Na kierowniku budowy spoczywa wiele obowiązków

Na kierowniku budowy spoczywa wiele obowiązków (program na komputer). Zarówno tych formalnych, jak i bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem miejsca pracy i sprawnością realizowania inwestycji. Do najważniejszych obowiązków zalicza się rzetelne prowadzenie dokumentacji budowlanej – dziennika budowy (program na telefon).

Geodezyjne wytyczenie obiektu

Na kierowniku budowy spoczywa wiele obowiązków

Kierownik budowy powinien również zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu i takie zorganizowanie budowy, aby było to zgodne z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami prawa budowlanego (program na egzamin ustny). Kierownikowi budowy przysługuje również prawo do wstrzymania robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wystąpienia zagrożenia (promocja 3 w 1). W takim przypadku kierownik budowy ma obowiązek zawiadomić organ sprawujący kontrolę nad inwestycją (segregator). Kierownik budowy pozostaje przez cały czas w kontakcie z inwestorem i projektantem, zgłaszając im ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Podsumowując, obowiązkiem kierownika budowy jest wykonanie inwestycji zgodnie z dostarczonym projektem i nadzorowanie wszystkich prac – co może się rozpocząć po protokolarnym przejęciu i zabezpieczeniu miejsca budowy (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !