Stropodachy nieocieplone

 

Stropodachy nieocieplone

Prawidłowo wykonane stropodachy powinny chronić pomieszczenia przed opadami atmosferycznymi, zbytnim nagrzewaniem przez promienie słoneczne, stratami ciepła (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powinny być także dostatecznie wytrzymałe na obciążenia od śniegu, wiatru i od łudzi znajdujących się na niej podczas konserwacji i naprawy. Ponadto nad pomieszczeniami o dużym zawilgoceniu powietrza wewnętrznego stropodachy powinny mieć od strony sufitu izolację paroszczelną zabezpieczającą materiał termoizolacyjny przed zawilgoceniem przez parę wodną przenikającą z pomieszczenia i skraplającą się pod pokryciem dachowym wskutek ochłodzenia, albo mieć taką konstrukcję, która umożliwiałaby odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz stropodachu oraz umożliwiałaby wysychanie zawilgoconego materiału termoizolacyjnego (ocieplającego) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stropodach powinien być skonstruowany lak. aby w nim nie powstawały mostki przemarzania
wzdłuż belek, wieńców i gzymsów.
Ze względu na rodzaj konstrukcji, układ poszczególnych warstw nośnych, ocieplających i pokrywczych oraz wartość termiczno-użytkową rozróżniamy stropodachy ocieplone pełne, odpowietrzane, wentylowane powietrzem zewnętrznym oraz dwudzielne.

Konstrukcja stropodachu nieocieplonego składa się z konstrukcji nośnej i pokrycia zabezpieczającego przed opadami atmosferycznymi. Konstrukcję nośną stropodachu mogą stanowić belki stalowe, żelbetowe i drewniane oraz płyty żelbetowe i wiązary drewniane lub stalowe.

Pokrycie w stropodachach wykonuje się z dwóch warstw papy asfaltowej lub z płyt azbestowo-cementowych falistych, jeżeli stropodach ma odpowiednie nachylenie (uprawnienia budowlane). Sposoby pokrycia dachów oraz wielkość nachylenia połaci dachowych. Stropodachy ocieplone polne są to stropodachy, w których wszystkie warstwy (nośna, ocieplająca i pokrywcza) przylegają całkowicie do siebie. Nie mają one żadnych szczelin lub kanalików do odpowietrzania i likwidacji nadciśnienia powietrza i pary wodnej spod pokrycia papowego.

Z tych względów tego rodzaju stropodachy można stosować jedynie w budynkach mieszkalnych, biurowych i innych o malej wilgotności powietrza wewnętrznego, pod warunkiem że będą wykonane starannie oraz będą miały szczelne pokrycie dachowe z dwóch lub trzech warstw papy asfaltowej i jeśli pokrycie to będzie stale konserwowane.

Poprawę wartości termicznej tego rodzaju stropodachów można uzyskać przez wykonanie izolacji paroszczelnej pod warstwą ocieplającą (program egzamin ustny).

Stropodachy ocieplone pełne

Stropodachy pełne z izolacją paroszczelną składają się z. pięciu zasadniczych warstw :
- konstrukcyjnej, którą może być płyta żelbetowa, strop Kleina z cegły i strop z prefabrykowanych elementów;
- paroizolacyjnej. którą można wykonać z powłok asfaltowych lub z papy asfaltowej przyklejonej lepikiem do podłoża uprzednio wyrównanego gładzią cementową;
- termoizolacyjnej ułożonej na warstwie papy. którą można wykonać z suchych materiałów ocieplających pochodzenia mineralnego, jak styropian, twarde płyty z wełny mineralnej, odsiany żużel kotłowy i granulowany, glinoporyt. keramzyt itp.: należy unikać stosowania do ocieplenia materiałów pochodzenia organicznego, które po zawilgoceniu podatne są na zagrzybienie;
- warstwy wyrównawczej i stanowiącej podkład pod pokrycie, którą wykonuje się / zaprawy cementowej grubości 3 cm;
- warstwy pokrywczej wykonanej z dwóch lub trzech warstw papy asfaltowej, wykonanej tak. jak to podano w rozdziale 25 “Roboty dekarskie i blacharskie" (opinie o programie).

Grubość warstwy izolacyjnej zależna jest od wartości termoizolacyjnej użytego do ocieplenia materiału i powinna wynikać z bilansu cieplnego w danym pomieszczeniu. W stropodachach budynków mieszkalnych warstwa ocieplająca nie powinna być cieńsza niż 4 cm przy zastosowaniu styropianu i nie cieńsza niż X cm przy zastosowaniu płyt półtwardych z wełny mineralnej. Płyty styropianowe można układać na sucho na warstwie paroizolacyjnej lub przyklejać do podłoża lepikiem, jeżeli nie została wykonana izolacja paroszczelna na podłożu (segregator aktów prawnych).

Płyty styropianowe cieńsze niż 4 cm oraz płyty półtwarde z wełny mineralnej grubości do 4 cm należy układać warstwami mijankowo. tak aby górna warstwa płyty przykrywała spoiny między płytami w dolnej warstwie. aby w spoinach między płytami nie powstawały szczeliny stanowiące mostki przemarzania.
Stropodachy odpowietrzane różnią się od pełnych tym. że pod pokryciem papowym w podłożu lub warstwie ocieplającej znajdują się wąskie kanaliki umożliwiające likwidację nadciśnienia powietrza i pary wodnej i tym samym zapobiegające powstawaniu pęcherzy pod pokryciem papowym oraz zawilgoceniu warstw\ ocieplającej, jeżeli kanaliki te mają połączenie z powietrzem zewnętrznym (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !