Blog

08.01.2020

Systemy wykonania konstrukcji monolitycznych

Systemy wykonania konstrukcji monolitycznych

Systemy wykonania konstrukcji monolitycznych

Systemy wykonania konstrukcji monolitycznych reprezentują duży wachlarz odrębnych koncepcji urządzeń mechanicznych i deskowań, rozwiązań materiałowych i układów funkcjonalnych (uprawnienia budowlane).
Należy jednak zwrócić uwagę, że wykonawstwo uprzemysłowionych konstrukcji monolitycznych stawia większe ograniczenia przy projektowaniu funkcjonalnym rzutów budynku oraz wymaga ściślejszego stypizowania elementów konstrukcyjnych niż wykonawstwo z elementów wielkowymiarowych (program na telefon).

Tłumaczy się to tym, że deskowania i urządzenia mechaniczne stosowane na budowie muszą być prostsze i bardziej ujednolicone niż agregaty produkcyjne w zakładach prefabrykacji (program na komputer). Metody prefabrykacji pozwalają, poprzez zastosowanie wkładek dostosowanych do danego typu formy, produkować elementy zróżnicowane wymiarami, podczas gdy w deskowaniach inwentarzowych (szczególnie wielkowymiarowych) wprowadzenie zmiany gabarytów lub rozpiętości elementów poziomych jest bardzo utrudnione (program egzamin ustny). Projektowanie konstrukcji monolitycznych musi więc być ściśle powiązane z przyjętym systemem urządzeń inwentarzowych, a cała koncepcja konstrukcyjna — podporządkowana temu założeniu.
Wykonawstwo systemami deskowań inwentarzowych charakteryzuje się również większymi przeważnie wskaźnikami pracochłonności, dłuższym cyklem produkcyjnym wznoszonego budynku oraz niższym procentem wykończenia w stanie surowym niż budynki z elementów wielkowymiarowych (opinie o programie).

System deskowań ślizgowych

Jedynie system deskowań ślizgowych pracujących w sposób ciągły, zastosowany do wznoszenia budynków wysokich, pozwala na duży stopień mechanizacji robót i umożliwia krótszy cykl produkcyjny niż wykonawstwo z prefabrykatów (segregator aktów prawnych).

Systemy wykonawstwa monolitycznego uprzemysłowionego posiadają zatem jeszcze szereg specyficznych cech, które wpływają na założenia i koncepcję projektu architektoniczno-konstrukcyjnego (promocja 3 w 1). Wymagają one przede wszystkim surowego przestrzegania organizacji pracy na budowie w sposób ciągły i równomierny, przy zachowaniu ekonomicznie uzasadnionych cykli produkcyjnych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami