Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna

Należy projektować sygnalizację świetlną na węzłach o skomplikowanym układzie i ograniczonej widoczności oraz na węzłach, na których liczba wypadków drogowych przekracza 4-5 na rok. Sygnalizacja świetlna może być wyłączana poza godzinami szczytowego natężenia ruchu. Obowiązują wtedy zasady ruchu jak przy regulacji samoczynnej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sygnalizacja świetlna jest to zespół urządzeń służących do kierowania ruchem drogowym oraz do ostrzegania użytkowników dróg za pomocą kolorowych sygnałów świetlnych umieszczonych na specjalnych semaforach (sygnalizatorach). Sygnalizatory uliczne umieszczone są najczęściej na słupach ustawionych na krawężnikach po prawej stronie jezdni lub przejścia pieszego. Komory świetlne semaforów umieszczane są na wysokości około 3,00 m nad poziomem jezdni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Semafor zawieszony nad środkiem skrzyżowania jest prostszy i tańszy, gdyż zastępuje 4 semafory ustawione przy wlotach na skrzyżowanie. Ze względu jednak na konieczność zawieszenia powyżej skrajni drogowej (Ti >4,50 m) oraz na mniejszą widoczność, semafory tego typu nie są u nas stosowane (uprawnienia budowlane).

Przy kierowaniu ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej używane są 3 rodzaje świateł:

  • czerwone umieszczone najwyżej na semaforze oznacza zakaz jazdy we wszystkich kierunkach;
  • zielone umieszczone najniżej oznacza wolną jazdę przez skrzyżowanie;
  • żółte umieszczone pośrodku oznacza „uwaga”; sygnał ten wymaga zatrzymania się pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania oraz opuszczenia skrzyżowania przez znajdujące się na nim pojazdy (program egzamin ustny). Pod tymi 3 sygnałami umieszczany jest dodatkowy sygnał świetlny w kształcie zielonej strzałki. Zapalenie się tego sygnału zezwala na jazdę w prawo przy sygnale czerwonym. Jako sygnał ostrzegający użytkowników dróg stosowane jest światło żółte migające; jest ono załączone na semaforach wtedy, gdy sygnalizacja kierująca ruchem jest wyłączona.

Wyświetlane sygnały

Opisane sygnalizatory są przystosowane do sygnalizacji dwufazowej z ewentualną dla pojazdów skręcających w prawo. Przy sygnalizacji wielofazowej można stosować sygnalizator, który wskazuje również kierunek jazdy na lewo, wprost lub na prawo (opinie o programie). Dążąc do unowocześnienia i ujednolicenia nowych projektów sygnalizacji ulicznej oraz do znormalizowania urządzeń sygnalizacyjnych Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej w Warszawie opracowało założenia do modernizacji sygnalizacji ulicznej.

Na wszystkich węzłach należy stosować sygnały jednoznaczne, różne dla poszczególnych rodzajów ruchu, tzn. dla ruchu kołowego, szynowego i pieszego. Sygnały te powinny różnić się między sobą kształtem, kolorem lub sposobem wyświetlania. Dla ruchu kołowego należy stosować sygnalizatory trójkomorowe, o soczewkach okrągłych trójbarwne (czerwone, żółte, zielone); ten sam typ należy pozostawić dla tzw. sygnalizatorów ogólnych. Dla ruchu tramwajowego proponuje się sygnalizatory trójkomorowe o soczewkach okrągłych w kolorze żółtym; sygnalizacja odbywa się przez następującą kombinację świateł żółtych (segregator aktów prawnych).

Zamiast światła czerwonego (sygnał „stój”) - jedno światło żółte w górnej komorze sygnalizatora. Zamiast dotychczasowego jednego światła żółtego (zapowiedź zmiany sygnału) podwójne światło żółte w górnej i środkowej komorze. Zamiast światła zielonego (sygnał „jedź”) potrójne światło żółte we wszystkich trzech komorach. Dla ruchu pieszego - przewiduje się sygnalizatory dwukomorowe w kolorach czerwonym i zielonym z soczewkami prostokątnymi z napisem „stój” i „idź” lub z odpowiednimi sylwetkami piechura.

Wyświetlane sygnały powinny być dobrze widoczne zarówno z linii „stop”, jak i ze wszystkich pasów ruchu z odległości hamowania Sn. Dla ruchu kołowego przy sygnalizacji dwufazowej należy ustawić co najmniej 2 sygnalizatory; jeden z nich przed wlotem, drugi zaś, tzw. „powtarzacz”, za skrzyżowaniem; przy wlotach o szerokości większej od 2 pasów ruchu należy starać się o ustawienie przed wlotem 2 sygnalizatorów po obu stronach wlotów (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !