Trwałość drewna na powietrzu

Trwałość drewna na powietrzu

Znajomość drewna jako materiału budowlanego nie zawsze jest wystarczająca. Zdarzają się nadmiernie optymistyczne lub pesymistyczne poglądy na trwałość drewna i celowość jego stosowania w konstrukcjach budowlanych, a w szczególności do konstrukcji specjalnych, gdzie drewno narażone jest na działanie substancji chemicznych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Odporność drewna na korozję jest wybitnie wysoka w powietrzu i w wodzie. Drewno również wykazuje dużą odporność na działanie wielu substancji chemicznych. Jednakże na drewno działa ujemnie wilgoć i niektóre związki chemiczne, a przede wszystkim grzyby i owady.

Drewno w zależności od warunków może pracować od kilku do niemal dwóch tysięcy lat. W praktyce trwałość drewna może być znacznie jeszcze większa, a górna granica trwałości drewna tak jest wysoka, że nie ma praktycznego znaczenia. Drewno można podzielić na kilka klas pod względem trwałości, a mianowicie:
bardzo trwałe: dąb, modrzew;
średnio trwałe: buk, jodła, świerk, jesion;
mało trwałe: brzoza, olcha (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jednakże nawet najmniej trwałe klasy drewna w warunkach stale suchych
mogą przetrwać setki lat. Szczególnie charakterystyczny jest krótki wiek podkładów kolejowych, co można wytłumaczyć różnymi przyczynami: podkłady pracują na wilgotnym podłożu, a poza tym ulegają zmęczeniu z powodu dynamicznych obciążeń i niszczeją wskutek wrażliwości drewna na zmiany wilgotności.
Trwałość drewna w wodzie. Drewno w wodzie przechowuje się bardzo dobrze; szczególnie niektóre gatunki jak: modrzew, dąb i inne wytrzymują do 500 lat. Odporność drewna w wodzie tłumaczy się tym, że pod wodą (poniżej około 50 cm od powierzchni zwierciadła wody) jest brak powietrza. Z tego powodu grzyby rozkładające drewno jako organizmy aerobowe nie rozwijają się na drewnie zanurzonym w wodzie (uprawnienia budowlane). Uważa się zatem drewno zanurzone w wodzie za zabezpieczone przed rozkładem.

Trwałość drewna w gruncie

Pod względem trwałości pod wodą drewno dzieli się na trzy klasy:
- bardzo trwałe (więcej niż 500 lat): modrzew, sosna, szlachetny kasztan, dąb, olcha;
- średnio trwałe (50-^100 lat): świerk, sosna;
- mało trwałe (mniej niż 20 lat): brzoza, lipa, topola, kasztan.

O ile drewno głębiej pod wodą zachowuje się dobrze, o tyle w warstwie zbliżonej do zwierciadła wody (w granicach 50 cm) może łatwiej ulegać rozkładowi ze względu na obecność rozpuszczonego powietrza w górnej warstwie wody (program egzamin ustny).
Szczególnie niekorzystnym warunkom podlegają te warstwy drewna, które są narażone na zmienne wysychanie i zamakanie wskutek zmiennego zwierciadła wody. Te partie drewna, nie zabezpieczone, najłatwiej ulegają rozkładowi.
Jeżeli drewno jest pogrążone w błocie lub bardzo podmokłym gruncie, podlega ono podobnym warunkom jak drewno zanurzone w wodzie. W warunkach, kiedy nie ma dostępu powietrza, podlega ono procesowi zwęglania (opinie o programie).

Drewno pogrążone w gruncie podlega gniciu z powodu jego wilgotności i obecności w nim bakterii gnilnych i zarodków grzybów. Gnicie drewna następuje najszybciej na poziomie terenu lub w pobliżu oraz w gruntach lekkich. W ścisłym, równomiernie nasyconym gruncie piaszczysto-gliniastym drewno wykazuje czterokrotnie większą trwałość niż w mało zwartym piasku lub gruncie wapiennym o zmiennej wilgotności. W kwaśnej torfiastej glebie drewno przechodzi szereg zmian, lecz rozkłada się znacznie wolniej i nie ulega gniciu. Z tego też powodu w torfiastych bagnach zachowały się szczątki lasów przedhistorycznych (segregator aktów prawnych).
Drewno pod gruntem może być atakowane przez grzyby, lecz tylko niektóre gatunki (np. Lenzites sepiaria) wytrzymują kolejne występowania wilgotnych i suchych warunków. Grzyby te rozwijają się w górnych częściach zakopanego drewna.

Wiek zatem drewna zakopanego w gruncie jest bardzo zmienny. Może być bardzo długi (w gruncie nawodnionym, bagnistym, torfowym) lub bardzo krótki, jeżeli drewno jest pogrążone w gruncie dobrze napowietrzonym i bogatym w zarodki grzybów niszczących drewno lub w gruncie wapiennym (zasadowym) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami