Tworzywo zalewowe

Tworzywo zalewowe

Tworzywo zalewowe (np. do zalewania kotwi w betonie) tworzy kit siarkowy GS, odporny na działanie wody i wielu agresywnych chemikaliów.
Ze względu na warunki wykonawstwa w budownictwie morskim chętnie stosowane są prefabrykaty. Spośród asfaltowych wyrobów prefabrykowanych używane mogą być: papy i tkaniny asfaltowe - jako materiały izolacyjne, maty asfaltowe - jako okładziny ochronne, płyty - jako okładziny ochronne lub elementy nawierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer).
Papy asfaltowe otrzymuje się przez nasycenie asfaltem tektury filcowej (o pewnej zawartości włókien wełny). Wymiary papy produkowanej w Polsce i gramaturę składników.

Papy asfaltowe używane bywają w budownictwie morskim do poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych (PN-65/ /B-27611).
Na osnowie z tektury wykonywane są również:
- papy asfaltowe z obustronną powłoką (PN-65/B-27612), tu warstwę impregnatu na tekturze pokrywa się z obu stron trudno przenikliwą dla wody powłoką asfaltu;
- papy asfaltowe z obustronną mineralizowaną powłoką (PN-65/B-27613), o powłoce zawierającej do 35% wypełniaczy mineralnych, takich jak bardzo drobno zmielona mączka asfaltowa.
Jakość papy polepszają posypki talku lub łupku.
Obok pap na osnowie z tektury produkuje się w Polsce:
- papy jutowe asfaltowe, obustronnie powlekane (PN-05/B-27615),
- papy asfaltowe na osnowie (welonie) z włókien szklanych (PN-63/ /B-27616) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ukazała się także w Polsce papa asfaltowa z naklejoną rowkowaną folią aluminiową o grubości 0,1 mm, sprzedawana w arkuszach 0,75X10 m (BN-64/6751-01).
Te trzy rodzaje stosowane są jako izolacja w trudniejszych warunkach hydrologicznych. Własności wymienionych pap i ich produkcja opisane są szczegółowo przez Komguta.

Maty asfaltowe

Maty asfaltowe służą często do budowy okładzin skarp kanałów morskich i umocnień brzegów. Grubość stosowanych mat waha się od 0,8 do 15 cm, a wymiary dochodzą do kilkudziesięciu metrów (uprawnienia budowlane). Zbrojone są siatkami drucianymi, siatkami sizalowymi, tkaninami i foliami, a niekiedy linami stalowymi. Maty takie można wykonywać na poziomie powierzchni przylegającego do danej skarpy terenu, po czym po stwardnieniu przenosić na skarpę.

Za granicą produkowane są ponadto maty gotowe na wkładce z tektury azbestowej (bez powłoki) o nazwie hydroizol, lub na wkładkach metalowych, na przykład foliach aluminiowych o ciężarze 200-550 G/m-, pokrytych obustronnie powłoką z masy asfaltowej (70-75%) z wypełniaczem 25-30% mikroazbestu. Stosowane bywają też wkładki z folii ołowianej, miedzianej lub cynkowej (program egzamin ustny).
Prócz mat stosowane są również płyty asfaltowe o boku kilkudziesięciu centymetrów. Układa się je jak płyty betonowe, zalewając spoiny asfaltem.
Smoła jest to produkt otrzymywany w procesach rozkładowej destylacji, niecałkowitego spalania lub pirolizy (rozkład węglowodorów w podwyższonej temperaturze) ciał organicznych. Stanowi ciecz koloru ciemnego, rozpuszczalną w dwusiarczku węgla.

Zawiera dużo węglowodorów o wiązaniach nie nasyconych i do 15% tlenu (opinie o programie).
Smoły drogowe używane do budowy nawierzchni drogowych stanowią mieszaniny paku (50-70%) i filtrowanego oleju antracenowego. Mogą być stabilizowane dodatkiem 15-20% asfaltu.
W budownictwie morskim smoły stosowane są do powierzchniowej impregnacji drewna.
Paki są to produkty destylacji smół, wosków, kwasów tłuszczowych i innych, o konsystencji stałej lub półstałej, mięknące pod wpływem podwyższonej temperatury, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. Kolor mają czarny lub ciemnobrunatny (segregator aktów prawnych).

Do izolacji używane bywają w zasadzie paki z węgla kamiennego. W Polsce produkowane są trzy gatunki paków: miękkie o temperaturze mięknienia 45-65°C (gat. I), normalne o temperaturze mięknienia 65-75°C (gat. II) i twarde o temperaturze mięknienia do 150°C (gat. III). Szczegóły podaje norma PN-53/C-91035 (promocja 3 w 1).
Paki normalne produkowane są jako łamane, granulowane i w blokach. Mogą być też dostarczane w stanie ciekłym (rozpuszczonym).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami