Blog

Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Na kierowniku budowy spoczywa wiele obowiązków

W artykule znajdziesz:

Na kierowniku budowy spoczywa wiele obowiązków

Na kierowniku budowy spoczywa wiele obowiązków (program na komputer). Zarówno tych formalnych, jak i bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem miejsca pracy i sprawnością realizowania inwestycji. Do najważniejszych obowiązków zalicza się rzetelne prowadzenie dokumentacji budowlanej – dziennika budowy (program na telefon).

Geodezyjne wytyczenie obiektu

Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 11
Na kierowniku budowy spoczywa wiele obowiązków

Kierownik budowy powinien również zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu i takie zorganizowanie budowy, aby było to zgodne z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami prawa budowlanego (program na egzamin ustny). Kierownikowi budowy przysługuje również prawo do wstrzymania robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wystąpienia zagrożenia (promocja 3 w 1). W takim przypadku kierownik budowy ma obowiązek zawiadomić organ sprawujący kontrolę nad inwestycją (segregator). Kierownik budowy pozostaje przez cały czas w kontakcie z inwestorem i projektantem, zgłaszając im ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Podsumowując, obowiązkiem kierownika budowy jest wykonanie inwestycji zgodnie z dostarczonym projektem i nadzorowanie wszystkich prac – co może się rozpocząć po protokolarnym przejęciu i zabezpieczeniu miejsca budowy (opinie).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 16 Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 17 Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 18
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 19
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 20 Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 21 Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 22
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 32 Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 33 Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 34
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 35
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 36 Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 37 Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 38
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami