Blog

30.05.2018

Technicy budowlani a uprawnienia

W artykule znajdziesz:

Technicy budowlani a uprawnienia


Technik budowlany, a uprawnienia budowlane
Technik budowlany, a uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w inżynierii hydrotechnicznej

 

Uprawnienia budowlane do przeprowadzania prac w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz prac melioracyjnych wydawane są w ramach specjalności konstrukcyjno-budowanej. Mogą one obejmować zarówno projektowanie obiektów, jak i kierowanie robotami budowlanymi. Można uzyskać uprawnienia w obu specjalizacjach. Natomiast w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi do egzaminu mogą przystąpić także osoby bez wykształcenia wyższego w kierunku budowlanym.

 

Ukończenie kierunków takich jak budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska oraz budownictwo dają możliwość przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń). Warunkiem są ukończone studia drugiego stopnia oraz odbycie półtorarocznej praktyki na budowie o odpowiedniej specjalizacji. Istnieje także możliwość przystąpienia do tego egzaminu osób, które ukończyły powyższe kierunki w pierwszym stopniu- muszą one jednak odbyć praktyki przez okres trzech lat.

 

Do egzaminu mogą również podjeść osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na w/w kierunkach. Długość praktyki na budowie wynosi wówczas 3 lata. Do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie uprawnia także tytuł zawodowego mistrza lub technika. Do egzaminu mogą także zostać dopuszczone osoby posiadające dyplom, który potwierdza kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w specjalnościach:


- technik inżynierii środowiska i melioracji;
- technik budownictwa;
- technik melioracji wodnych;
- technik budownictwa wodnego;
- technik budownictwa wodnomelioracyjnego.

 

W tym przypadku niezbędny jest jednak czteroletni okres praktyki na budowie. Natomiast do projektowania w ograniczonym zakresie trzeba ukończyć studia pierwszego stopnia na tych samych kierunkach, co przy uprawieniach bez ograniczeń lub studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym. W obu przypadkach konieczna jest roczna praktyka przy projektowaniu i na budowie. Absolwent inżynierii i gospodarki wodnej otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami