Blog

15.01.2021

System produkcyjny

System produkcyjny

System produkcyjny

System produkcyjny składa się z pięciu podstawowych elementów, takich jak:
a) wektor wejścia X, w skład którego wchodzą wszystkie czynniki produkcji,
b) wektor wyjścia Y, w skład którego wchodzą wyroby, usługi,
c) procesy przetwarzania wektora wejścia w wektor wyjścia T nazywane procesem produkcyjnym,
d) proces zarządzania systemem,
e) sprzężenia materialne, energetyczne i informacyjne pomiędzy wyżej wymienionymi elementami systemu produkcyjnego.

Schemat modelu systemu, na którym strzałki oznaczają zasilanie materiałowe, energetyczne i informacyjne, decyzje personelu zarządzającego, sprzężenia zwrotne informacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer).
System produkcyjny jest zbiorem wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie elementów składowych. Trzeba mieć przy tym świadomość, że każdy z tych elementów może stanowić system sam w sobie, w zależności od przyjętej hierarchii i poziomu złożoności systemowej.

Podczas realizacji obiektów budowlanych proces produkcyjny określa przyjęta technologia budowania. W niniejszym podręczniku rozpatrywana jest monolityczna technologia wznoszenia obiektów; autor rozważa złożony proces robót monolitycznych. (Złożony budowlany proces składa się z różnych prostych procesów roboczych. powiązanych ściśle technologicznie i organizacyjnie, mających na celu wytworzenie określonego elementu konstrukcyjnego) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W złożonym procesie robót monolitycznych podstawowymi elementami wektora wejścia do systemu produkcyjnego są:
- środki techniczne produkcji (w tym teren budowy, wyposażenie technologiczne),
- przedmioty pracy, czyli materiały, półwyroby przeznaczone do dalszej produkcji,
- czynniki energetyczne (np. woda, energia elektryczna, paliwa),
- czynnik ludzki, załoga,
- informacje (w tym doświadczenie produkcyjne załogi), kapitał (np. kapitał zamrożony w środkach technicznych produkcji, w materiałach, półwyrobach).

Wyjścia z systemu produkcyjnego

Podstawowymi elementami wektora wyjścia z systemu produkcyjnego są:
a) obiekt budowlany w określonym stanie zaawansowania realizacji (np. w stanie surowym),
b) usługi produkcyjne (np. wykonywane dla sąsiedniej budowy),
c) szkodliwe odpady zanieczyszczające środowisko w okresie trwania budowy: ścieki, hałas, zapylenie, odpady stałe,
d) informacje o stanie obiektu, o kształtowaniu się kosztów w poszczególnych fazach realizacji budynku, doświadczenie produkcyjne załogi i inne informacje wyjściowe (uprawnienia budowlane).

Proces przekształcania wektora wejścia systemu produkcyjnego w wektor wyjścia nazywamy procesem przetwarzania. Podczas realizacji budowy w technologii monolitycznej w procesie przetwarzania wyróżnia się proces produkcyjny i proces logistyczny - o czym dokładniej w dalszej części rozdziału.
System produkcyjny działa w określonym otoczeniu, które ma wpływ na funkcjonowanie tegoż systemu (program egzamin ustny).

Wyróżnia się dwa poziomy otoczenia: otocznie bliższe i otoczenie dalsze. Otoczenie bliższe stanowi przedsiębiorstwo, konsorcjum, w ramach którego funkcjonuje konkretna budowa, podwykonawcy, jeśli takowi występują, konkurencja, sieć dróg komunikacyjnych itp. Drugi poziom otoczenia stanowi sytuacja gospodarcza regionu, kraju, warunki klimatyczne, środowisko społeczno-polityczne.

W złożonym procesie robót monolitycznych wyróżniamy procesy podstawowe i procesy pomocnicze (opinie o programie). Procesy podstawowe realizowane są bezpośrednio na wznoszonym obiekcie i obejmują:
- montaż deskowania (urządzeń formujących),
- montaż zbrojenia,
- układanie mieszanki betonowej,
- pielęgnację świeżego betonu.

Procesy pomocnicze, do których należą:
- kompletowanie i wytwarzanie nietypowych elementów deskowań,
- przygotowanie siatek i szkieletów zbrojenia elementów konstrukcyjnych,
- przygotowanie mieszanki betonowej.

We współczesnych warunkach wykonawstwa robót monolitycznych są przeniesione poza plac budowy (segregator aktów prawnych). Są one wykonywane w oddzielnych specjalistycznych zakładach produkcyjnych, wyposażonych w wysoko wydajne, często zautomatyzowane urządzenia.

Większość z tych zakładów dysponuje odpowiednim sprzętem kontrolno-pomiarowym, a także laboratoriami, co umożliwia wytwarzanie wyrobów spełniających wymagania jakościowe wytwarzanych wyrobów. Obecnie procesy pomocnicze rzadko wykonywane są na placu budowy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami