Blog

22.08.2018

Szkody na terenie budowy – kto za nie odpowiada?

W artykule znajdziesz:

Szkody na terenie budowy – kto za nie odpowiada?


Przed rozpoczęciem robót budowlanych dochodzi do protokolarnego przekazania terenu wykonawcy (program na komputer). To właśnie on odpowiada za wszelkie szkody, które powstały zarówno na placu budowy, jak i na jej zapleczu. Odpowiedzialność na zasadach ogólny za powstałe szkody na terenie budowy nakłada na wykonawcę kodeks cywilny (program na telefon). Zakres odpowiedzialności obejmuje nie tylko osoby stanowiące strony w procesie budowy, ale również osoby trzecie, które nie mają bezpośredniego związku z prowadzonymi pracami – wynika to z III Ca 263/12. Ponadto odpowiedzialność dotyczy zarówno szkód występujących na terenie budowy, jak i tych związanych z mieniem. Co więcej, może ona wynikać nie tylko z kontraktu, ale również z tzw. czynu niedozwolonego (program na egzamin ustny).

Odpowiedzialność nakładana na inwestora

Szkody na terenie budowy

Od momentu przejęcia terenu budowy przedstawicielem wykonawcy jest kierownik budowy i to on jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy, a także wszystkich znajdujących się na nim urządzeń technicznych i obiektów budowlanych (promocja 3 w 1). Inwestora nie obejmuje współodpowiedzialność za szkody, które zostały poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania prac budowlanych. Nie istnieje w polskich przepisach żaden zapis, który nadkładałby taką odpowiedzialność na inwestora (segregator). Prawo nie pozostawia jednak złudzeń – z momentem podpisania protokołu przekazującego budowę to na wykonawcę spada cała odpowiedzialność za szkody na terenie budowy, przy czym odpowiedzialność ta nie jest w żadnym aspekcie solidarna z inwestorem.
Wnioski te potwierdza Sąd Najwyższy, dlatego nie ma praktycznie żadnej możliwości, aby ograniczyć odpowiedzialność wykonawcy lub współdzielić ją z kimkolwiek innym (opinie). Wykonawca nie ma innej możliwości, jak wyrazić zgodę na warunki, które nakłada na niego obowiązujące prawo. W czasie wykonywania prac budowlanych na terenie budowy musi on zadbać o należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przeciwnym wypadku może odpowiadać przed sądem za stworzenie zagrożenia – w zależności od szkody może zostać nałożona kara grzywny, a nawet więzienia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami