Blog

02.08.2019

Technik budownictwa – uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Technik budownictwa – uprawnienia budowlane


Technikiem budownictwa nazywa się osobę mającą określoną specjalizację. Aby uzyskać tytuł technika konieczne jest ukończenie odpowiedniej szkoły oraz zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zawodowej (program na komputer). Co więcej, osoba mająca tytuł technika ma możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi (program na telefon).

Technik budownictwa – uprawnienia budowlane

Warto jednak pamiętać o tym, że dla technika budownictwa zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane jest trudniejsze niż dla inżynierów. Wynika to przede wszystkim z różnic programowych, dlatego tak ważne jest samodzielne przygotowanie się do egzaminu (program egzamin ustny). Zarówno pytania, jak i wszelkie wymogi na egzaminie na uprawnienia budowlane są takie same dla techników i inżynierów.

Co ważne, aby móc w ogóle przystąpić do tego egzaminu, technik budownictwa musi udokumentować odbycie 4-letniej praktyki zawodowej, która musi być ściśle powiązana z zakresem uprawnień, jakie chce uzyskać. Należy także pamiętać o tym, że same uprawnienia nie wystarczą, aby pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie – konieczna jest także przynależność do samorządu zawodowego (opinie o programie). Technik budownictwa, który zdobył uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odgraniczonym zakresie może sprawować samodzielną funkcję techniczną w budownictwie w wybranej specjalności.

Posadowione na stabilnym gruncie nośnym


W przypadku specjalności architektonicznej uprawnienia pozwalają na projektowanie obiektów lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3 i są one w zabudowie zagrodowej lub na terenie takiej zabudowy (segregator aktów prawnych). Jeśli chodzi o specjalność konstrukcyjno-budowlaną, to uprawnienia pozwalają na projektowanie konstrukcji obiektów lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie obiektów o kubaturze poniżej 1000 m3 i wysokości nieprzekraczającej 12 m nad poziomem terenu (promocja 3  w 1). Ponadto obiekty muszą być posadowione na stabilnym gruncie nośnym, a ich posadowienie nie może przekraczać 3 m poniżej poziomu terenu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami