Blog

03.02.2020

Technologia produkcji agregatami uprawnienia budowlane

Technologia produkcji agregatami uprawnienia budowlane

Technologia produkcji agregatami uprawnienia budowlane

W związku z tym zostały podjęte od niedawna prace zmierzające do wprowadzenia nowej technologii produkcji agregatami o charakterze uniwersalnym, którymi można by było wykonywać różne typy prefabrykatów o dowolnej, praktycznie uzasadnionej wielkości, przy zastosowaniu odpowiednio skróconego cyklu obróbki termicznej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tego rodzaju rozwiązanie technologiczne dla potrzeb budownictwa przemysłowego, spełniające w znacznym stopniu te wymagania, zostało opracowane w Związku Radzieckim przez instytut „Giprostrojindustrija” i wprowadzone w kilku nowo budowanych wytwórniach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

z opracowaniem technologii produkcji opracowano nowe projekty typowych hal przemysłowych o uniwersalnym przeznaczeniu, montowanych z prefabrykatów wielkowymiarowych, produkowanych wg tej technologii. Ponadto w zakres tego kompleksowego opracowania wchodziło opracowanie projektów typowych wytwórni wytwarzających pełny asortyment elementów prefabrykowanych, potrzebnych do budowy hali, jak również opracowanie organizacji i rozmieszczenia wytwórni w sposób zapewniający sprawną i terminową dostawę prefabrykatów dla przewidzianych do realizacji zakładów przemysłowych w danym okręgu (uprawnienia budowlane).

Przy opracowywaniu technologii kierowano się następującymi założeniami:

- metoda produkcji powinna umożliwiać wykonywanie wszystkich typów prefabrykatów strunobetonowych dla potrzeb budownictwa przemysłowego zarówno płytowych, jak i prętowych, po prostej i łatwej zmianie oprzyrządowania urządzeń formujących,
- zastosowane urządzenia powinny umożliwiać wykonywanie elementów wielkowymiarowych o dowolnych praktycznie stosowanych wielkościach,
- w produkcji ma być zastosowany skrócony cykl obróbki termicznej, przy czym czas obróbki nie powinien być dłuższy niż w najkorzystniejszych pod tym względem technologiach produkcji taśmowej elementów strunobetonowych (np. w metodzie form oporowych),
-podstawowe procesy technologiczne, zwłaszcza czynności układania i sprężania strun, powinny być zmechanizowane bądź zautomatyzowane (program egzamin ustny).

Agregat formujący

Wszystkie te założenia zostały uwzględnione. W omawianym rozwiązaniu przyjęto metodę produkcji agregatowo-stacjonarną. Podstawowymi agregatami w tej metodzie o charakterze uniwersalny dwa agregaty: agregat formujący i zagęszczający beton.
Dla umożliwienia łatwej zmiany asortymentu prefabrykatów przyjęty stał sposób formowania za pomocą wymiennych elementów formujących w postaci stempli wibrujących (wibroubijaków), zagęszczających beton pod dział
aniem wibratorów i pras hydraulicznych. Przyjęcie tego sposobu formowania umożliwiło użycie mieszanki betonowej drobnokruszywowej o konsystencji wilgotnej, dzięki czemu można było zastosować skrócony cykl obróbki termicznej. Obróbka termiczna przeprowadzana jest równocześnie kilkoma środkami: za pomocą wężownic grzejnych zabetonowanych w podłożu betonowym. przez nanoszenie mieszanki betonowej na podgrzany do 40°C tor betonowy oraz przez nagrzanie odgórne świeżo zaformowanych elementów w temperaturze zbliżonej do 100°C (opinie o programie). W wyniku tak intensywnego sposobu obróbki uzyskuje się - po trwającym 2 do 3 godzin cyklu obróbki - wytrzymałość betonu umożliwiającą przeniesienie sprężenia na beton i zdjęcie gotowych elementów bezpośrednio po obróbce.

Formowanie i intensywne zagęszczenie betonu stemplami wibrującymi pozwala na produkowanie elementów o założonych długościach jeden za drugim, bez konieczności przecinania betonu. Potrzebne jest tu tylko urządzenie do przecinania strun. Struny zakotwione są w trzpieniach umocowanych w konstrukcji toru poza elementami, podobnie jak ma to miejsce w opisanej uprzednio metodzie walcowania. Struny nawijane są na trzpienie w stanie naprężonym za pomocą wspomnianego wyżej agregatu zbrojącego, działającego na takiej samej zasadzie jak agregat stosowany w metodzie walcowania, lecz automatyzowanego (segregator aktów prawnych).

Konstrukcja toru o szerokości 3,5 m, ze stalowymi płytami z osadzonymi w nich wysuwanymi i wymiennymi trzpieniami dla utrzymania na nich strun w stanie naprężonym, daje możność wykonywania na torze elementów strunobetonowych o szerokości do 3,5 m i długości do 12 m. Zautomatyzowany agregat zbrojący układa struny naprężone nie tylko w kierunkach podłużnych wzdłuż elementu, ale po odpowiednim ustawieniu i w kierunku poprzecznym oraz w dowolnych kierunkach ukośnych, w dowolnej liczbie warstw strun lub zwitek.

Agregat formujący formuje i zagęszcza 5 do 10 m wyrobów na minutę, a więc. pracuje z kilkakrotnie większą szybkością niż agregaty Stassa, G-2 i inne, stosowane w metodach ślizgowych. Tak dużą szybkość pracy uzyskano przez zwiększenie długości agregatu do kilkunastu metrów, dzięki czemu beton może być układany przez agregat od razu na długości do 12 m (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami