Studia odpowiadające – jakie to kierunki?

Celem wprowadzenia studiów pokrewnych było zwiększenie dostępności do uprawnień budowlanych. Studiami pokrewnymi nazywane są kierunki elastyczne, uniwersalne, po których można uzyskać uprawnienia w kilku specjalnościach, ale w ograniczonej formie (program na komputer). Studia odpowiadające to kierunki, które są bezpośrednio związane z konkretną specjalnością. Oznacza to, że np. dla uprawnień architektonicznych studia odpowiadające to architektura, natomiast studia pokrewne to budownictwo. Z tego właśnie względu jeszcze przed podjęciem studiów warto zastanowić się, jak będzie wyglądać przyszłe życie zawodowe (program na telefon). Tylko wtedy można dobrze wybrać kierunek – spis kierunków odpowiednich znaleźć można w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) (program na egzamin ustny).

Studia w zakresie budownictwa

Studia odpowiadające – jakie to kierunki?

Dla poszczególnych specjalności wymagane są inne kierunki studiów i tak:
• specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – studia w zakresie budownictwa (promocja 3 w 1),
• specjalność architektoniczna bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – studia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka,
• specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – kierunek transport lub budownictwo,
• specjalność inżynieryjna kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunek transport lub elektrotechnika,
• specjalność wyburzeniowa – kierunek budownictwo, górnictwo, geologia lub inżynieria wojskowa,
• specjalność inżynieryjna drogowa i mostowa – kierunki w zakresie budownictwa (segregator),
• specjalność instalacyjna elektryczna – kierunek elektrotechnika, inżyniera elektryczna, elektroenergetyka,
• specjalność instalacyjna sanitarna – kierunek energetyka, inżynieria środowiska, inżyniera gazownicza, inżynieria naftowa, wiertnictwo nafty i gazu,
• specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – kierunek telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacji, elektrotechnika, elektronika,
• specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – kierunek budownictwo hydrotechniczne, melioracja, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !