Blog

Sfera uczuciowa zdjęcie nr 10
30.05.2018

Toksyczność produktów

W artykule znajdziesz:

Toksyczność produktów


Toksyczność produktów

 

Produkty rozkładu termicznego i spalania materiałów, w tym przedmiotów, takich jak: zestawy tapicerskie oraz meble wykonane z litego drewna, a także materiały drewnopochodne, niemal zawsze zawierają składniki toksyczne. Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów zależy przede wszystkim od udziału masowego poszczególnych składników toksycznych w ich spalinach.

 

Toksyczność produktów meblowych

Za miarę toksyczności poszczególnych przedmiotów przyjmuje się wskaźnik toksykometryczny określony metodą zawartą w PN-B-02855. Zgodnie z wymaganiami technicznymi nie wolno korzystać z tych mebli, których produkty rozkładu termicznego i spalania można umieścić w kategorii “bardzo toksycznych".
Z tego powodu można napotkać liczne problemy, ponieważ wymaganie nietoksyczności dla typowych trudno zapalnych mebli jest praktycznie niemożliwe do spełnienia.

 

Rozkład spalania materiałów

Warto zaznaczyć, że podczas pożaru człowiek narażony jest przede wszystkim na działanie mieszaniny toksycznych gazów, jak między innymi: tlenek węgla, dwutlenek węgla, cyjanowodór, dwutlenek azotu oraz dwutlenek siarki. Są one wydzielane podczas rozkładu termicznego i spalania materiałów codziennego użytku, które znajdują się wewnątrz pomieszczenia objętego pożarem. Największym zagrożeniem toksycznym mogą być zaś meble tapicerowane, zawierające pianki poliuretanowe. Podstawowym parametrem oceny materiałów z punktu widzenia pożarowego zagrożenia toksycznego, które mogą one stwarzać, może być natomiast wielokrotność przekroczenia stężenia granicznego danych produktów w konkretnym pomieszczeniu mieszkalnym lub gospodarczym, w którym stale przebywają ludzie.

Warto pamiętać, że zgodnie z wymagania technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, określenie “trudno zapalny" przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają tleniu oraz spalaniu płomieniowemu w danych warunkach, określonych przez Polską Normę.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Sfera uczuciowa zdjęcie nr 15 Sfera uczuciowa zdjęcie nr 16 Sfera uczuciowa zdjęcie nr 17
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 18
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 19 Sfera uczuciowa zdjęcie nr 20 Sfera uczuciowa zdjęcie nr 21
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 31 Sfera uczuciowa zdjęcie nr 32 Sfera uczuciowa zdjęcie nr 33
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 34
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 35 Sfera uczuciowa zdjęcie nr 36 Sfera uczuciowa zdjęcie nr 37
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sfera uczuciowa zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami