Blog

30.05.2018

Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody

W artykule znajdziesz:

Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody


Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody
Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków znajduje zastosowanie do wszystkich pracodawców zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków za pomocą środków chemicznych.

 

Przepisy ogólne


Przy stosowaniu środków chemicznych może być zatrudniona tylko osoba pełnoletnia z brakiem przeciwwskazań do pracy z takimi środkami oraz posiadająca odpowiednie przeszkolenie w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Pracodawca zobowiązany jest także do stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zapobiegną powstania negatywnych skutków pracy.

 

Praca w zbiornikach do przechowywania środków


Wykonywanie prac w zbiornikach przeznaczonych do przechowywania środków chemicznych powinno odbywać się na pisemne polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej, a prace prowadzone wewnątrz zbiornika muszą ponadto być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami technicznym i organizacyjnymi zawartymi w rozporządzeniu.

 

Magazynowanie i stosowanie substancji


W rozporządzeniu znajdują się także dokładne wytyczne odnoszące się do magazynowania i stosowania takich substancji jak chlor, podchloryn sodowy, wapno chlorowane, siarczan glinowy żelazowy, chlorek żelazowy, wapno, fluorokrzemian sodowy, kwas fluorokrzemowy, ozon, kwas siarkowy, kwas solny, wodorotlenek sodu, a także krzemian sodowy oraz węgiel aktywny.

 

Dokładne wymagania


Rozporządzenie wyraźnie wyznacza warunki magazynowania poszczególnych substancji. W zależności od specyfiki danych środków, musza być one przechowywane w magazynach o specjalnych właściwościach. Rozporządzenie reguluje nie tylko kwestie dotyczące samego usytuowania magazynu, ale także poziomu wilgotności, wykonania drzwi do pomieszczeń, wentylacji czy nawet specjalnych przegród oddzielających poszczególne pomieszczenia.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami