Blog

Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 10
12.04.2022

Trakt linii teletransmisyjnej

W artykule znajdziesz:

Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 11
Trakt linii teletransmisyjnej

Trakt linii teletransmisyjnej - część linii teletransmisyjnej obejmująca zespół wszystkich jej torów łącznie z włączonymi do torów urządzeniami przelotowymi (np. wzmacniakami); t.l.t. nie obejmuje więc krotnic trakt zapisu - grupa ścieżek zapisywanych (lub odczytywanych) jednocześnie traktor - ciągnik (program uprawnienia budowlane na komputer).

Traktor spawalniczy - głowica automatu do spawania łukowego umieszczona na samojezdnym wózku traktor wodny - mały portowy pchacz o dobrych właściwościach manewrowych, wyposażony najczęściej w pędnik cykloidalny traktoria - trakt rysa traktorzysta - kierowca uprawniony do prowadzenia ciągników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Traktrysa, traktoria - krzywa płaska będąca rozwijającą łańcuchowej i mająca tę własność, że długość odcinka stycznej, ograniczonego punktem styczności i punktem przecięcia stycznej z asymptotą, jest stała tralka, balas, balaska - pionowy element balustrady schodów, balkonu, tarasu itp. złożony z jednego lub dwóch gruszkowatych w kształcie elementów zwanych lalkami, wsparty na bazie, zwieńczony zazwyczaj plintą i podpierający poręcz (uprawnienia budowlane).

Trał - urządzenie holowane za trałowcem, służące do wykrywania i niszczenia min morskich trał - ryfowanie nurtu trał akustyczny - trał wytwarzający fale dźwiękowe pobudzające do działania zapalnik miny trał czołgowy, trał przeciwminowy - urządzenie przymocowane do czołgu, służące do wykonywania przejść w polach minowych przez powodowanie wybuchów min w bezpiecznej odległości przed jadącym czołgiem (program egzamin ustny).

Trał elektromagnetyczny - trał, za pomocą którego wytwarza się pole magnetyczne pobudzające do wybuchu miny magnetyczne i indukcyjne trał mechaniczny - trał składający się z liny stalowej z kotwiczkami, które zaczepiają o napotkane minliny i odholowują je do miejsc, gdzie są one niszczone trał miękki - trał w postaci linki stalowej o średnicy 10 mm obciążonej ciężarkami i ciągniętej po dnie rzeki przez dwie łodzie trał przeciwminowy - trał czołgowy trał sztywny - trał w postaci ramy umożliwiający określanie głębokości, na jakiej znajduje się napotkana przeszkoda (opinie o programie).

Trałowanie

Trałowanie - wykrywanie i niszczenie min morskich za pomocą trałów trałowanie nurtu - ryfowanie nurtu trałowiec - okręt wojenny przeznaczony do wykrywania i niszczenia min morskich trama - włók. przędza jedwabna luźno skręcona z dwóch lub więcej nitek greży tramp - statek towarowy żeglugi nieregularnej pływający do różnych portów w zależności od potrzeb i możliwości przewozowych tramping - żegluga trampowa tramwaj - pojazd kolei elektrycznej, której tory ułożone są na ulicach miast lub podmiejskich drogach publicznych tramwaj wodny - hydrobus tran - ciekły tłuszcz otrzymywany z tkanki tłuszczowej ryb i ssaków morskich przez wyciskanie, wytapianie gorącą wodą albo parą wodną lub ekstrakcję rozpuszczalnikami organicznymi trankwilizatory - środki chemiczne uspokajające, działające głównie na ośrodkowy układ nerwowy, wywołujące psychiczne i motoryczne uspokojenie bez hamowania aktywności i fizjologicznej sprawności organizmu (segregator aktów prawnych).

Transadmitancja, admitancja wzajemna - miara wzajemnego oddziaływania między obwodem wejściowym i wyjściowym przyrządu elektronicznego transametr, pasametr - czujnik z przekładnią dźwigniowo-zębatą przystosowany do mierzenia wymiarów zewnętrznych, np. średnic wałków (głównie metodą różnicową); t. jest wyposażony w obejmujące mierzony przedmiot dwa kowadełka, jedno nastawne a drugie pomiarowe sprzężone z ramieniem dźwigni (promocja 3 w 1).

Transaminacja - odwracalne przeniesienie grup aminowych z aminokwasu na ketokwas katalizowane przez aminotransferazy, szeroko rozpowszechnione w organizmach żywych; t. umożliwia biosyntezę różnych aminokwasów z kwasu glutaminowego i ketokwasów o odpowiednim łańcuchu węglowym transduktor - el. przyrząd składający się z jednego lub kilku rdzeni ferromagnetycznych zaopatrzonych w uzwojenia, za pomocą którego można zmieniać napięcie lub prąd przemienny za pośrednictwem niezależnego napięcia lub prądu, wykorzystując zjawiska nasycenia obwodu magnetycznego.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 16 Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 17 Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 18
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 19
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 20 Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 21 Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 22
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 32 Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 33 Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 34
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 35
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 36 Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 37 Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 38
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja żelbetowa jezdni zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami