Blog

30.05.2018

Teren biologicznie czynny - definicja

W artykule znajdziesz:

Teren biologicznie czynny - definicja


Teren biologicznie czynny - definicja

 

Pojęcie określające teren biologicznie czynny to czarna magia dla większości niezaznajomionych z procesem budowlanym inwestorów. Pod względem regulacji prawnych z terminem tym spotkać się można w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

 

W omawianym powyżej rozporządzeniu teren biologicznie czynny to grunt rodzimy, który pokryty jest roślinnością oraz wodną powierzchnią. Takie było pierwotne znaczenie terenu biologicznie czynnego. Wiele już jednak w tym zakresie zmieniło rozporządzenia z 12 marca 2009 roku. Według tego rozporządzenia za teren biologicznie czynny uznaje się „teren z nawierzchnią ziemną urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów“. Jest to cytat pochodzący z wymienionego wcześniej rozporządzenia, oddający w istocie czym jest teren biologicznie czynny.

 

Przeciętny inwestor, który zakupił działkę z terenem biologicznie czynnym będzie miał z pewnością wiele wątpliwości co do zagospodarowania terenu. W racie jakichkolwiek wątpliwości powinien skierować się do urzędu gminy lub miasta. Należy sięgnąć po Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Urzędowi planiści miejscy lub gminni powinni dokładnie doprecyzować co można a czego nie można budować na danym terenie. Zasadniczo warto też postarać się o projektanta, który uwzględni funkcje terenu w opracowaniu technicznym.

 

Jak widać budowa domu w Polsce nie jest łatwa. Zwłaszcza wtedy gdy przez pomyłkę inwestor nabędzie działkę z terenem biologicznie czynnym. Powinien on w takim przypadku sprawić by naturalna wegetacja roślin była jak najbardziej możliwa. Zawsze wiec zanim inwestor kupi daną działkę powinien rozważyć wszystkie związane z tym aspekty. Przede wszystkim jeszcze przed zakupem działki powinien zapoznać się z miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego dla danego terenu. W ten sposób będzie mógł dokładnie sprawdzić jaki rodzaj inwestycji na danym terenie może wykonać, a jaki rodzaj inwestycji nie powinien być realizowany.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami