Szczególne zagadnienia projektowania

Szczególne zagadnienia projektowania

Ściany z lekkich betonów kruszywowych muszą być wykonywane bardzo starannie, aby w każdym przekroju struktura betonu była jednakowa (program uprawnienia budowlane na komputer). Szczególnie przy wykonywaniu betonów jamistych konieczne jest zachowanie równomiernej struktury, gdyż w przypadku wytworzenia się w niektórych miejscach betonu zwartego, ściany będą miały obniżoną izolacyjność cieplną i mogą ulegać przemarzaniu. Sprawą bardzo istotną jest szybkość wysychania ścian z betonów kruszywowych.

Wysychanie betonów jamistych kruszywowych odbywa się szybciej jeśli nie są one tynkowane (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dlatego w przypadku ścian monolitycznych z betonów jamistych nie należy ich tynkować zaraz po wykonaniu, lecz po upływie 6-12 miesięcy, zależnie od warunków klimatycznych panujących w tym okresie. Budynki wzniesione w jednym roku należy tynkować dopiero w roku następnym. Należy zaznaczyć, że betony jamiste po otynkowaniu są mniej narażone na zawilgocenie przez opady niż betony zwarte. Jest to wynikiem małego podciągania kapilarnego wody przez takie materiały, dlatego też w przypadku zawilgocenia tynku wilgoć nie rozprzestrzenia się w całym przekroju ściany. Ściany z betonów zwartych zachowują się gorzej pod tym względem (uprawnienia budowlane).

Po upływie 6-H2 miesięcy ścian z betonów jamistych nie można pozostawiać bez tynków zewnętrznych, gdyż ze względu na dużą przepuszczalność powietrza takiego materiału zachodziłyby duże straty ciepła. Ściany z betonów komórkowych nie wymagają tynkowania od zewnątrz (program egzamin ustny). Tynk utrudnia wysychanie, a ponadto pod warstwą tynku gromadzi się wilgoć w okresie zimowym. Wprawdzie latem proces wysychania jest szybszy, ale ciągłe zmiany wilgotności powodują odwarstwienie i odpadanie tynku, a w przypadku elementów zbrojonych następuje korozja stali. Dlatego niektórzy specjaliści uważają nawet, że stosowanie tynków na zewnętrznych powierzchniach ścian z betonów komórkowych powinno być zabronione (opinie o programie). Przy projektowaniu i wykonywaniu ścian z betonów lekkich należy zwracać szczególną uwagę na tzw. mostki termiczne.

Mostki termiczne

Mostki termiczne tworzą się w narożnikach, w miejscach połączeń poszczególnych elementów oraz wszędzie tam, gdzie znajdują się wstawki z materiałów o większym współczynniku przewodności cieplnej, np. żelbetowe słupy, nadproża, wieńce itp. W miejscu mostków termicznych ściany mogą ulegać zawilgoceniu i przemarzaniu, a ponadto mostki powodują zwiększenie strat cieplnych.

Z powodu dużej szkodliwości mostków termicznych, na zagadnienie to należy przy projektowaniu zwracać szczególną uwagę. Najkorzystniej byłoby projektować przegrody w ogóle bez mostków termicznych. Jednak w niektórych przegrodach jest to niemożliwe. W takich przypadkach należy przegrody wykonywać w ten sposób, aby tworzący się mostek termiczny nie był powodem zawilgocenia powierzchni. Temperatura na powierzchni mostka jest tym niższa, im większa jest jego szerokość. Dlatego spoiny między blokami lub żebra betonowe należy wykonywać jak najwęższe (segregator aktów prawnych). Nie jest sprawą obojętną, czy szerokość spoiny wynosi 1 czy 4 cm, gdyż przy małej szerokości spoiny ściana zachowuje się dobrze, zaś przy dużych spoinach ulega często przemarzaniu.

Dobrym sposobem likwidacji mostków termicznych jest przykrywanie ich dodatkowymi wkładkami ocieplającymi. Badania wykazały, że żebra betonowe mające dostateczne ocieplenie nie stanowią niebezpieczeństwa i konstrukcje ścienne wykonane w ten sposób spełniają wymagania termiczne (promocja 3 w 1). Ocieplenia takie są szczególnie wskazane w narożnikach i połączeniach ścian wielkopłytowych. Ujemny wpływ mostków termicznych zaznacza się w wielu istniejących budynkach, przeważnie wzniesionych z elementów prefabrykowanych.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !