Blog

28.01.2021

System bazylikowy

W artykule znajdziesz:

System bazylikowy

System bazylikowy

Często celowy jest wybór systemu bazylikowego, przy którym problem oświetlenia może być rozpatrywany łącznie z zagadnieniem zainstalowania suwnicy w nawę środkowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po stwierdzeniu czy, lub też w jakim stopniu, kierunek oświetlenia w zależności od stron świata może mieć wpływ na przebieg produkcji, należy rozpatrzyć zagadnienie dostosowania konstrukcji do tej okoliczności. Na przykład w przemyśle spożywczym, tekstylnym i w niektórych gałęziach przemysłu chemicznego, gdzie bezpośrednie działanie promieni słonecznych jest szkodliwe dla produkcji, a równocześnie niezbędne jest dobre i równomierne oświetlenie, najodpowiedniejsze są dachy pilaste (szedowe) z oszkleniem od strony północnej, ew. z niewielkim odchyleniem od tego kierunku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W przypadku, gdy konieczne jest rozstawienie słupów, przekraczające praktyczną granicę rozpiętości zęba (szedu), a zastosowanie dachu pilastego (szedów) jest nieodzowne ze względów oświetleniowych, celowe jest zastosowanie dwóch lub więcej zębów (szedów) w jednym przęśle konstrukcyjnym lub też przekryć konoidalnych;
ustalenie czy i w jakim stopniu przebieg produkcji w projektowanej hali może wywierać szkodliwy wpływ na poszczególne materiały konstrukcyjne, w celu uwzględnienia tej okoliczności przy wyborze materiału konstrukcyjnego (program egzamin ustny).

Podstawowym zagadnieniem konstrukcyjnym i materiałowym przy projektowaniu parterowych hal produkcyjnych jest zagadnienie konstrukcji przekrycia, toteż przede wszystkim to zagadnienie musi być rozpatrywane. Można tu przytoczyć znane w projektowaniu zakładów przemysłowych hasło: „projektowanie zaczyna się od przekroju". Oczywiście zarada ta obowiązuje zarówno konstruktora, jak i architekta, w którego wyobraźni przestrzennej obok przekroju kształtuje się jednocześnie obraz całej bryły przyszłego budynku lub hali. O wyborze systemu konstrukcyjnego i materiału przekrycia w znacznej mierze decyduje rozpiętość (opinie o programie).

Konstrukcje pilaste

Powinno się przy tym pamiętać, że:
a) należy dążyć do jak największego wykorzystania dokumentacji konstrukcyjnej typowej i dopiero po stwierdzeniu braku odpowiadającego zadaniu rozwiązania typowego przystąpić do uzgodnienia z konstruktorem . koncepcji konstrukcyjnej;
b) przy dużych rozpiętościach, przekraczających 30 m, najwłaściwszą konstrukcją będzie kratownica łukowa lub ramowa, a najodpowiedniejszym materiałem konstrukcyjnym - stal. Drewno może tu być zastosowane w przypadkach wyjątkowych, jak np. w razie konieczności pośpiesznego wykonania hali przy niedużym zagrożeniu pożarowym (kablobetony) (segregator aktów prawnych);
c) przy rozpiętościach 18-30 m zaleca się stosowanie łupin cienkościennych i prefabrykowanych kratowych wiązarów sprężonych (kablobetony);
d) przy średnich rozpiętościach 12-24 m stosuje się łukowe konstrukcje żelbetowe wykonywane na mokro przy użyciu deskowania przesuwnego lub kombajnu, prefabrykowane sklepienia staloceramiczne, sklepienia ceglane o podwójnej krzywiźnie, łupiny konoidalne oraz prefabrykowane kratownice żelbetowe;
e) przy małych rozpiętościach do 15 m najodpowiedniejsze są prefabrykowane konstrukcje żelbetowe;
f) stosowanie konstrukcji stalowych przy rozpiętościach poniżej 30 m dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi i wymaga zezwolenia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego;
g) w halach wielonawowych o rozpiętościach naw 12-1-18 m, przy wymaganym dobrym i równomiernym oświetleniu miejsca roboczego (np. w halach warsztatowych i montażowych, w tkalniach, przędzalniach itp.) stosuje się konstrukcje pilaste (szedowe) o 2 lub 3 zębach, żelbetowe prefabrykowane; w wyjątkowych przypadkach drewniane;
h) w przypadkach, gdy w projektowanej hali lub w jej bliskim sąsiedztwie mają pracować obrabiarki, młoty mechaniczne i prasy powodujące działania dynamiczne w postaci wibracji i wstrząsów, jak również w przypadkach sytuowania projektowanych budowli na terenach występowania szkód górniczych, należy rozważyć celowość zastosowania konstrukcji przegubowych (w przypadkach tych pożądane są konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami