Technika sporządzania harmonogramów zatrudnienia

Technika sporządzania harmonogramów zatrudnienia

Dla sporządzenia harmonogramu zatrudnienia wykorzystujemy równocześnie graficzny przebieg robót oraz zestawienie analityczne do ogólnego harmonogramu budowy, przy czym pierwszy - dla określenia czasu pracy odnośnych grup roboczych, a drugi - dla bezpośredniego określenia liczby rzemieślników czy robotników w tym czasie zatrudnionych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wykres projektowanego zatrudnienia rzemieślników poszczególnych specjalności i ogólnego zatrudnienia najlepiej jest sporządzać liniami ciągłymi o grubości V, mm.

Przy wykonywaniu wykresu zatrudnienia rzemieślników poszczególnych specjalności, polegającego na geometrycznym sumowaniu, zaleca się pozostawianie wszystkich tych pomocniczych wykresów jako składowych wykresu ogólnego i oznaczanie ich numerami bieżącymi odpowiadającymi numeracji w wyszczególnieniu robót (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W ten sposób zyskujemy jeszcze jeden element organizacji budowy, a mianowicie poglądowy przebieg ruchu poszczególnych grup roboczych na budowie.
Wykres zatrudnienia rozwijający się powoli świadczy o powolnym rozwijaniu się robót, o krótkim okresie koncentracji (równoczesności) robót i o przewlekłym okresie robót wykończeniowych.

Cel i technika sporządzania harmonogramów pracy maszyn (uprawnienia budowlane).
Harmonogramy pracy maszyn zarówno jak i harmonogramy zatrudnienia powinny stanowić elementy harmonogramu przebiegu robót ogólnego harmonogramu budowy i powinny być wykonywane na jego podstawie i w ścisłym z nim związku.
W celu sporządzenia harmonogramu pracy maszyn należy roboty (wg propozycji autora) uwidocznione w kolumnach 5 i 8 zestawienia analitycznego, do wykonania których zastosowano maszyny, odnieść na skalę czasu harmonogramu pracy maszyn, w postaci linii prostych (przy maszynach w sztukach pojedynczych) (program egzamin ustny).

Wyciąg z harmonogramu pracy

Gdy liczba równocześnie pracujących maszyn tego samego typu i modelu jest większa (kilka lub więcej sztuk), wówczas wykres przebiegu pracy tych maszyn należy przedstawiać w postaci wieloboków przyjmując odpowiednią skalę pionową (jak przy harmonogramie zatrudnienia rzemieślników poszczególnych specjalności).
Schematyczny przykład harmonogramu pracy maszyn (opinie o programie).

Wyciąg z harmonogramu pracy maszyn wykonany został na podstawie ogólnego harmonogramu budowy, na której zastosowano przykładowo mechanizację wytwarzania masy betonowej od ław fundamentowych i jej transportu pionowego - począwszy od I piętra. Czas pracy betoniarki (nr 1), jak widać z wyciągu ogólnego harmonogramu budowy, zależy od czasu betonowania poszczególnych elementów budowy (ławy betonowe, strop nad podziemiem, przyziemiem, I i II piętrem).
Po tym czasie, jeśli nie przewiduje się dalszych robót betonowych, betoniarka powinna być odwieziona do bazy maszynowej, bądź przesłana na inną budowę.
Data dostarczenia betoniarki na budowę i odesłania z budowy wynika ze skali kalendarzowej harmonogramu przebiegu robót (ogólnego harmonogramu budowy). (Przebieg pracy betoniarki jest, jak widać z wykresu, niekorzystny z powodu znacznych, w stosunku do czasu pracy, okresów bezczynności) (segregator aktów prawnych).

Dla tej samej budowy zastosowano mechanizację transportu pionowego masy betonowej począwszy od I piętra. Potrzebne do tego celu urządzenie (kompletne urządzenie wyciągu szybowego z koszem samo wyładowującym się, wciągarką cierną z silnikiem itp.) będzie czynne na budowie, jak widać z wykresu pracy urządzenia podnośnego nr 1, w czasie.
Kolejność postępowania przy projektowaniu harmonogramów materiałów budowlanych w ujęciu kompleksowym powinna być następująca:
- harmonogram zużycia poszczególnych (zasadniczych) materiałów,
- harmonogram dostawy poszczególnych materiałów,
- harmonogram zapasu poszczególnych materiałów (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !