Dlaczego warto zdobyć uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

 

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

Budownictwo to branża, w której konkurencja na rynku pracy jest naprawdę duża (program na komputer). Aby zrobić karierę w tym kierunku nie wystarczą prestiżowe studia – konieczne jest jeszcze posiadanie uprawnień budowlanych. Zdecydowanie najbardziej uniwersalne i jednocześnie najczęściej wybierane przez przyszłych projektantów i kierowników budów są uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dzięki tej specjalności uprawnień może podjąć pracę jako projektant konstrukcji, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót budowlanych lub kierownik budowy (program na telefon).

Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej są wydawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program egzamin ustny).
Pierwszym krokiem do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia, odbycie praktyki zawodowej, przejście procesu kwalifikacyjnego oraz zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane. Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń dostępne są dla tych osób, które skończyły studia magisterskie na kierunku budownictwo oraz odbyły praktykę budowlaną w biurze projektowym oraz na budowie (opinie o programie).

Jeśli uprawnienia mają być wydane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, to kierunek studiów jest takim sam, natomiast praktykę odbywa się wyłącznie na budowie. Największe wymagania są w przypadku uprawnień łącznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Posiadanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych


Posiadanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych daje szereg możliwości w zakresie rozwijania swojej kariery w budownictwie (segregator aktów prawnych). Zdecydowanie najczęściej inżynierowie wybierają drogę kariery kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. Posiadanie uprawnień wykonawczych w tej specjalności daje też prawo do pełnienia funkcji inspektora nadzory inwestorskiego. Możliwa jest także zupełnie inna droga kariery, wymagająca posiadania uprawnień projektowych. W tym przypadku można podjąć pracę jako projektant budowlany w biurze projektowym (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !