Blog

Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Technicy budowlani a uprawnienia

W artykule znajdziesz:

Technicy budowlani a uprawnienia


Technik budowlany, a uprawnienia budowlane
Technik budowlany, a uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w inżynierii hydrotechnicznej

 

Uprawnienia budowlane do przeprowadzania prac w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz prac melioracyjnych wydawane są w ramach specjalności konstrukcyjno-budowanej. Mogą one obejmować zarówno projektowanie obiektów, jak i kierowanie robotami budowlanymi. Można uzyskać uprawnienia w obu specjalizacjach. Natomiast w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi do egzaminu mogą przystąpić także osoby bez wykształcenia wyższego w kierunku budowlanym.

 

Ukończenie kierunków takich jak budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska oraz budownictwo dają możliwość przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń). Warunkiem są ukończone studia drugiego stopnia oraz odbycie półtorarocznej praktyki na budowie o odpowiedniej specjalizacji. Istnieje także możliwość przystąpienia do tego egzaminu osób, które ukończyły powyższe kierunki w pierwszym stopniu- muszą one jednak odbyć praktyki przez okres trzech lat.

 

Do egzaminu mogą również podjeść osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na w/w kierunkach. Długość praktyki na budowie wynosi wówczas 3 lata. Do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie uprawnia także tytuł zawodowego mistrza lub technika. Do egzaminu mogą także zostać dopuszczone osoby posiadające dyplom, który potwierdza kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w specjalnościach:


- technik inżynierii środowiska i melioracji;
- technik budownictwa;
- technik melioracji wodnych;
- technik budownictwa wodnego;
- technik budownictwa wodnomelioracyjnego.

 

W tym przypadku niezbędny jest jednak czteroletni okres praktyki na budowie. Natomiast do projektowania w ograniczonym zakresie trzeba ukończyć studia pierwszego stopnia na tych samych kierunkach, co przy uprawieniach bez ograniczeń lub studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym. W obu przypadkach konieczna jest roczna praktyka przy projektowaniu i na budowie. Absolwent inżynierii i gospodarki wodnej otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 15 Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 16 Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 17
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 18
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 19 Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 20 Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 21
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 31 Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 32 Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 33
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 34
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 35 Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 36 Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 37
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowa i eksploatacja sieci gazowych zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami