Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody


Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody
Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków znajduje zastosowanie do wszystkich pracodawców zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków za pomocą środków chemicznych.

 

Przepisy ogólne


Przy stosowaniu środków chemicznych może być zatrudniona tylko osoba pełnoletnia z brakiem przeciwwskazań do pracy z takimi środkami oraz posiadająca odpowiednie przeszkolenie w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Pracodawca zobowiązany jest także do stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zapobiegną powstania negatywnych skutków pracy.

 

Praca w zbiornikach do przechowywania środków


Wykonywanie prac w zbiornikach przeznaczonych do przechowywania środków chemicznych powinno odbywać się na pisemne polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej, a prace prowadzone wewnątrz zbiornika muszą ponadto być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami technicznym i organizacyjnymi zawartymi w rozporządzeniu.

 

Magazynowanie i stosowanie substancji


W rozporządzeniu znajdują się także dokładne wytyczne odnoszące się do magazynowania i stosowania takich substancji jak chlor, podchloryn sodowy, wapno chlorowane, siarczan glinowy żelazowy, chlorek żelazowy, wapno, fluorokrzemian sodowy, kwas fluorokrzemowy, ozon, kwas siarkowy, kwas solny, wodorotlenek sodu, a także krzemian sodowy oraz węgiel aktywny.

 

Dokładne wymagania


Rozporządzenie wyraźnie wyznacza warunki magazynowania poszczególnych substancji. W zależności od specyfiki danych środków, musza być one przechowywane w magazynach o specjalnych właściwościach. Rozporządzenie reguluje nie tylko kwestie dotyczące samego usytuowania magazynu, ale także poziomu wilgotności, wykonania drzwi do pomieszczeń, wentylacji czy nawet specjalnych przegród oddzielających poszczególne pomieszczenia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !