Szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże

 
Szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże

W wielu przypadkach, gdy budynki usytuowane są w pobliżu ciągów komunikacyjnych - np. dróg czy torów kolejowych, dochodzi do emisji drgań przekazywanych przez podłoże. Mają one wpływ zarówno na konstrukcję budynku, jak i na ludzi w budynkach (uprawnienia budowlane). W ogólności drgania obiektów budowlanych mogą być efektem zjawisk naturalnych takich jak wiatr, trzęsienia ziemi, a także działalności człowieka.W tym wypadku można zaliczyć drgania komunikacyjne, pracę maszyn i urządzeń, odstrzały materiałów wybuchowych (np. w pobliżu kamieniołomów), poszukiwania metodami sejsmicznymi, a także tąpnięcia w kopalniach. Drgania mechaniczne to dla budowli dodatkowe obciążenie, ponieważ w efekcie drgań powstają siły bezwładności, które powinny być uwzględniane przez konstruktora w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji budynku (program egzamin ustny). Ocena ze względu na szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże, zarówno na budynek jak i na ludzi w budynkach określona jest w Polskiej Normie z 1988 roku.

 

Na podstawie normy tworzy się pomiary, a następnie obliczenia i wibrogramy, pozwalające na ocenę szkodliwości drgań - w przypadku ludzi uwzględnia się odczuwalność drgań, a także komfort wibracyjny. W przypadku wpływu drgań na budynki, można wykazać pięć stref. Pierwsza strefa to brak wpływu na budynek, a kolejne określają coraz większy wpływ, aż do ostatniej - piątej, w której następuje awaria budynku czyli zawalenie. W przypadku możliwości występowania drgań, powinna zostać wykonana ocena oddziaływania drgań na ludzi oraz na budynek (opinie o programie). Powinna ona zawierać opis budynku, opis wykonanych pomiarów, zestawienie wyników pomiarów, a także analizę wyników z końcową oceną. Drgania mogą być zagrożeniem dla budynku - ze względu na możliwość uszkodzenia budynku. W normach nie ujęto osuwania się skarp przy budynku w skutek drgań komunikacyjnych, co może wiązać się również z osuwaniem się budynku. Ocena wpływu drgań powinna wskazać, czy uszkodzenie budynku zostało spowodowane drganiami.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !