Studzienki rewizyjne


Jak działają instalacje ogrzewcze?
Uprawnienia budowlane. użytkowanie lub nawet uniemożliwić.
Błędy spowodowane złym umieszczeniem studzienki rewizyjnej mają wpływ na awarie kanalizacji. Studzienka rewizyjna musi spełniać pewne normy i wytyczne, np. PN-EN 206 - w tej normie zidentyfikowano 18 klas ekspozycji związanych z warunkami środowiskowymi. Są uwzględnione trzy klasy ekspozycji:
- środowisko chemicznie lekko agresywne,
- środowisko umiarkowanie agresywne,
- środowisko silnie agresywne.
Jeżeli o klasy wytrzymałości betonu to wymagane są:
- C30/37,
- CC35/45,
- wartości maksymalne stosunku woda/cement (w/c).
Oprócz masy studzienki, która oddziałuje na podłoże występują także dodatkowe obciążenia:
- obciążenia zewnętrzne działające od góry,
- siła wyporu nawodnionego podłoża,
- obciążenie od słupa gruntu,
- okresowo występujące obciążenie od pęczniejącego podłoża.
Problemy mogą się pojawić także, gdy kanały i przestrzenie instalacyjne oraz studzienki umieszczone są zbyt dużych głębokościach. Studzienka rewizyjna, wg norm powinna się znaleźć na głębokości nie większej niż 10 m. Studzienka, której wytwórca deklaruje zgodność z normą PN-EN13598 musi być również odpowiednio cechowana. Wyróżnia się dwa poziomy czytelności kodowania:
- trwałe w trakcie jej użytkowania,
- czytelne co najmniej do chwili zainstalowania systemu.
Cechowanie powinno zostać wykonane przez nadrukowanie bezpośrednio na elemencie lub powinno zostać umieszczone na etykiecie. Natomiast jeżeli producent deklaruje, że studzienka spełnia wymogi, a nie posiada sprecyzowania wartości to przyjmuje się że maksymalna głębokość instalacji studzienki wynosi 6 m. Natomiast maksymalna głębokość wód gruntowych powyżej dna kanału przelotowego studzienki jest równa 2 m. Należy pamiętać, że poszczególne wyroby danego producenta mogą posiadać różne właściwości.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !