Blog

28.11.2022

Stropodachy odwrócone

W artykule znajdziesz:

Stropodachy odwrócone

Do istotnych szczegółów w przedstawionych przykładach należą szczeliny dylatacyjne. Różnica pomiędzy stropodachem zwykłym i odwróconym. W stropodachu odwróconym pokrycie z papy wykonuje się bezpośrednio na konstrukcji nośnej, po czym układa się warstwę ocieplającą, na którą nasypuje się warstwę żwiru (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stropodachy odwrócone mogą być stosowane jako przekrycia płaskie nad pomieszczeniami o wysokiej wilgotności względnej powietrza, gdyż pokrycie stanowi jednocześnie paroizolację; przy takim rozwiązaniu pomieszczenia mniej się. Z folii tej można wykonywać izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, a także izolacje zabezpieczające przed działaniem olejów i tłuszczów. Przeznaczona jest ona do stosowania w budownictwie, w tym do izolacji stropów i tarasów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Izolacje z folii bitumo- i olejoodpornej najkorzystniej jest wykonywać przy temperaturze nie niższej niż 15°C. Roboty pokrywcze na otwartym powietrzu należy prowadzić wyłącznie przy dobrych warunkach atmosferycznych, przy pogodzie bezdeszczowej (uprawnienia budowlane).

Podłoże pod izolację z folii bitumo- i olejoodpornej powinien stanowić beton konstrukcyjny lub warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej. Podłoże powinno mieć powierzchnię starannie wyrównaną, bez rys, raków i ostrych występów, powinno być ono czyste, suche i nie pylące. Dopuszcza się układanie izolacji z tej folii na warstwie papy asfaltowej podkładowej, klejonej do podłoża lepikiem asfaltowym (program egzamin ustny).

Lepik

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji należy zamontować wpusty odwadniające i in. elementy przechodzące przez izolację. Podłoże gruntuje się roztworem asfaltowym, odpowiadającym wymaganiom PN-74/B-Folię przykleja się do zagruntowanego podłoża po całkowitym wyschnięciu warstwy roztworu asfaltowego. Pod obróbki blacharskie powinien być przyklejony za pomocą lepiku asfaltowego na gorąco (wg PN-58/C-96177) pas folii bitumo- i olejoodpornej szerokości większej o 10^-15 cm niż szerokość obróbki blacharskiej (opinie o programie).

Pasy folii układa się prostopadle do spadku, a tylko w uzasadnionych przypadkach równolegle. Folię należy rozwinąć, dopasować do podłoża, układając luzem z zastosowaniem zakładów szerokości 4-5 cm, a następnie przyciąć na odpowiednie odcinki, uwzględniając wywinięcie folii na ściany. Wzdłuż obydwu jej krawędzi zaznacza się na podłożu kredą kreski, a następnie folię nawija na sztywny wałek lub w przypadku dłuższych odcinków na dwa wałki ku środkowi.

Folię bitumo- i olcjoodporną należy przyklejać do podłoża lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy (wg PN-58/C-96177) stopionym i ogrzanym do temperatury 180 C. Lepik nanosi się na podłoże szczotką dekarską warstwą grubości ok. 1,5 mm i natychmiast nakłada się folię. Temperatura lepiku w chwili zetknięcia z folią powinna wynosić 120-H40°C. Folię należy dociskać do podłoża tamponami ze szmat (w kierunku od środka ku brzegom) i przeciągnąć po dociśniętej folii worek z tworzywa sztucznego napełniony piaskiem (segregator aktów prawnych).

Niedopuszczalne jest rozciąganie folii w czasie układania oraz smarowanie zakładów folii lepikiem. Przy układaniu folii na papie należy oczyścić luźno związane ziarna posypki, a następnie postępować analogicznie jak przy układaniu folii na podłożu betonowym.

Zakłady folii szerokości 4-^5 cm skleja się cykloheksanonem (wg wymagań BN-78/6026-27). Stykające się ze sobą powierzchnie folii należy oczyścić z kurzu czystą, suchą szmatą, następnie płaskim pędzlem szerokości 4-^5 cm, zamoczonym w cykloheksanonie, przeciąga się parokrotnie wzdłuż zakładu, zwilżając jednocześnie obydwie łączone powierzchnie folii. Po dociśnięciu łączonego zakładu szmatą, natychmiast obciąża się go woreczkiem z piaskiem przez ok. 10 min (w temperaturze niższej czas ten należy przedłużyć). Po 3-^4 godzinach należy sprawdzić dokładność sklejenia zakładów folii i wykonać ewentualne poprawki. Brzeg zakładu uszczelnia się dodatkowo, pokrywając go cienkim paseczkiem „upłynnionej folii”. Nanosi się ją wyciskając z butelki polietylenowej w postaci cienkiego wałeczka (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami