Blog

06.12.2021

Trwałość drewna na powietrzu

W artykule znajdziesz:

Trwałość drewna na powietrzu

Trwałość drewna na powietrzu

Znajomość drewna jako materiału budowlanego nie zawsze jest wystarczająca. Zdarzają się nadmiernie optymistyczne lub pesymistyczne poglądy na trwałość drewna i celowość jego stosowania w konstrukcjach budowlanych, a w szczególności do konstrukcji specjalnych, gdzie drewno narażone jest na działanie substancji chemicznych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Odporność drewna na korozję jest wybitnie wysoka w powietrzu i w wodzie. Drewno również wykazuje dużą odporność na działanie wielu substancji chemicznych. Jednakże na drewno działa ujemnie wilgoć i niektóre związki chemiczne, a przede wszystkim grzyby i owady.

Drewno w zależności od warunków może pracować od kilku do niemal dwóch tysięcy lat. W praktyce trwałość drewna może być znacznie jeszcze większa, a górna granica trwałości drewna tak jest wysoka, że nie ma praktycznego znaczenia. Drewno można podzielić na kilka klas pod względem trwałości, a mianowicie:
bardzo trwałe: dąb, modrzew;
średnio trwałe: buk, jodła, świerk, jesion;
mało trwałe: brzoza, olcha (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jednakże nawet najmniej trwałe klasy drewna w warunkach stale suchych
mogą przetrwać setki lat. Szczególnie charakterystyczny jest krótki wiek podkładów kolejowych, co można wytłumaczyć różnymi przyczynami: podkłady pracują na wilgotnym podłożu, a poza tym ulegają zmęczeniu z powodu dynamicznych obciążeń i niszczeją wskutek wrażliwości drewna na zmiany wilgotności.
Trwałość drewna w wodzie. Drewno w wodzie przechowuje się bardzo dobrze; szczególnie niektóre gatunki jak: modrzew, dąb i inne wytrzymują do 500 lat. Odporność drewna w wodzie tłumaczy się tym, że pod wodą (poniżej około 50 cm od powierzchni zwierciadła wody) jest brak powietrza. Z tego powodu grzyby rozkładające drewno jako organizmy aerobowe nie rozwijają się na drewnie zanurzonym w wodzie (uprawnienia budowlane). Uważa się zatem drewno zanurzone w wodzie za zabezpieczone przed rozkładem.

Trwałość drewna w gruncie

Pod względem trwałości pod wodą drewno dzieli się na trzy klasy:
- bardzo trwałe (więcej niż 500 lat): modrzew, sosna, szlachetny kasztan, dąb, olcha;
- średnio trwałe (50-^100 lat): świerk, sosna;
- mało trwałe (mniej niż 20 lat): brzoza, lipa, topola, kasztan.

O ile drewno głębiej pod wodą zachowuje się dobrze, o tyle w warstwie zbliżonej do zwierciadła wody (w granicach 50 cm) może łatwiej ulegać rozkładowi ze względu na obecność rozpuszczonego powietrza w górnej warstwie wody (program egzamin ustny).
Szczególnie niekorzystnym warunkom podlegają te warstwy drewna, które są narażone na zmienne wysychanie i zamakanie wskutek zmiennego zwierciadła wody. Te partie drewna, nie zabezpieczone, najłatwiej ulegają rozkładowi.
Jeżeli drewno jest pogrążone w błocie lub bardzo podmokłym gruncie, podlega ono podobnym warunkom jak drewno zanurzone w wodzie. W warunkach, kiedy nie ma dostępu powietrza, podlega ono procesowi zwęglania (opinie o programie).

Drewno pogrążone w gruncie podlega gniciu z powodu jego wilgotności i obecności w nim bakterii gnilnych i zarodków grzybów. Gnicie drewna następuje najszybciej na poziomie terenu lub w pobliżu oraz w gruntach lekkich. W ścisłym, równomiernie nasyconym gruncie piaszczysto-gliniastym drewno wykazuje czterokrotnie większą trwałość niż w mało zwartym piasku lub gruncie wapiennym o zmiennej wilgotności. W kwaśnej torfiastej glebie drewno przechodzi szereg zmian, lecz rozkłada się znacznie wolniej i nie ulega gniciu. Z tego też powodu w torfiastych bagnach zachowały się szczątki lasów przedhistorycznych (segregator aktów prawnych).
Drewno pod gruntem może być atakowane przez grzyby, lecz tylko niektóre gatunki (np. Lenzites sepiaria) wytrzymują kolejne występowania wilgotnych i suchych warunków. Grzyby te rozwijają się w górnych częściach zakopanego drewna.

Wiek zatem drewna zakopanego w gruncie jest bardzo zmienny. Może być bardzo długi (w gruncie nawodnionym, bagnistym, torfowym) lub bardzo krótki, jeżeli drewno jest pogrążone w gruncie dobrze napowietrzonym i bogatym w zarodki grzybów niszczących drewno lub w gruncie wapiennym (zasadowym) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami