Blog

Cechy klimatyczne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Technologia budowy domu o drewnianym szkielecie

W artykule znajdziesz:

Technologia budowy domu o drewnianym szkielecie

Cechy klimatyczne zdjęcie nr 11
Technologia budowy domu o drewnianym szkielecie

Domy wznoszone w oparciu o drewniany szkielet nazywane są „kanadyjczykami” (uprawnienia budowlane). Ten sposób budowania jest najczęściej wykorzystywany w krajach skandynawskich i w USA. Konstrukcja budynku wykonana jest z drewna świerkowego lub sosnowego, które wypełnianie jest materiałem izolacyjnym oraz zabezpieczane poszyciem zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Podstawę konstrukcji stanowią deski o grubości 38mm i szerokości:Deski są rozmieszczone w szkielecie co kilkadziesiąt centymetrów. W siatce wykonanej z słupów wydzielane są otwory na drzwi i okna, natomiast strefy podokienne są dodatkowo wzmocnione. Deski stanowiące żebra stropu układane są na oczepach stojących ścian. Na tych dekach układane jest podłoga z płyt lub również z desek. Podłoga wykorzystywana jest jako platforma robocza do budowy wyższej kondygnacji. Tak wykonany szkielet jest obijany poszyciem, które usztywnia konstrukcję budynku i jednocześnie pełni rolę specyficznej elewacji. Dawniej poszycie na zewnątrz było wykonywane przede wszystkim z ukośnych drewnianych desek. Obecnie najczęściej wykorzystywane są twarde płyty OSB lub siding. Od wewnątrz także można użyć płyt OSB lub płyt gipsowo-kartonowych czy gipsowo-włóknowych (program egzamin ustny). 

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Cechy klimatyczne zdjęcie nr 16 Cechy klimatyczne zdjęcie nr 17 Cechy klimatyczne zdjęcie nr 18
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 19
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 20 Cechy klimatyczne zdjęcie nr 21 Cechy klimatyczne zdjęcie nr 22
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 32 Cechy klimatyczne zdjęcie nr 33 Cechy klimatyczne zdjęcie nr 34
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 35
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 36 Cechy klimatyczne zdjęcie nr 37 Cechy klimatyczne zdjęcie nr 38
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cechy klimatyczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami