Blog

30.09.2019

Na czym polegają samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

W artykule znajdziesz:

Na czym polegają samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 

Na czym polegają samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (program na komputer). Wówczas mają one obowiązek samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych oraz fachowej oceny zjawisk technicznych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to przede wszystkim działalność, która polega na następujących zadaniach:
• projektowaniu bądź sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowaniu nadzoru autorskiego,
• kierowaniu budową bądź robotami budowlanymi,
• wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
• sprawowaniu kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (program na telefon).

Oczywiście, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, niezbędne są, jak już wspomniano, uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). O ich zdobycie mogą starać się osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową. Zarówno wykształcenie, jak i praktyka muszą być dostosowane do stopnia złożenia oraz rodzaju działalności, a także innych wymagań, jakie związane są z pełnioną funkcją. Wszystkie te predyspozycje są potwierdzane decyzją wydawaną przez organ samorządu zawodowego, nazywaną właśnie uprawnieniami budowlanymi. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest złożenie egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego w teorii oraz w praktyce  (opinie o programie).

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie


Osoby, które w Polsce pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, podlegają odpowiedzialności zawodowej (segregator aktów prawnych). Muszą one wykonywać swoją pracę w zgodzie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, dbając o właściwą organizację, jakość oraz bezpieczeństwo prac. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można wykonywać na podstawie wpisu w drodze decyzji do centralnego rejestru, o którym mowa w prawie budowlanym. Ponadto niezbędne jest członkostwo we właściwej miejscowo izbie samorządu zawodowego, potwierdzony wydanym przez izbę zaświadczeniem (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami