Twardość udarowa

Twardość udarowa

Twardość udarową określa średnia arytmetyczna z 3 wyników uzyskanych na jednej próbce; wyniki przelicza się na poziom 15% wilgotności stosując następujące wartości współczynnika a: dąb i jesion 0,025, modrzew - 0,020, inne gatunki drzew 0,010.
Między twardością udarową a wytrzymałością na ściskanie istnieje wyraźna zależność. Zdaniem Piewcowa twardość udarowa stanowi lepszą podstawę do oceny technicznej wartości drewna niż wytrzymałość na ściskanie.

Zależność twardości od budowy i ciężaru właściwego drewna (program uprawnienia budowlane na komputer).
W wyniku anizotropowej budowy drewna twardość zależy w dużym stopniu od kierunku anatomicznego. Najwyższe wartości wykazuje twardość na przekrojach czołowych (poprzecznych), a więc przy badaniu twardości równolegle do przebiegu włókien (T||). Przy badaniu twardości na przekrojach promieniowych i stycznych otrzymuje się na ogół wyniki zbliżone, tak że można je traktować łącznie jako twardość w kierunku prostopadłym do przebiegu włókien (T ). Twardość wzdłuż włókien jest znacznie wyższa od twardości w kierunku poprzecznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stosunek T\\/Tl zależy od ciężaru właściwego, a tym samym od twardości drewna. Wynosi on dla drewna lekkiego (y0 = 0,2 + 0,3 G/cm3) 2,5, dla drewna średniociężkiego (yQ= 0,6 G/cm3) 2,0. Wzrost
ciężaru właściwego tłumaczy się tym, że drewno gatunków ciężkich posiada w poszczególnych kierunkach -bardziej jednorodną budowę, tak że teoretycznie powinno się dla drewna o ciężarze właściwym y0 - 1,50 G/cm3 uzyskać jednakową twardość na wszystkich trzech przekrojach. W rzeczywistości w drewnie nawet najbardziej ciężkich gatunków występują znaczne różnice między twardością wzdłuż i w poprzek włókien. W praktyce bada się najczęściej twardość wzdłuż włókien, a więc wykonuje się wciski na poprzecznym przekroju drewna (uprawnienia budowlane).

Ścieralność drewna

Twardość drewna pozostaje w wyraźnym związku z ciężarem właściwym. W parze ze wzrostem ciężaru właściwego idzie wzrost twardości. Ścieralność drewna polega na zmianach zachodzących na powierzchni drewna pod wpływem różnych form tarcia; wynikiem tych zmian jest zużycie powierzchni, ubytek ciężaru oraz zmniejszanie się objętości drewna (program egzamin ustny).

Ścieralność drewna zależy od gatunku, twardości i ciężaru właściwego oraz od budowy anatomicznej i rodzaju przekroju drewna; prócz tego zależy ona od materiału, który powoduje ścieranie i od sposobu ścierania. Ścieralność stoi w odwrotnym stosunku do odporności na ścieranie (podobny stosunek zachodzi między wytrzymałością na rozłupanie a łupliwością) (opinie o programie).
Ścieralność w dużym stopniu zależy od udziału drewna późnego i od rodzaju przekroju. Drewno późne ma większą twardość i wyższą wytrzymałość niż drewno wczesne; w parze z tym idzie większa odporność na ścieranie i mniejsze zużycie się drewna późnego niż drewna wczesnego. Zjawisko to występuje wyraźnie np. w drewnianych częściach maszyn młyńskich lub w nartach, gdzie warstwy drewna wczesnego ulegają zniszczeniu w krótszym okresie czasu niż drewno późne (segregator aktów prawnych).

Styczny przekrój drewna wykazuje najmniejszą odporność na ścieranie, ulega łatwo rozwłóknieniu i łuszczy się. Z tego względu charakterystyczny dla przekroju stycznego rysunek wzorzysty jest niepożądany w deskach podłogowych, deszczułkach posadzkowych, nartach i innych narażonych na ścieranie materiałach drzewnych; większą odporność wykazuje przekrój promieniowy o tzw. „słojach stojących".
Warunki, w jakich drewno ulega ścieraniu, są bardzo różnorodne (promocja 3 w 1).

W odmiennych warunkach ulega zniszczeniu przez ścieranie kostka brukowa, drewniane nawierzchnie mostów, materiały podłogowe, tarcica wagonowa, narty lub części maszyn. Dlatego nie można stworzyć jednolitej normy na badanie ścieralności; sposób i przebieg badania powinien być dostosowany do badanych sortymentów i powinien odpowiadać warunkom ich przyszłego zastosowania. Następstwem tego jest duża różnorodność maszyn probierczych i metod badania, co w konsekwencji uniemożliwia lub utrudnia porównywanie wyników.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !