Taczki jednokołowe

Taczki jednokołowe

Taczki jednokołowe, mimo że należą do najdawniejszych narzędzi pracy, znajdują nadal dość szerokie zastosowanie w budownictwie, zwłaszcza tam gdzie występują niewielkie ilości materiałów transportowane na krótkie odległości (program uprawnienia budowlane na komputer).
Transport taczkami jednokołowymi o trakcji ręcznej jest spośród różnych rodzajów transportu najmniej wydajny oraz najbardziej niszczący siły człowieka, dlatego wszędzie gdzie jest to możliwe, powinien być wyeliminowany i zastępowany innymi, bardziej wydajnymi i ekonomicznymi rodzajami transportu.

Transport taczkami może być stosowany do podawania kruszywa na odległości 5-50 m, a w wyjątkowych przypadkach i na większe. Szybkość ruchu taczki z trakcją ręczną wynosi średnio 50 m/min (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Taczki dwukołowe, tzw. „japonki”, o trakcji ręcznej są rzadziej używane jako środki transportu do podawania składników masy betonowej. Szerokie natomiast ich zastosowanie ma miejsce przy transporcie gotowej masy betonowej do miejsc jej ułożenia. Japonki są sprzętem dokładnie wyważonym, ponieważ cały przewożony ciężar przyjmowany jest przez koła. Siła ludzka potrzebna jest tylko do przetaczania wózka, wskutek czego wysiłek fizyczny jest mniejszy niż przy transporcie taczkami. Na zmniejszony nakład siły pociągowej wpływa również zwiększona średnica kół (uprawnienia budowlane). Ten rodzaj środków transportowych o objętości od 0,15 do 0,25 m3 może być stosowany przy wzniesieniach nie przekraczających 1,5% albo spadkach do 5%.

Przy większych wzniesieniach lub spadkach dodaje się pomoc. Dla pokonania wzniesień 1,5-4% lub spadków 5-10% dodaje się do pomocy 1 robotnika, natomiast przy wzniesieniu 6% albo spadku 15% dodać należy do pomocy dwóch robotników. Japonki stosowane są przy odległościach przewozu nawet do 200 m.
Orientacyjną wydajność japonek przy przewożeniu różnych materiałów (program egzamin ustny).

Taczki dwukołowe

Taczki dwukołowe na kołach stalowych przemieszczane są po torach roboczych, których szerokość musi wynosić co najmniej 1,30 m.
Znaczne zmniejszenie oporów jazdy osiągnąć można przez stosowanie taczek z kołami o ogumieniu balonowym, umożliwiającym trakcję ręczną po terenie z uwagi na zmniejszenie oporów ruchu.
Wywrotki wąskotorowe z trakcją ręczną mogą służyć do podawania składników masy betonowej do miejsc jej mieszania (opinie o programie).

Rola kolejki wąskotorowej na placu budowy jest tym większa, że stanowi ona środek transportu stosunkowo wydajny, łatwy do instalowania, o możliwości sprawnego i szybkiego przebywania tras, nie wymagający większego wysiłku fizycznego i większych kosztów budowy. Podstawową zaletą transportu wąskotorowego, tak jak każdego transportu szynowego, jest znacznie mniejszy opór jazdy w porównaniu z innymi środkami transportowymi, a co za tym idzie znacznie mniejsza ilość energii do utrzymywania wywrotek w ruchu.
Dla trakcji ręcznej używane są szyny w wysokości od 60 do 70 mm i rozstawie 600 mm. Szyny wraz z podkładami stalowymi układane są w formie gotowych przęseł o długości 5,7 względnie 9 m. Połączenie stykowe wykonywane jest za pomocą haków przymocowanych do jednego końca szyny i zachodzących na stalowe trzpienie na końcu drugiej szyny. W celu umożliwienia przejazdu taboru szynowego z jednego toru na drugi stosuje się rozjazdy albo obrotnice (segregator aktów prawnych).

Trakcję ręczną wąskotorową stosuje się przy spadkach nie większych niż 2,5%, rzadziej do 4%. Przy spadkach do 1,5% do obsługi wywrotek o pojemności 0,5 m3 potrzeba jednego robotnika. Natomiast do wywrotek o pojemności 0,75 m3 konieczni są już dwaj robotnicy.
Najczęściej stosowanymi jednostkami transportu wąskotorowego budowlanego są wywrotki ze stalowymi skrzyniami przechylnymi zwanymi kolebami, produkowane w kraju, o pojemności 0,75, 1,0 1,5 i 1,75 m3.

Wywrotki te wykonuje się z hamulcami lub bez hamulców dla trakcji ręcznej i mechanicznej (promocja 3 w 1).
Do środków transportu o trakcji mechanicznej dla podawania składników masy betonowej do stanowisk mieszania zalicza się: taczki z napędem silnikowym, przenośniki, łopaty mechaniczne, zgarniarki oraz ładowarki.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !