Blog

16.01.2020

Topliwość iłów i glin

Topliwość iłów i glin

Topliwość iłów i glin

Topliwość iłów i glin zależy od ich składu i od obecności domieszek ułatwiających stapianie się, tzw. topników (uprawnienia budowlane).

Niewielki procent topników np. FeO, MgO, CaO, Na20, KzO) znacznie obniża temperatury spiekania : stapiania.

Wszystkie gliny w czasie suszenia i wypalania kurczą się; kurczliwość liniowa przy suszeniu wynosi 5-1-12%, przy wypalaniu 1,5-=-12%.. Najbardziej czysta glina o barwie białej, nie zawierająca tlenków żelaza znana jest pod nazwą kaolinu (Kao-Lin jest to góra w Chinach zawierająca złoża tej gliny) (program na telefon).

Kaoliny mają zastosowanie praktyczne przeważnie do wyrobów wymagających białego czerepu, jak porcelana i fajans, do wyrobu materia łów ogniotrwałych oraz w papiernictwie. Kaoliny są na ogół glinami chudymi. Gliny mniej szlachetne mają olbrzymie zastosowanie w przemyśle ceramiki budowlanej.

Gliny używane są poza tym do zapraw glinianych, do wykonywania warstw wodoszczelnych i niekiedy do ścian i strzech słomianych podrzędniejszych budynków. W ostatnich kilku latach gliny znalazły zastosowanie do zapraw cementowo-glinianych (program na komputer). Kaoliny znajdują się w znacznych ilościach na Dolnym Śląsku, a mianowicie w obszarze: gór izerskich na południo-wschód od Świeradowa, Strzegomia i Sobótki, gór Sowich na południe od Świdnicy.

Gliny do wyrobów ogniotrwałych

Gliny do wyrobów ogniotrwałych znajdują się w wielu miejscowościach południowej części Polski. Gliny ceramiczne znajdują się prawie na całym obszarze Polski (program egzamin ustny).

Margie zwykłe są wapieniami zawierającymi 21-v-50% gliny, margle zaś gliniaste zawierają powyżej 50 do 80% gliny i mniej niż. 50% węglanu wapnia. Margle mają zastosowanie do wyrobu wapna wodotrwałego i cementów. Margle w Polsce występują bardzo licznie, a przede wszystkim w obszarach kredowych (opinie o programie).

Łupki gliniaste składają się głównie z gliny z domieszką ziarn kwarcu, łyszczyka, niekiedy wapieni, tlenków żelaza itp. Łupki gliniaste mają uwarstwioną strukturę, dają się rozszczepiać na cienkie płytki. Z takich łupków wyrabia się płytki dachowe na specjalnych maszynach stosując piłowanie, struganie i wyrównywanie (segregator aktów prawnych).

Dobry łupek dachowy jest bardzo trwałym materiałem nie mięknącym w wodzie, toteż za granicą spotkać można pokrycia łupkowe, które przetrwały w dobrym stanie kilkaset lat. Pokrycie dachowe z dobrego łupku, przy uwzględnieniu jego długowieczności, jest najtańszym ze wszystkich pokryć dachowych (promocja 3 w 1).

W Polsce złoża łupku dachowego o właściwościach wymagających sprawdzenia znajdują się na terenie Dolnego Śląska. Znaczne złoża i łomy łupku ogniotrwałego, bardzo dobrego surowca do produkcji wyrobów ogniotrwałych, znajdują się również na Dolnym Śląsku.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami