Blog

Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
12.04.2022

Tor sterowniczy

W artykule znajdziesz:

Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Tor sterowniczy

Tor sterowniczy - system, za którego pośrednictwem system sterujący oddziałuje na system sterowany lub system sterowany oddziałuje na system sterujący tor telekomunikacyjny - kanał telekomunikacyjny przestrzenny zrealizowany w postaci układu biernego, w zasadzie linearnego tor wizyjny (odbiornika TV) - zespół części odbiornika telewizyjnego przeznaczonych do przetwarzania sygnału telewizyjnego na całkowity sygnał wizyjny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tor (przewodowy) symetryczny - tor przewodowy utworzony z dwóch przewodów (ewentualnie z dwóch grup przewodów) w zasadzie jednakowych i znajdujących się w tym samym (pod względem elektrycznym) położeniu w stosunku do ziemi tor pupinizowany - tor przewodowy o indukcyjności zwiększonej za pomocą pupinizacji tor radioelektryczny, tor radiowy - tor telekomunikacyjny utworzony za pomocą anten kierunkowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Tor wodny, farwater - wyznaczona za pomocą pływających znaków nawigacyjnych bezpieczna droga wodna dla statków przez akweny trudne dla żeglugi tor współosiowy - tor przewodowy złożony z dwóch przewodów mających wspólną oś geometryczną i umieszczonych jeden wewnątrz drugiego tor współziemny, simultan - tor przewodowy utworzony za pomocą przewodu i ziemi lub większej liczby przewodów i ziemi (uprawnienia budowlane).

Tor żeberkowy - tor, który ma połączenie z innymi torami tylko w jednym końcu; drugi koniec zakończony jest kozłem oporowym toran - tartan torarz - robotnik obeznany z układaniem i naprawą torów kolejowych torba* - opakowanie jednostkowe z dnem uformowanym płaskim lub nieuformowanym; t. po napełnieniu przyjmuje kształt zbliżony do prostopadłościanu, o pojemności do 20 dm3; por. worek (program egzamin ustny).

Torebka izolacyjna

Torebka izolacyjna, celka - w hodowli jedwabników torebka z papieru pergaminowego, w której izoluje się parę motyli lub pojedynczego motyla samiczego przy celkowym systemie produkcji greny torf - skała osadowa pochodzenia roślinnego zawierająca ok. 30% węgla i dużo wilgoci; po wysuszeniu ma zastosowanie jako paliwo przemysłowe, nawóz organiczny, surowiec chemiczny do wyrobu płyt izolacyjnych, jako ściółka itd. Torf odlewniczy - torf o wilgotności 50-60% stosowany w odlewnictwie przy produkcji form i rdzeni torf rozmywany, hydrotorf - torf otrzymywany przez rozmywanie złoża torfowego za pomocą hydromonitorów torfiarka - maszyna do przerabiania torfu wydobytego ze złoża i formowania przerobionej masy w cegiełki (opinie o programie).

Torfiarnia - kopalnia torfu torfiarz - robotnik zatrudniony przy wydobywaniu i przeróbce torfu torfienie - złożony proces biochemiczny prowadzący do powstawania torfu z resztek obumarłych szczątków roślin bagiennych; proces ten przebiega pod wpływem działania mikroorganizmów, głównie w wierzchnich warstwach torfowiska (segregator aktów prawnych).

Torfowanie gleb - wzbogacanie gleb piaszczystych w materię organiczną przez nawożenie ich torfem torfowisko - obszar, na którym tworzy się torf i istnieje już jego naturalny pokład o miąższości co najmniej 0,5 m torianit - minerał (Th,U)02 z domieszkami metali ziem rzadkich i in., o zmiennym składzie, stosowany do otrzymywania toru i jego związków torkret - bud. masa betonowa lub zaprawa cementowa wykorzystywana w procesie tork refowania.

Torkretowanie - natryskiwanie świeżo wytworzonej masy betonowej lub zaprawy cementowej na powierzchnię konstrukcji betonowej, żelbetowej lub innej pod ciśnieniem sprężonego powietrza tornado - cyklon strefy podzwrotnikowej (Zatoka Meksykańska, Kuba) toromierz - kol. przyrząd do sprawdzania szerokości toru, w postaci stalowego drążka, którego krawędzie są od siebie odległe o 1435 mm (dla toru normalnego), a jeden z końców ma podziałkę, wskazującą dokładną, rzeczywistą szerokość toru toromistrz - kol. pracownik czuwający nad stanem technicznym torów (na określonym odcinku) i wykonujący, przy pomocy robotników torowych i dróżników, prace związane z ich naprawą i konserwacją (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zasady prawidłowego stosowania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami