Przyczyny drgań budowli przemysłowych

Przyczyny drgań budowli przemysłowych

Działania dynamiczne w budowlach przemysłowych wywoływane są różnymi przyczynami. Jedną z przyczyn działań dynamicznych przekazujących się na konstrukcję budowlaną jest praca ustawionych na tej konstrukcji maszyn (program uprawnienia budowlane na komputer). Maszyny ustawiane są bądź bezpośrednio na stropach, bądź na oddzielnych fundamentach nie połączonych z konstrukcją budynku.

W pierwszym przypadku poruszające się części maszyn, wskutek swej bezwładności, wywołują siły okresowo-zmienne, oddziaływające na konstrukcję wsporczą maszyny. Siły te mogą być skierowane dowolnie (pionowo, poziomo, ukośnie w każdym kierunku), mogą też dowolnie zmieniać się w czasie. Przekazując się na strop budynku powodują one drgania tego stropu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W przypadku gdy maszyny ustawione są na oddzielnych fundamentach nie połączonych z konstrukcją budynku, drgania maszyny przekazywane są poprzez fundament na grunt. Znajdujące się obok fundamentów pod maszyny fundamenty budynku zostają poprzez grunt wprawione w ruch drgający.

Drgania te przekazują się dalej na elementy konstrukcji nośnej budynku: słupy, belki, stropy, ściany. W tym przypadku drgania są zazwyczaj mniej intensywne niż poprzednio; wyjątki jednak i tutaj są możliwe (uprawnienia budowlane).
Charakterystyczną cechą drgań, wywoływanych przez znajdujące się w budynku maszyny o pracy ciągłej, jest całkowita niezależność ich częstotliwości od rodzaju i konstrukcji budynku.

Częstotliwość ich równa jest częstotliwości wzbudzającej je maszyny; gdy w budynku pracuje wiele maszyn o różnych prędkościach, obraz drgań jest wówczas bardzo zagmatwany.
Kolejną przyczyną powstawania drgań budynku jest praca urządzeń transportowych, młotów, ruch pojazdów itp. Częstotliwość drgań powstających w konstrukcji budynku w tym przypadku zależy przede wszystkim od konstrukcji i materiału budynku, od podłoża, mniej zaś od działania czynników wzbudzających (program egzamin ustny).

Wskutek złożoności konstrukcji

Wskutek złożoności konstrukcji budynku i tutaj zachodzi nakładanie się na siebie licznych wpływów; obraz drgań jest również bardzo zagmatwany. Widoczne są w nim jednak wyraźnie chwile, gdy na budowlę oddziaływa impuls wzbudzający: wówczas na wykresie zjawiają się maksima amplitud, zanikające z czasem; w przypadku dłuższych przerw w impulsach wzbudzających drgania mogą zaniknąć całkowicie (opinie o programie).

Przykładem takiego działania impulsów, pochodzących od pulsacji gazów spalinowych w czasie pracy dużego kotła, jest wykres. Podobny charakter mają drgania wywołane pulsacją gazów w rurociągach; oddziaływając na konstrukcję wsporczą powodują one powstawanie drgań nakładających się na siebie: własnych konstrukcji i pojedynczych impulsów od rurociągu (segregator aktów prawnych).
Przyczyny, wywołujące drgania wszelkich budowli narażonych na ich działanie - to pulsacje wiatru i wpływy sejsmiczne. O ile pierwsze mogą działać w sposób długotrwały, drugie zwykle występują nagle i składają się z kilku impulsów o bardzo dużej nieraz amplitudzie i małym czasie trwania, przypominając w ten sposób uderzenia, a nawet eksplozje.

Drgania wywołane działaniem wiatru mogą być niebezpieczne nie tylko wówczas, gdy wiatr wieje porywami, ale też i w przypadku stałej jego prędkości. Niektóre wiotkie konstrukcje budowlane (np. kominy stalowe, liny konstrukcji podwieszonych) wskutek opływu powietrza ze stałą prędkością zaczynają drgać w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru. Jedną z najbardziej wyjaśnionych (ale nie jedyną) przyczyną tego zjawiska jest odrywanie się wirów powietrznych, tworzących się od strony zawietrznej konstrukcji i odrywających się od niej (promocja 3 w 1). To odrywanie się powoduje ssanie.

Jeśli wiry odrywają się na przemian, wprawiają one konstrukcję w ruch drgający, prostopadły do kierunku wiatru. Przy stałej prędkości wiatru wiry odrywają się w jednakowych odstępach czasu. Jeśli okres drgań własnych konstrukcji zbliżony jest do okresu odrywania się wirów, powstaje swoisty rezonans; drgania konstrukcji zwiększają intensywność działania wirów, te zaś coraz silniej działają na konstrukcję. Powstają „drgania samowzbudne”, których rozwój może doprowadzić do katastrofy (most wiszący w Takoma, 1940).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !