Blog

11.04.2022

Taśma metalowa

W artykule znajdziesz:

Taśma metalowa

Taśma metalowa - wyrób metalowy, walcowany, o kształcie przypominającym taśmę taśma miernicza - taśma geodezyjna taśma mikowa, mikataśma - materiał elektroizolacyjny zbudowany z dużych płatków wysokogatunkowego muskowitu, sklejającego je lakieru oraz oklejającego je z obu stron materiału w postaci bibułki japońskiej, specjalnego papieru, jedwabiu lub tkaniny szklanej taśma monotypowa - składarka czcionkowa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Taśma nabojowa - element broni automatycznej mający postać taśmy z gniazdami na naboje lub uczonej z ogniw łączonych nabojami, służącej do przenoszenia naboi z zasobnika do donośnika aim pancerna - taśma przenośnikowa gumowa zbrojona płytkami stalowymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID). perforowana - taśma dziurkowana Kai przenośnikowa - taśma stanowiąca element ciągnący a zarazem nośny przenośnika taśmowego; Lp. mogą być tkane z włókien i gumowane lub też wykonane z płaskich ogumowanych lin stalowych czy też z blachy lub siatki stalowej taśm ścierna - narzędzie ścierne do szlifowania składające się z taśmy podkładowej i warstwy ścierniwa

Taśma techniczna - tkanina o postaci taśmy wytwarzana na specjalnych krosnach wielowylotowych z przędzy technicznej, poliamidowej, poliestrowej, z lnu, konopi i z bawełny; t.t. cechuje duża wytrzymałość i małe wydłużenia taśmiarka - maszyna do taśmowania przewodów elektrycznych taśmociąg - urządzenie w postaci pojedynczego przenośnika taśmowego lub zespołu takich przenośników ustawionych szeregowo, służące do transportu na stosunkowo duże odległości taśmoteka - uporządkowany zbiór taśm magnetycznych (uprawnienia budowlane).

Taśmowan ie (przewodów elektrycznych) - owijanie taśmą izolacyjną drutów gołych lub pokrytych już innym materiałem izolacyjnym taśmowiec - transp. system przenośników i innych urządzeń służących do załadunku statku; t. używane są do ładunków masowych, przede wszystkim węgla (program egzamin ustny).

Taśmówka

Taśmówka, pilarka taśmowa - obrabiarka do drewna, w której narzędziem jest piła taśmowa napięta między dwoma kołami; rozróżnia się; t. do przerzynania kłód wzdłuż włókien na deski, t. rozdzielcze służące do przecinania belek i desek wzdłuż włókien na cieńsze elementy i t. stolarskie; t. są stosowane w różnych działach przemysłu drzewnego do przecinania elementów drewnianych wzdłuż, w poprzek i ukośnie do włókien po linii prostej lub krzywej taśmówka*’ - hutn. półwyrób walcowany na gorąco lub na zimno, o przekroju prostokątnym i znacznej długości, przeznaczony do produkcji taśmy i blach (opinie o programie).

Taumetr - przyrząd do określania charakterystyki czasowej niektórych procesów fizycznych (np. procesów narastania i zaniku luminescencji), zachodzących w czasach 10 ‘-10 vs, działający na zasadzie obserwacji przebiegu procesu za pośrednictwem oscyloskopu, w którym dobiera się odpowiednio podstawę czasu (w przypadku procesów nieliniowych musi ona być nieliniowa) w celu otrzymania na ekranie oscyloskopu linii prostej (segregator aktów prawnych).

Tautochrona - krzywa (cykloida), po której czas spadania punktu materialnego bez prędkości początkowej do położenia najniższego jest taki sam dla wszystkich położeń początkowych tautologia - funkcja zdaniowa, która przy każdym podstawieniu stałych za zmienne przechodzi w zdanie prawdziwe; np. p v ~ p (czyt. p lub nieprawda, że p) tautomeria - współistnienie w równowadze dwóch izomerów przechodzących w siebie nawzajem wskutek przemieszczania się wewnątrz cząsteczki jakiegoś atomu lub grupy atomów

Tąpania - wstrząsy podziemne z odgłosami, spowodowane pękaniem górotworu wskutek eksploatacji złóż lub ruchów tektonicznych; t. mogą powodować zawały Tb (z łac. terbium) - terb Tc (z tac. technetium) - technet Te (z łac. tellurium) - tellur technet, Tc - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny grupy dodatkowej manganowców w VII grupie układu okresowego; liczba atomowa 43; powstaje w wyniku sztucznych przemian promieniotwórczych z molibdenu, nie ma izotopów trwałych; własności chemiczne t. są podobne do renu; t. jest metalem szlachetniejszym od manganu, nie rozpuszcza się w kwasach; w przyrodzie nie występuje technetron - teknetron (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami