Blog

Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 10
30.05.2018

Szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże

W artykule znajdziesz:

Szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże

 
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 11
Szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże

W wielu przypadkach, gdy budynki usytuowane są w pobliżu ciągów komunikacyjnych - np. dróg czy torów kolejowych, dochodzi do emisji drgań przekazywanych przez podłoże. Mają one wpływ zarówno na konstrukcję budynku, jak i na ludzi w budynkach (uprawnienia budowlane). W ogólności drgania obiektów budowlanych mogą być efektem zjawisk naturalnych takich jak wiatr, trzęsienia ziemi, a także działalności człowieka.W tym wypadku można zaliczyć drgania komunikacyjne, pracę maszyn i urządzeń, odstrzały materiałów wybuchowych (np. w pobliżu kamieniołomów), poszukiwania metodami sejsmicznymi, a także tąpnięcia w kopalniach. Drgania mechaniczne to dla budowli dodatkowe obciążenie, ponieważ w efekcie drgań powstają siły bezwładności, które powinny być uwzględniane przez konstruktora w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji budynku (program egzamin ustny). Ocena ze względu na szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże, zarówno na budynek jak i na ludzi w budynkach określona jest w Polskiej Normie z 1988 roku.

 

Na podstawie normy tworzy się pomiary, a następnie obliczenia i wibrogramy, pozwalające na ocenę szkodliwości drgań - w przypadku ludzi uwzględnia się odczuwalność drgań, a także komfort wibracyjny. W przypadku wpływu drgań na budynki, można wykazać pięć stref. Pierwsza strefa to brak wpływu na budynek, a kolejne określają coraz większy wpływ, aż do ostatniej - piątej, w której następuje awaria budynku czyli zawalenie. W przypadku możliwości występowania drgań, powinna zostać wykonana ocena oddziaływania drgań na ludzi oraz na budynek (opinie o programie). Powinna ona zawierać opis budynku, opis wykonanych pomiarów, zestawienie wyników pomiarów, a także analizę wyników z końcową oceną. Drgania mogą być zagrożeniem dla budynku - ze względu na możliwość uszkodzenia budynku. W normach nie ujęto osuwania się skarp przy budynku w skutek drgań komunikacyjnych, co może wiązać się również z osuwaniem się budynku. Ocena wpływu drgań powinna wskazać, czy uszkodzenie budynku zostało spowodowane drganiami.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 16 Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 17 Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 18
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 19
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 20 Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 21 Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 22
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 32 Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 33 Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 34
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 35
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 36 Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 37 Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 38
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Duża szybkość chłodzenia zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami