Blog

30.05.2018

Stropodachy pełne płaskie

W artykule znajdziesz:

Stropodachy pełne płaskie

 
Stropodachy pełne płaskie

Wszystkie dachy dzieli się na konstrukcje niewentylowane pełne raz konstrukcje wentylowane dwudzielne – dachy ciepłe oraz dachy zimne. W niewentylowanym stropodachu pełnym wszystkie warstwy ściśle do siebie przylegają i tworzą jedną powłokę (uprawnienia budowlane). Tego typu stropodachy mogą być zarówno płaskie, jak i strome. Nadbudowa pełnego stropodachu płaskiego bezpośrednio przylega do konstrukcji nośnej. Pod względem umieszczenia na izolacji cieplnej wyróżnia się trzy typy pełnego stropodachu płaskiego:

• stropodach odwrócony,

• stropodach kombinowany odwrócony,

• stropodach konwencjonalny płaski.

Zarówno konwencjonalny stropodach płaski, jak i stropodach odwrócony, może być wykonany na budynkach nowo wznoszonych oraz już istniejących. Stropodach odwrócony kombinowany nadaje się przede wszystkim do ocieplania dachów o szczelnym pokryciu (program uprawnienia budowlane na ANDROID)Planując budowę konwencjonalnego stropodachu płaskiego trzeba zwrócić szczególną uwagę na ryzyko skraplania się pary wodnej pod pokryciem. Wynika to z tego, że zewnętrzną warstwę dachu najczęściej stanowią pokrycia o małej przepuszczalności pary wodnej, co powoduje wydzielanie się pewnych ilości wody mogącej powodować uszkodzenia budynku.

 

Właśnie dlatego zalecane jest umieszczanie paroizolacji pod warstwą izolacji cieplnej. Problem ten nie dotyczy stropodachów pełnych zrobionych z betonu porowatego. Bardzo ważne jest także to, aby opór cieplny warstw, które umieszczone są poniżej paroizolacji, był mniejszy niż 20% całkowitego oporu cieplnego. Ponadto izolacja cieplna musi być układana na sucho. Zastosowanie zawilgoconych materiałów izolacyjnych powoduje „wbudowanie” wody, co ma ujemny wpływ na izolacyjność cieplną. Pokrycia dachowe podlegają skrajnym wahaniom temperatury, ponieważ są wystawione na bezpośrednie nasłonecznienie (program uprawnienia budowlane na komputer). Latem spadki temperatur, np. po ulewnych deszczach, mogą sięgać nawet 50-60st.C. Z powodu tak dużych wahań temperatur w materiale powstają naprężenia wewnętrzne, które mogą powodować pęknięcia i odspajanie się warstw. Skuteczną ochronę przed tego typu uszkodzeniami zapewnia warstwa jasnego, zaokrąglonego żwiru o grubości przynajmniej 5cm i uziarnieniu 16/32mm.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami