Blog

Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 10
30.04.2021

Operacja nalewania wody

W artykule znajdziesz:

Operacja nalewania wody

Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 11
Operacja nalewania wody

Przyrząd do wydzielania tych pyłów z kruszywa składa się ze szklanego naczynia (menzurki rozwartej) o szerokim dnie, o pojemności 1000 cm3 licząc do rysy a oraz z urządzenia pozwalającego pochylać to naczynie o kąt, przy którym wylewa się z niego płyn, aż do osiągnięcia rysy b, znajdującej się w pionowej odległości 35 mm od rysy a, co można uregulować długością sznurka s (program uprawnienia budowlane na komputer).
Typowa próbka badanego kruszywa powinna być wzięta w ilości około 500 g w stanie wilgotnym, tak by z niej nie opadły pyły, następnie wysuszona w 110° do ciężaru stałego, zważona i w całości wysypana do naczynia. Przesypanie należy wykonać bardzo starannie, aby nie stracić pyłów przylegających do ścianek naczynia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Następnie nalewa się do menzurki tyle wody, aby po skłóceniu jej z kruszywem (najlepiej przez szybkie obracanie w palcach tam i z powlotem płaskiej łopatki) poziom wody sięgał rysy a. Po ukończeniu skłócania zawartość naczynia powinna być pozostawiona w spokoju dokładnie przez 20 sekund, po czym naczynie pochyla się tak, aby się wylała cała zawartość między rysami a i b. Operację nalewania wody do rysy a, skłócenia, przeczekania 20 sekund oraz zlewania górnej warstwy powtarza się tyle razy, ile potrzeba, ażeby woda zlewana była prawie zupełnie czysta. Do powyższego doświadczenia należy używać wody o temperaturze 15 do 20°.

Pozostałe wypłukane kruszywo należy wysuszyć do stałego ciężaru i zważyć. Procentową zawartość pyłu p usuniętego przez płukanie otrzymuje się dzieląc różnicę pierwotnego ciężaru suchej próbki i ciężaru próbki po wypłukaniu przez pierwotny ciężar suchej próbki i mnożąc ten iloraz przez 100 (uprawnienia budowlane).
Przy badaniu kruszywa grubego, trudnego do skłócania w naczyniu, należy próbkę kruszywa o ciężarze 500 g w stanie suchym namoczyć w wodzie, wymyte w tej wodzie większe ziarna usunąć, wodę zaś z całą zawartością drobnego kruszywa i pyłów poddać badaniu w przyrządzie. Można też próbkę podzielić na dwie mniej więcej równe części i każdą część wypłukać w przyrządzie oddzielnie, wynik zaś obliczyć dla całości (program egzamin ustny).

Badanie obecności zanieczyszczeń

Badanie obecności zanieczyszczeń organicznych w piasku
Badanie to ma na celu ujawnienie obecności w piasku naturalnym szkodliwych dla twardnienia cementu materii organicznych. Posiada ono jedynie wartość ostrzegawczą. Piasek, który wywołuje ciemniejsze od normalnego zabarwienie trzyprocentowego roztworu ługu sodowego (NaOH) powinien być bliżej zbadany (opinie o programie). Zabarwienie roztworu normalne lub jaśniejsze wskazuje na brak domieszek organicznych w ilości szkodliwej. Badanie to przeprowadza się następująco:
- typowa próbka piasku wzięta z badanej partii powinna wynosić około 500 g,
- butelkę z przezroczystego szkła (o kształcie możliwie płaskim) o pojemności około 1/2 litra, zamykaną korkiem gumowym lub szklanym, napełnia się mniej więcej do 1/3 wysokości badanym piaskiem,
- 3% roztwór NaOH w wodzie wlewa się do butelki w takiej ilości, ażeby po skłóceniu go z piaskiem butelka była napełniona mniej więcej do 2/3 swej wysokości,
- po zakorkowaniu i dokładnym skłóceniu zawartości butelki pozostawia się ją w spokoju na 24 godziny (segregator aktów prawnych).

Barwa klarownej cieczy, która będzie widoczna nad warstwą piasku nie powinna być ciemniejsza od barwy normalnej (jasnożółtej).
Barwę normalną do porównywania z nią barwy otrzymanej nad badaną próbką uzyskuje się w sposób następujący. Należy zmieszać 2,5 cm3 dwuprocentowego roztworu kwasu taninowego w dziesięcioprocentowym alkoholu z 22,5 cm3 3 % roztworu NaOH w wodzie. Mieszanina ta powinna być pozostawiona w butelce o identycznym kształcie, wymiarach i gatunku szkła, jak butelka zawierająca próbkę piasku, przez 24 godziny, po czym należy dodać 25 cm3 wody. Otrzymana ciecz posiada barwę normalną.

W przypadku badania zanieczyszczeń żwiru bądź pospółki, można stosować naczynia odpowiednio większe, z zachowaniem jednak warunku, aby naczynia używane przy porównaniu barw były jednakowe (promocja 3 w 1)..

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 16 Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 17 Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 18
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 19
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 20 Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 21 Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 22
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 32 Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 33 Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 34
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 35
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 36 Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 37 Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 38
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściany z prefabrykatów blokowych i płytowych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami