Terakota

Terakota

Podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych i składowych oraz w pomieszczeniach sanitarnych powinny być wykonane z betonu, lastrico lub terakoty. Posadzki w części produkcyjnej powinny posiadać spadek 1,5% w kierunku kratek ściekowych. Ściany i posadzki a także okna i drzwi w magazynach należy zabezpieczyć przed gryzoniami (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wszystkie pomieszczenia oprócz magazynów powinny posiadać podwójne okna z otwieraną górną ich częścią. Nie zaleca się stosowania okien zespolonych. Bufet, kredens, zmywalnie, magazyny naczyń i opakowań, korytarze oraz urządzenia sanitarne personelu mogą być oświetlane pośrednio. Natężenie oświetlenia sztucznego powinno odpowiadać normie PN-E-02030.

Gniazda wtyczkowe światła i siły należy rozmieścić zgodnie z usytuowaniem urządzeń wg projektu technologicznego. Oprócz oświetlenia ogólnego należy zainstalować oprawy ścienne nad stanowiskami pracy w przygotowalni, kuchni, zmywalni itp.
Zaleca się stosowanie w stołówkach ogrzewania centralnego wodnego łub parowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Sale konsumpcyjne oraz kuchnie mogą być ogrzewane i wentylowane za pomocą nagrzewania z tym zastrzeżeniem, że dodatkowo należy zainstalować dyżurne ogrzewanie grzejnikami (+10°C dla sali konsumpcyjnej i -5°C dla kuchni).

Stołówki o ilości miejsc ponad 150 powinny posiadać wentylację mechaniczną. Wszystkie pomieszczenia nie wentylowane mechanicznie powinny posiadać wentylację grawitacyjną. W części produkcyjnej w stosunku do sali konsumpcyjnej powinno panować podciśnienie.
Wewnętrzną temperaturę w chłodnych porach roku oraz ilości wymian powietrza przez wentylację (wg GOST-2086/49). Przy obliczeniach wentylacji sal konsumpcyjnych należy przyjmować 80 kcal/godz na każde miejsce na sali (ciepło wydzielone przez konsumenta i potrawy) (uprawnienia budowlane).

Stołówka musi być skanalizowana i zaopatrzona w wodę bieżącą nadającą się do picia. Zużycie wody przyjmuje się w ilości 18-25 1 na 1 obiad. Współczynnik godzinowy nierównomierności poboru przyjmuje się 1,5-3,0. Zużycie wody gorącej o temperaturze 70°C przyjmuje się w ilości 4,5-5,5 1 na 1 obiad.

Sala konsumpcyjna

Zaleca się doprowadzenie do stołówki instalacji gazowej (program egzamin ustny). W pomieszczeniach, w których przechowuje się lub przerabia produkty żywnościowe, oraz w salach konsumpcyjnych niedozwolone jest prowadzenie rur instalacji kanalizacji sanitarnej. W sieci kanalizacyjnej z kuchni i zmywalni powinny być zainstalowane tluszczowniki (tzw. łapacze tłuszczu) zabezpieczające przewody od zapychania na skutek osiadania tłuszczu na ściankach oraz pozwalające na wykorzystywanie techniczne uzyskanych tłuszczów. W przygotowalni I w przewodzie kanalizacyjnym należy zainstalować osadnik piaskowy.

Sala konsumpcyjna powinna być odizolowana akustycznie od pozostałych pomieszczeń (opinie o programie). Głębokość sali konsumpcyjnej przy jednostronnym oświetleniu nie powinna przekraczać 8 m.
Minimalne wyposażenie techniczne stołówek pracowniczych w sprzęt zmechanizowany ustala zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25. VII. 1951 (Monitor Polski A-71).
Doświadczenie kilku lat wykazało potrzebę pewnych zmian w powyższej tablicy (segregator aktów prawnych).

Znajomość powyższego wykazu sprzętu jest dla projektanta konieczna, ponieważ składową częścią projektu technologicznego stołówki jest zestawienie kosztów wyposażenia w maszyny, urządzenia i sprzęt. Takie poznanie zakresu wyposażenia stołówki w liczny sprzęt kuchenny ułatwia projektantowi uwzględnienie odpowiedniej ilości szaf na przechowywanie tego sprzętu.

Zaznaczyć należy, że większość stołówek posiada właśnie niewystarczającą ilość szaf lub zamykanych półek, w których każdy sprzęt powinien mieć własne miejsce.
Bogaty wybór maszyn i urządzeń gastronomicznych posiada przemysł CSR i NRD jednak ze względu na poważne ograniczenia importowe należy przewidywać wyposażenie stołówek zasadniczo w urządzenia produkcji krajowej (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !