Blog

09.08.2018

Studzienki rewizyjne

W artykule znajdziesz:

Studzienki rewizyjne


Jak działają instalacje ogrzewcze?
Uprawnienia budowlane. użytkowanie lub nawet uniemożliwić.
Błędy spowodowane złym umieszczeniem studzienki rewizyjnej mają wpływ na awarie kanalizacji. Studzienka rewizyjna musi spełniać pewne normy i wytyczne, np. PN-EN 206 - w tej normie zidentyfikowano 18 klas ekspozycji związanych z warunkami środowiskowymi. Są uwzględnione trzy klasy ekspozycji:
- środowisko chemicznie lekko agresywne,
- środowisko umiarkowanie agresywne,
- środowisko silnie agresywne.
Jeżeli o klasy wytrzymałości betonu to wymagane są:
- C30/37,
- CC35/45,
- wartości maksymalne stosunku woda/cement (w/c).
Oprócz masy studzienki, która oddziałuje na podłoże występują także dodatkowe obciążenia:
- obciążenia zewnętrzne działające od góry,
- siła wyporu nawodnionego podłoża,
- obciążenie od słupa gruntu,
- okresowo występujące obciążenie od pęczniejącego podłoża.
Problemy mogą się pojawić także, gdy kanały i przestrzenie instalacyjne oraz studzienki umieszczone są zbyt dużych głębokościach. Studzienka rewizyjna, wg norm powinna się znaleźć na głębokości nie większej niż 10 m. Studzienka, której wytwórca deklaruje zgodność z normą PN-EN13598 musi być również odpowiednio cechowana. Wyróżnia się dwa poziomy czytelności kodowania:
- trwałe w trakcie jej użytkowania,
- czytelne co najmniej do chwili zainstalowania systemu.
Cechowanie powinno zostać wykonane przez nadrukowanie bezpośrednio na elemencie lub powinno zostać umieszczone na etykiecie. Natomiast jeżeli producent deklaruje, że studzienka spełnia wymogi, a nie posiada sprecyzowania wartości to przyjmuje się że maksymalna głębokość instalacji studzienki wynosi 6 m. Natomiast maksymalna głębokość wód gruntowych powyżej dna kanału przelotowego studzienki jest równa 2 m. Należy pamiętać, że poszczególne wyroby danego producenta mogą posiadać różne właściwości.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami