstaw strzemion i uzbrojenie pomocnicze widoczne jest na rysunku. W części przypodporowej kable są łagodnie odgięte w celu zapewnienia równomiernego rozmieszczenia zakotwień w płaszczyźnie czołowej (opinie o programie). Obliczenie ugięć od obciążenia doraźnego wykazuje, że nie przekroczą one V1000 rozpiętości; konstrukcja ażurowa zapewnia więc dużą sztywność przy znacznej lekkości i minimalnym zużyciu materiałów. Jest ona niezastąpiona, zwłaszcza gdy pożądana jest swoboda w kształtowaniu profilu podłużnego wiązara (odpowiednie spadki pasa górnego). Można wykazać, że w dźwigarach tego typu sprężenie jednego z pasów wykazuje nieznaczny tylko wpływ na naprężenia w pasie pozostałym (segregator aktów prawnych).

Elementy przekazujące ugięcia z pasa górnego na pas dolny nie muszą mieć formy słupków; rozwiązanie krzyżulcowe, przy zachowaniu omówionego schematu statycznego. Poszczególne pręty, bądź też składowe trójkąty takiej kratownicy mogą być prefabrykowane i łączone na budowie w ustrój nośny przez sprężenie (promocja 3 w 1).

Przy rozpiętościach do ok. 18 m nie stosuje się na ogół łączenia segmentowego, wykonując wiązary w jednej całości Przy łączeniu przez sprężenie, kable przewleka się przez uformowane w tym celu kanały, bądź też rowki.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami