Blog

Płyta dodatnia zdjęcie nr 10
12.04.2022

Tłumik mikrofalowy

W artykule znajdziesz:

Płyta dodatnia zdjęcie nr 11
Tłumik mikrofalowy

Tłumik mikrofalowy - odcinek prowadnicy falowej służący do tłumienia przechodzących przez nią fal elektromagnetycznych; rozróżnia się t.m. absorpcyjne (zawierające materiał, który pochłania energię drgań wielkiej częstotliwości i zamieniają na ciepło) oraz t.m. reaktancyjne (działające na zasadzie odbijania części doprowadzonej do nich energii) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tłumik płomienia - wydrążony stożek mocowany na wylocie lufy broni palnej w celu zasłonięcia płomienia wylotowego tłumik ssania - urządzenie do zmniejszania hałasu wywoływanego przez przepływ powietrza zasysanego przez silnik spalinowy; t.s. jest zwykle integralną częścią filtru powietrza tłumik wentylacyjny - bud. urządzenie tłumiące dźwięki przenoszone przez powietrze płynące w przewodach wentylacyjnych i zapobiegające przedostawaniu się tych dźwięków do pomieszczeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Tłustość lakieru - własność charakteryzująca skład spoiwa lakierów olejowych; t.l. określa się stosunkiem ilości oleju do ilości żywicy w spoiwie lakierowym tłuszcz fermentacyjny - środek do gaszenia piany w przemyśle fermentacyjnym zwłaszcza drożdżowym tłuszcz kakaowy, masło kakaowe - mieszanina glicerydów kwasu palmitynowego, stearynowego, oleinowego i in., jasnożółta substancja o przyjemnym, łagodnym zapachu; t.k. otrzymywany jest z nasion kakaowych, stosowany do wyrobu czekolady, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym (uprawnienia budowlane).

Tłuszcz kokosowy - olej kokosowy tłuszcz kostny - tłuszcz otrzymywany z kości zwierzęcych przez ekstrakcję wodą, parą wodną lub rozpuszczalnikami organicznymi, najczęściej benzyną; t.k. jest surowcem do otrzymywania mydła, stearyny i oleiny; po oczyszczeniu stosowany jest jako smar do mechanizmów precyzyjnych (program egzamin ustny).

Tłuszcz utwardzony

Tłuszcz utwardzony - produkt otrzymywany przez uwodornienie olejów roślinnych i tranów - mieszaniny estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych, głównie kwasu palmitynowego, kwasu stearynowego i kwasu oleinowego; t. występują w stanie stałym, półstałym i ciekłym; dzieli się je m.in. na dwie grupy; t. zwierzęce (smalec, masło, łój, tran itp.) i t. roślinne, zwane olejami (oliwa, olej kokosowy, lniany, rzepakowy, rycynowy, arachidowy i m.); t. mają zastosowanie do celów spożywczych, do wyrobu mydła i gliceryny, w przemyśle kosmetycznym, w przemyśle farb i lakierów (oleje schnące) itp. (opinie o programie).

Tłuszczomierz - butyrometr thiszczopot, wosk wełny owczej - wydzielina gruczołów łojowych i potowych w skórze owcy; natłuszczając sierść, chroni runo od zanieczyszczeń, wysychania i splątywania się włosów; t. jest usuwany z wełny w procesie prania tłuszczów ni k - san. urządzenie wmontowane w przewód kanalizacyjny, pozwalające na wydzielanie się ze ścieków i wypłynięcie na ich powierzchnię tłuszczów i smarów, lżejszych od reszty składników toczak - urządzenie do ostrzenia narzędzi stolarskich obracającą się tarczą z piaskowca, zwilżaną wodą (segregator aktów prawnych).

Toczak do rdzeni - urządzenie do wyrobu rdzeni za pomocą wzomikowania toczek - wózek prowadniczy, na którym poruszają się rynny przenośnika wstrząsanego; t. może być krążkowy lub kulkowy wózek kolejki linowej toczący się po linie nośnej, do którego przywiesza się wóz lub skrzynię toczek - pasieczysko toczek garncarski - urządzenie z tarczą obracającą się na osi pionowej, służące do ręcznego formowania wyrobów garncarskich toczenie - obróbka skrawaniem (wiórowa), podczas której przedmiot obrabiany zamocowany w uchwycie wykonuje ruch główny (obrotowy), narzędzie zaś (nóż tokarski) zamocowane w imaku przesuwa się (ruch posuwowy) wzdłuż obrabianej powierzchni przedmiotu toczenie - transport ładunków polegający na wykorzystaniu toczenia się ich po odpowiednim podłożu. Toczenie kopiowe - toczenie powierzchni o złożonym zarysie odtwarzanym ze wzornika toczenie kształtowe - toczenie, przy którym kształt przedmiotu zależy tylko od kształtu krawędzi skrawającej noża (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Płyta dodatnia zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Płyta dodatnia zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Płyta dodatnia zdjęcie nr 16 Płyta dodatnia zdjęcie nr 17 Płyta dodatnia zdjęcie nr 18
Płyta dodatnia zdjęcie nr 19
Płyta dodatnia zdjęcie nr 20 Płyta dodatnia zdjęcie nr 21 Płyta dodatnia zdjęcie nr 22
Płyta dodatnia zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Płyta dodatnia zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Płyta dodatnia zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Płyta dodatnia zdjęcie nr 32 Płyta dodatnia zdjęcie nr 33 Płyta dodatnia zdjęcie nr 34
Płyta dodatnia zdjęcie nr 35
Płyta dodatnia zdjęcie nr 36 Płyta dodatnia zdjęcie nr 37 Płyta dodatnia zdjęcie nr 38
Płyta dodatnia zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Płyta dodatnia zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Płyta dodatnia zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami