Toksyczność produktów


Toksyczność produktów

 

Produkty rozkładu termicznego i spalania materiałów, w tym przedmiotów, takich jak: zestawy tapicerskie oraz meble wykonane z litego drewna, a także materiały drewnopochodne, niemal zawsze zawierają składniki toksyczne. Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów zależy przede wszystkim od udziału masowego poszczególnych składników toksycznych w ich spalinach.

 

Toksyczność produktów meblowych

Za miarę toksyczności poszczególnych przedmiotów przyjmuje się wskaźnik toksykometryczny określony metodą zawartą w PN-B-02855. Zgodnie z wymaganiami technicznymi nie wolno korzystać z tych mebli, których produkty rozkładu termicznego i spalania można umieścić w kategorii “bardzo toksycznych".
Z tego powodu można napotkać liczne problemy, ponieważ wymaganie nietoksyczności dla typowych trudno zapalnych mebli jest praktycznie niemożliwe do spełnienia.

 

Rozkład spalania materiałów

Warto zaznaczyć, że podczas pożaru człowiek narażony jest przede wszystkim na działanie mieszaniny toksycznych gazów, jak między innymi: tlenek węgla, dwutlenek węgla, cyjanowodór, dwutlenek azotu oraz dwutlenek siarki. Są one wydzielane podczas rozkładu termicznego i spalania materiałów codziennego użytku, które znajdują się wewnątrz pomieszczenia objętego pożarem. Największym zagrożeniem toksycznym mogą być zaś meble tapicerowane, zawierające pianki poliuretanowe. Podstawowym parametrem oceny materiałów z punktu widzenia pożarowego zagrożenia toksycznego, które mogą one stwarzać, może być natomiast wielokrotność przekroczenia stężenia granicznego danych produktów w konkretnym pomieszczeniu mieszkalnym lub gospodarczym, w którym stale przebywają ludzie.

Warto pamiętać, że zgodnie z wymagania technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, określenie “trudno zapalny" przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają tleniu oraz spalaniu płomieniowemu w danych warunkach, określonych przez Polską Normę.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !