Blog

16.01.2020

Marmury pospolite

W artykule znajdziesz:

Marmury pospolite

Marmury pospolite

Marmury pospolite są to odmiany wapieni kambryjskich, dewońskich, węglowych, jurajskich; nadają się one do polerowania (uprawnienia budowlane). Barwa ich jest najczęściej niejednolita, z żyłkami, pasmami itp.

Marmury pospolite nie są zbyt trwałe i wytrzymałe.

Pod wpływem wilgoci powierzchnia polerowana matowieje. Zastosowanie znajdują na posadzki, Powiat kielecki jest największym ośrodkiem kamieniołomów marmurów pospolitych (program na telefon).

Barwy marmurów z tego obszaru są bardzo różnorodne z najrozmaitszymi żyłami w różnych kolorach. Poza tym kamieniołomy marmurów pospolitych znajdują się w pow. olkuskim, w pow. chrzanowskim, w pow. krakowskim i nowotarskim (program na komputer).

Trawertyn powstał z osadów wapiennych wymytych z głębi skał ma budowę zbitą lub drobnoziarnistą porowatą, barwę żółtoszarą, żółtobiałą, lub żółtobrunatną z żyłkami i plamami. Daje się polerować, lecz z biegiem czasu traci połysk, zwłaszcza na zewnątrz budynków. Płyty polerowane ze względu na ładny wygląd stosowane bywają jako okładziny wewnętrzne w budynkach (program egzamin ustny).

Kamieniołomy trawertynu znajdują się w pow. będzińskim.

Dolomity

Dolomit jest skałą zawierającą przeważnie minerał dolomit CaMg(C03)2. Teoretycznie MgC03 powinno być 45,7%, a praktycznie nie mniej niż 30% (opinie o programie).

Ponadto dolomity zawierają inne domieszki (krzemionkę, tlenki żelaza, manganu, bitumu itp.). Dolomity nie burzą się w 10-procentowym kwasie solnym jak wapienie, lecz tylko w stężonym kwasie solnym. Dolomit ziarnisty — krystaliczny w swym wyglądzie zbliżony jest do marmuru. Dolomity pospolite mają budowę zbitą, barwę rzadko białą, najczęściej żółtobiałą lub żółtoszarą do brunatnej (segregator aktów prawnych).

Z wyglądu trudno je odróżnić od wapieni pospolitych, od których różnią się nieco większą twardością i są cięższe. Zastosowanie dolomitów jest podobne do wapieni.

Nadają się one na ogół lepiej od wapieni na materiał drogowy i do licowania budynków. Dolomit był licowany Dworzec Główny w Warszawie.

Z dolomitów produkowane są grysiki i mączki do kamieni sztucznych i tynków szlachetnych, niektóre odmiany służą do wypalania wapna wodotrwałego (promocja 3 w 1). Ważniejsze kamieniołomy dolomitów znajdują się w pow. kieleckim, chrzanowskim oraz pszczyńskim i kamieniogórskim.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami