Termiczne oddziaływania pieca

Termiczne oddziaływania pieca

Termiczne oddziaływania pieca powstają przy nagrzaniu się jego konstrukcji w przypadkach, gdy jest ona kotwiona w fundamencie. Najczęściej ma to miejsce przy zakotwieniu opancerzenia pieca w fundamencie (program uprawnienia budowlane na komputer). Zwykle piec jest ściągany w obu kierunkach ściągami stalowymi, niekiedy jednak dolne ściągi zastępuje właśnie fundament pieca, który tym samym przejmuje odpowiednie siły rozciągające.

Gdy piec będzie powodował nagrzewanie się jego fundamentu, to nagrzewanie to będzie odbywało się w trzech fazach:
a) podczas rozruchu,
b) w czasie ciągłej dłuższej pracy pieca,
c) podczas wygaszania pieca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przypadek drugi zalicza się do obciążeń zmiennych długotrwałych, a przypadek pierwszy i trzeci do obciążeń zmiennych krótkotrwałych. Ponadto okres rozruchu i wygaszania pieca będzie odpowiadał przypadkowi nieustalonego przepływu ciepła w fundamencie, a okres ciągłej pracy pieca przypadkowi ustalonego przepływu ciepła. Wpływy termiczne przy tego rodzaju fundamentach zostały obszerniej.
Oddziaływania mechanizmów pieców w stosunku do innych obciążeń są niewielkie. Wynika to z bardzo powolnych ruchów tych mechanizmów.

Są one obciążeniami drugorzędnymi i mają charakter lokalny, gdyż dotyczą zwykle niewielkich partii fundamentów. Praktycznie nie mają one wpływu na rozkład oddziaływań w gruncie pod fundamentem (uprawnienia budowlane).
Obciążenia awaryjne w sensie sił bezwładności powstałych wskutek nagłego zatrzymania urządzenia raczej nie mają większego znaczenia i odpowiadają zwykle uwzględnianym siłom przy normalnym zatrzymaniu pieca. Czasami należy się liczyć z możliwością awarii spowodowaną zewnętrznym transportem, a szczególnie transportem za pomocą suwnic. Na przykład w przypadku pieców7 wgłębnych, do których wlewki transportowane są suwnicami kleszczowymi, istnieje możliwość wyśliźnięcia się takiego wlewka z kleszczy.

Przy ciężarze dochodzącym do 8 T spadek takiego wlewka na konstrukcję może spowodować poważne jej uszkodzenie lub zniszczenie, jeśli nie była ona projektowana na takie obciążenie.
W hutach zlokalizowanych w rejonie obszaru górniczego często występuje wpływ eksploatacji górniczej. Tego rodzaju oddziaływanie na fundament pieców grzewczych należy brać pod uwagę w obliczeniach statycznych, szczególnie dla jednostek o dużych wymiarach w rzucie poziomym.

Całe fundamenty

Wpływy termiczne. Nie wszystkie fundamenty pieców grzewczych ulegają nagrzewaniu się od ustawionych na nich pieców (program egzamin ustny). Zależy to nie tylko od rodzaju pieca, ale także i od jego rozwiązań konstrukcyjnych. Zdarza się, że piece umieszcza się na konstrukcji pośredniej (pomoście, konstrukcji ramowej, słupach itd.). Wówczas jest on odsunięty we wszystkich miejscach od fundamentu o tyle, że fundament znajduje się poza zasięgiem oddziaływania termicznego pieca. Obliczenia statyczne takich fundamentów wykonuje się wtedy jako fundamentów zimnych.
Inne rodzaje fundamentów podlegają wpływom termicznym (opinie o programie).

Mogą być przypadki nagrzania stosunkowo niewielkich partii fundamentu bądź jego poszczególnych elementów, np. słupów, belek, ustrojów ramowych itd. oraz przypadki, gdzie nagrzaniu ulegają znaczne części fundamentu lub nawet całe fundamenty. Wtedy wpływ temperatury decyduje o rozkładzie reakcji pod fundamentem, a tym samym i o układzie sił działających na fundament.

Nagrzewanie fundamentu może odbywać się w następujący sposób:
d) podczas bezpośredniego kontaktu z medium grzewczym pieca (segregator aktów prawnych).
e) przez przewodnictwo cieplne materiałów wykładziny pieca przy bezpośrednim zetknięciu się jego powierzchni z fundamentem,
f) od promieniujących otworów pieca,
g) cd zewnętrznych powierzchni pieca przez promieniowanie i konwekcję.

Norma obciążeń stałych i zmiennych PN-64 B-02009 zalicza je do obciążeń stałych, a obciążenie od parcia ziemi do zmiennych (promocja 3 w 1). Właściwiej należałoby parcie ziemi od samego gruntu zaliczać do obciążeń, stałych, co też zostało dokonane w powyższym ujęciu obciążeń.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !