Tynkowanie stropu

Tynkowanie stropu

Podczas układania pustaków lub płyt żelbetowych między belkami oraz betonowania pachwin między belkami i pustakami należy położyć bale na belkach stropowych, aby wskutek chodzenia lub jeżdżenia taczkami nie spowodować popękania pustaków, które są mało wytrzymałe na uderzenia (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stropy można obciążać dopiero po stwardnieniu betonu pachwinowego w przy środku zastosowania pustaków KMK-I, lub stwardnieniu zaprawy cementowej spoinach - w przypadku stosowania płyt żelbetowych.
Lecary podłogowe na stropach z belek T-27 układa się w poprzek belek.
Przy stosowaniu na wypełnienie pól międzybelkowych pustaków gipsowych KMK-1, płyt żelbetowych z ociepleniem wykonanym z trocin zmineralizowanych. torfu lub mnych materiałów izolacyjnych pochodzenia organicznego, legary opiera się bezpośrednio na stropie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W przypadku zaś użycia do ocieplenia płyt żużla paleniskowego lub polepy glinianej z sieczką, legary opiera się na cegle ułożonej na warstwie ocieplającej, przy czym powinny one wystawać od 2 do 1 cm ponad górną powierzchnię belek stropowych. aby podłoga nie opierała się bezpośrednio na tych belkach.
Stropy od strony poddasza można ocieplać polepą glinianą z sieczką, żużlem, trocinami zmineralizowanymi itp. tak aby nie powstawały mostki przemarzania w miejscu belek. Ocieplenia te powinny być lekkie, aby nie zwiększały zbytnio ciężaru własnego stropu.
. Sufit stropu z belek T-27 i pustaków gipsowych KMK-I wyrównuje się cienkim narzutem z czystego zaczynu gipsowego, następnie tynkuje zaprawą wapienno-gipsową (trzy części wapna, dwie części gipsu : dziewięciu części piasku). Łączna grubość tych warstw nie powinna przekraczać 10 mm (uprawnienia budowlane).
Sufit stropu z belek T-27 i płyt żelbetowych tynkuje się zaprawą cementów o-wapienną na obrzutce cementowej.
Stropy belkowo-pustakowe DZ. Składają się one z prefabrykowanych belek żelbetowych o rozstawie osiowym 60 cm. pustaków betonowych oraz górnej płyty betonowej stanowiącej podłoże podłóg. Przewieszenie końców belek przy transporcie i składowaniu nie powinno być większe niż 1/5 długości belek typu DZ-3 i D4 oraz 200 cm belek DZ-5 (program egzamin ustny).

Pustaki układane

Pustaki układane przy wieńcach żelbetowych i przy żebrach rozdzielczych powinny być zamknięte denkami zabezpieczającymi przed przedostawaniem się betonu do pustaków.
Pustaki przy składowaniu i transporcie ustawia się otworami pionowo do góry. na równym podłożu (w pięciu warstwach na placu budowy, w czterech warstwach na środkach transportowych).
Przy transporcie pustaków należy zwrócić uwagę na szczelne ich ułożenie obok siebie, aby nic następowało ich przesuwanie w czasie transportu (opinie o programie).
Wykonanie strupów DZ. Długość oparcia belek stropowych na murach powinna wynosić co najmniej 8 cm w przypadku belek typu DZ-3 i DZ-4 oraz 10 cm w przypadku belek typu DZ-5. Wtapia się je w wieniec żelbetowy obniżony o 4 cm poniżej spodu stopek belek (segregator aktów prawnych). Belki podczas wykonywania stropu powinny być podparte w następujących miejscach:
belki DZ-3 przy długości większej niż 420 cm w środku rozpiętości oraz przy podporach, jeżeli wieńce są obniżone poniżej stopki belki,
belki DZ-4 i DZ-5 w czterech miejscach, tj. pod dwoma skrajnymi otworami na żebra rozdzielcze oraz na obu końcach przy ścianach.
Górny poziom ryg środkowych powinien być wyższy o 5 mm od poziomu ryg przyściennych. Rygi mogą być usunięte po stwardnieniu betonu, lecz nic wcześniej niż po 12 dniach od chwili zabetonowania stropu.
W celu zachowania odpowiedniego rozstawu belek i zabezpieczenia ich przed przesunięciem podczas układania pustaków należy między belkami przy obu końcach ułożyć po I pustaku.
Po ułożeniu pustaków wykonuje się zbrojenie płyty, zgodnie z rysunkami roboczymi (promocja 3 w 1). Przed przystąpieniem do betonowania należy wyprostować strzemiona wystające z górnej stopki belek, następnie ułożyć pomosty z desek grubości 38 mm wsparte na belkach między wystającymi strzemionami.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !