Blog

27.02.2020

Szkło budowlane uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Szkło budowlane uprawnienia budowlane

Szkło budowlane uprawnienia budowlane

Mozaika szklana (Vitromozaika) produkowana jest z barwnej masy szklanej (program uprawnienia budowlane na komputer). Wymiary kostek 2X2X0,4 cm. Kostki są naklejane na arkusze o wymiarach 31,5X31,5 cm lub na taśmę o szerokości 31,5 cm. Stosowana jako wykładzina elewacji oraz do wykładzin ściennych i posadzkowych.

Wielowarstwowe płaskie szkło klejone jest produkowane najczęściej w układzie szkło okienne 3 mm - folia 0,76 mm - szkło okienne 3 mm. Może być produkowane z większą ilością przekładek folii i szkła, do łącznej grubości 20 mm. Maksymalny wymiar tafli 950X2000 mm. Uderzone nie rozpada się, a tylko wybrzusza. Stosowane jako „szkło bezpieczne” w szkołach, przedszkolach, sklepach czy bankach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Szyby zespolone, znane pod nazwą Vitrotern, składają się z dwu, trzech lub czterech szyb trwale złączonych ze sobą przy pomocy ramki dystansowej. Szerokość komór 0,6 lub 1,2 cm. Jako uszczelnienie stosuje się kity bitumiczne lub tiokolowe. Grubość szyb zespolonych od 1,8 do 2,6 cm (uprawnienia budowlane).

Wielkoć do 3 m2 z uszczelniaczem bitumicznym i do 6 m2 z tiokolowym. Współczynnik przenikania ciepła szyby o grubości 1,2 cm wynosi 1,57-3,1 W/m2°C. Dźwiękochłonność 27 dB. Tafla zewnętrzna może być ze szkła antisol (nazwa handlowa Vitrotermisol).
Pustaki szklane wykonywane są z dwu wyprasek szklanych zespawanych ze sobą. Pustaki są kwadratowe, o boku 190, 200, 240 i 250 mm przy grubości 80 mm. Pustaki mogą być bezbarwne, barwione w masie lub powierzchniowo. Stosowane do budowy zbrojonych i niezbrojonych ścian oraz świetlików.

Są to kształtki szklane o kwadratowej powierzchni licowej. Rozróżnia się dwie wielkości 150 i 200 mm. Stosowane do budowy ścianek zewnętrznych i wewnętrznych (program egzamin ustny).
Profilowane płyty szklane są to elementy uT postaci wydłużonej płyty i przekroju ceowym. Płyty profilowane Vitrolit produkowane są o szerokości 250 i 500 mm, niezbrojone i zbrojone podłużnie drutem stalowym. Stosuje się je do budowy ścian osłonowych i działowych, świetlików, daszków r.adrampowych, szklarni.

Kopulki szklane, tzw. świetliki dachowe, produkowane są ze szkła hartowanego (opinie o programie). Przepuszczalność światła wynosi ok. 80%. Kopułki są niewrażliwe na warunki klimatyczne. Współczynnik przenikania ciepła wynosi 6,2 W/m °C.

Materiały do izolacji termicznych

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanym z polistyrenu. Najczęściej stosowany w budownictwie w postaci płyt. Styropian jest odporny na działanie wody morskiej, rozcieńczonych kwasów organicznych i nieorganicznych, alkoholi i rozcieńczonych ługów. Rozpuszcza się w acetonie, octanie etylenu, octanie metylu, benzynie, toluenie, ksylenie, pęcznieje w ropie naftowej. Do przyklejania płyt styropianowych można stosować np. emulsje asfaltowe, asfaltowe pasty emulsyjne.

Polocel jest to ekspandowany polichlorek winylu w postaci płyt. Produkowane są dwa typy Polocelu: T - twardy, M - miękki. W zależności od gęstości pozornej rozróżnia się trzy rodzaje Polocelu twardego oraz dwa Polocelu miękkiego o właściwościach.
Polopren stanowi piankowy materiał z pianki poliuretanowej (material nasiąkliwy). Polopren w postaci płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej m« gęstość pozorną ok. 50 kg/m* i X = 0,04 W/(m • °C) (segregator aktów prawnych).
Płyty FF - płyty fenolowo-formaldehydowe, produkowane o wymia: 1X0,5 m i grubości 4-HO cm. Gęstość pozorna płyt - 20-80 kg/m8, wytrzymałość na ściskanie odpowiednio 0,05-4-0,25 MPa. Nasiąkliwość < 10% obj. Płyty FF są trudno zapalne.
Szkło piankowe białe produkowane jest w postaci płyt o wymiarach: 250 X X500 mm i grubościach 30, 40, 50, 60, 70 mm. Gęstość pozorna - 320 kg/m1, X 0,09 W/(m • °C). Wytrzymałość na ściskanie - 1,8-3,0 MPa.

Szkło piankowe czarne „Vitriopion” produkowane jest w postaci płyt o wymiarach: 500X500 mm i grubości 40-120 mm. Gęstość pozorna: 120-180 kg/m8. Wytrzymałość na ściskanie - 0,7 MPa, X ^ 0,06 W/(m • °C). Dźwiękochłonność płyt o grubości 60 mm - 35 dB. Odporność termiczna: od - 180°C do - 450°C.

Izojar jest to tworzywo izolacyjne składające się z kawałków szkła piankowego spojonego pianką poliuretanową (promocja 3 w 1). Izojar charakteryzuje: gęstość pozorna - 120-150 kg/m8, X = 0,06 W/(m • °C), nasiąkliwość poniżej 1,5%, palność - samogasnący.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami