Blog

29.01.2020

Sztywność poprzeczna budynków

W artykule znajdziesz:

Sztywność poprzeczna budynków

Sztywność poprzeczna budynków

Sztywność poprzeczną budynków uzyskuje się przez zastosowanie dwu- gałęziowych słupów z przewiązkamizamocowanych w fundamencie.
Sztywność podłużną uzyskano przez zaprojektowanie krzyżulców wiatrowych w 1/3 segmentów skrajnych budynków (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przy opracowywaniu elementów konstrukcyjnych ze strunobetonu przyjęto następujące zasady:
a) Uniwersalność zastosowania elementów pozwalających na różnorodność zestawów budynków, bez jednoczesnego ograniczania funkcji podstawowej budynku.
b) Ujednolicenie przekrojów elementów i sprowadzenie ich do minimum w celu umożliwienia łatwej produkcji na skład.
c) Montowanie konstrukcji na sucho dzięki zastosowaniu bardzo prostych łączników oraz umożliwienie rozbieralności budynku przy jednoczesnym powtórnym wielokrotnym wykorzystaniu tych samych elementów konstrukcyjnych.

niewielkiego ciężaru elementów, umożliwiającego ręczny Poprzeczny układ nośny szkieletu zmontowany jest z powyższych elementów za pomocą rozbieralnych złączy przegubowych stalowych (łączniki stalowe z kątowników i płaskowników lub ceowników, łączone na śruby) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Sztywność szklarni w kierunku poprzecznym zapewniają dwugałęziowe słupki zamocowane na ławie fundamentowej.

Poza wymienionymi zostały również opracowane typowe szklarnie z elementów strunobetonowych na siatce modularnej 3,0 i 4,5 m. Elementy strunobetonowe o charakterze kompleksowym dla budownictwa wiejskiego. Są to elementy odpowiednio przystosowane do montażu z nich lekkich szkieletów w różnego rodzaju budynkach rolniczych. Elementy te zostały zaprojektowane przede wszystkim dla zmniejszenia do minimum liczby typów prefabrykatów, mają one najprostsze kształty i przekroje (uprawnienia budowlane).

Zzmniejszenie liczby typów

Przez zmniejszenie liczby typów osiąga się zwiększenie liczby prefabrykatów w poszczególnym typie, co pozwala W wielu przypadkach na zastosowanie wielkoseryjnej ich produkcji. Koncepcja kompleksowych elementów przynosi następujące efekty:
a) zastosowanie tylko 4 typów lekkich, drobnowymiarowych elementów belkowych i słupowych ze strunobetonu,
b) możliwość tworzenia z tych elementów lekkiego szkieletu nośnego za pomocą prostych złączy stalowych, rozbieralnych,
c) możliwość wypełnienia szkieletu lekkimi, nienośnymi płytami prefabrykowanymi z materiałów miejscowych lub też wykonania wypełnienia szkieletu sposobami tradycyjnymi (program egzamin ustny).

Rozwiązanie to zmienia w sposób zasadniczy dotychczasowe tradycyjne metody budownictwa wiejskiego. Wprowadzona w miejsce pełnych grubych ścian lekka konstrukcja szkieletowa przenosi obciążenia nie tylko w stropach i dachu, lecz również i w ścianach, dzięki czemu ściany mogą być wykonane z nienośnych płyt wypełniających, o grubości 10-M4 cm.

konstrukcyjne szkieletów oparte zostały na siatce modularnej wymiarów uprzywilejowanych w budownictwie wiejskim o rozstawie podłużnym słupów 3,0 i 4,5 m oraz rozstawie poprzecznym 3,0, 4,5, 6,0, 9,0, 12,0, 15,0 m. W opracowaniu przyjęto dwie podstawowe wysokości słupów zewnętrznych: 2,7 i 4,5 m, co oznacza, że istnieje możliwość wprowadzenia pośrednich wysokości modularnych zależnie od funkcjonalnych budynku.
W obliczeniach schematów wzięto pod uwagę budynki otwarte (zadaszone częściowo otwarte, zamknięte nieocieplone i zamknięte ocieplone jod. dwu- i trzytraktowe. Zastosowano dwa kąty pochylenia połaci dachowy 3° dla krycia papą oraz 22° dla krycia eternitem falistym. wanie na mokro. W przypadku dużych sił poziomych przewidziano : wanie prefabrykowanych dyli fundamentowych (opinie o programie).

Elementy te mają zastosowanie do 4 schematów obciążeń przy nachyleniu stropodachu 3% oraz do 4 schematów obciążeń przy nachyleniu 22%. Element został zwymiarowany na moment maksymalny Mm - 257 kGm (segregator aktów prawnych).

obliczone na moment maksymalny Mm = 370 kGm znajdują zastosowanie w 16 schematach zastosowań w stropodachach o nachyleniu 2T oraz w 11 schematach w dachach o pochyleniu 3°. W różnych zastosowaniach momenty przenoszone przez ten element mieszczą się w granicach od Af = 234,3 kGm do Mm = 370,2 kGm. Długość obliczeniowa wynosi 3,0 er w dachach i 4,5 m w stropodachach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami