Studia odpowiadające – jakie to kierunki?

Celem wprowadzenia studiów pokrewnych było zwiększenie dostępności do uprawnień budowlanych. Studiami pokrewnymi nazywane są kierunki elastyczne, uniwersalne, po których można uzyskać uprawnienia w kilku specjalnościach, ale w ograniczonej formie (program na komputer). Studia odpowiadające to kierunki, które są bezpośrednio związane z konkretną specjalnością. Oznacza to, że np. dla uprawnień architektonicznych studia odpowiadające to architektura, natomiast studia pokrewne to budownictwo. Z tego właśnie względu jeszcze przed podjęciem studiów warto zastanowić się, jak będzie wyglądać przyszłe życie zawodowe (program na telefon). Tylko wtedy można dobrze wybrać kierunek – spis kierunków odpowiednich znaleźć można w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) (program na egzamin ustny).

Studia w zakresie budownictwa

Studia odpowiadające – jakie to kierunki?

Dla poszczególnych specjalności wymagane są inne kierunki studiów i tak:
• specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – studia w zakresie budownictwa (promocja 3 w 1),
• specjalność architektoniczna bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – studia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka,
• specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – kierunek transport lub budownictwo,
• specjalność inżynieryjna kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunek transport lub elektrotechnika,
• specjalność wyburzeniowa – kierunek budownictwo, górnictwo, geologia lub inżynieria wojskowa,
• specjalność inżynieryjna drogowa i mostowa – kierunki w zakresie budownictwa (segregator),
• specjalność instalacyjna elektryczna – kierunek elektrotechnika, inżyniera elektryczna, elektroenergetyka,
• specjalność instalacyjna sanitarna – kierunek energetyka, inżynieria środowiska, inżyniera gazownicza, inżynieria naftowa, wiertnictwo nafty i gazu,
• specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – kierunek telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacji, elektrotechnika, elektronika,
• specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – kierunek budownictwo hydrotechniczne, melioracja, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami