Blog

Grubość górnej płyty zdjęcie nr 10
19.01.2022

Typ maszyny montażowej

W artykule znajdziesz:

Typ maszyny montażowej
Typ maszyny montażowej

Do zawieszenia elementów, w których istnieją otwory umożliwiające zaczepienie uchwytu, stosuje się tzw. uchwyty szpilkowe. Składają się one z ramki stalowej w kształcie litery A oraz z trzpienia (szpilki) lub trzpieni wsuwanego w otwór (otwory) w elemencie. Ramki te przystosowane są do kształtu i wymiarów podnoszonych elementów. Uchwyt szczególnie nadaje się do podnoszenia słupów ze względu na przegubowy sposób zaczepienia, umożliwiający obrót słupa w czasie podnoszenia (program uprawnienia budowlane na komputer). W ostatnich latach czynione są liczne próby zastąpienia ręcznego zakładania szpilek do otworów w słupach urządzeniem automatycznym, wprowadzającym szpilki (trzpienie) mechanicznie, a sterowanym zdalnie z kabiny żurawia.

Typ maszyny montażowej i jej wielkość może być ustalony po określeniu wszystkich czynników, dotyczących warunków pracy urządzenia montażowego (w danym przypadku kształt i wymiary montowanego obiektu, ciężar poszczególnych elementów, stopień scalenia konstrukcji, zadane tempo robót itp.). Bliższa analiza występujących tu wielkości technicznych powinna następnie doprowadzić do określenia niezbędnych parametrów roboczych wybieranych maszyn. Podstawowymi parametrami roboczymi maszyn montażowych są: udźwig, zasięg działania, wysokość użyteczna podnoszenia, moment roboczy oraz wydajność (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Udźwig maszyny montażowej jest to ciężar ładunku, jaki może być podniesiony przez tę maszynę. Ciężar ten obejmuje ładunek przyczepiony do haka nośnego maszyny montażowej w określonym jego położeniu, względnie (w przypadku dźwigników) ładunek ułożony na tej maszynie (uprawnienia budowlane). Zależnie od rodzaju maszyny montażowej udźwig ten może być stały lub zmienny w określonym zakresie.

Zasięg działania maszyny montażowej

Zasięg działania maszyny montażowej jest to odległość, jaką może osiągnąć hak nośny tej maszyny od jej stanowiska roboczego. Odległość ta mierzona jest w linii poziomej od osi pionowej haka nośnego w określonym jego położeniu do osi pionowej maszyny montażowej. Zależnie od rodzaju maszyny montażowej zasięg działania może być stały lub zmienny w określonym zakresie (program egzamin ustny).

Wysokość użyteczna podnoszenia maszyny montażowej jest to wysokość, jaką może osiągnąć hak nośny tej maszyny ponad poziomem jej ustawienia. Wysokość ta mierzona jest w linii pionowej od osi poziomej haka nośnego w określonym jego położeniu do poziomu wierzchu główki szyny torowiska jezdnego tej maszyny, poziomu wierzchu nawierzchni drogowej lub poziomu terenu (stosownie do sposobu ustawienia tej maszyny).

Zależnie od rodzaju maszyny montażowej wysokość użyteczna podnoszenia może być stała lub zmienna w określonym zakresie. Moment roboczy maszyny montażowej jest to iloczyn udźwigu przez zasięg działania tej maszyny w jej określonym ustawieniu. Zależnie od rodzaju maszyny montażowej moment roboczy może być stały lub zmienny w nieznacznym zakresie (w przypadku ciężkiego typu żurawi budowlanych z długimi wysięgnikami) (opinie o programie).

Wydajność maszyny montażowej określana jest w ilości zmontowanej przez tę maszynę konstrukcji budowlanej (w rozumieniu montażu zasadniczego) w określonej jednostce czasu (tj. na godzinę, zmianę roboczą, miesiąc, kwartał czy rok). Ilość konstrukcji mierzona jest w tym przypadku w jednostkach jej ciężaru (tj. w T/jedn. czasu) (segregator aktów prawnych).

Celem dokonania wyboru określonej maszyny montażowej konieczne jest ustalenie niezbędnych parametrów odpowiadających konkretnym warunkom. Niezbędny udźwig maszyny montażowej Q określa się wychodząc z warunku konieczności zmontowania najcięższych elementów lub części, na jakie konstrukcja montowana została podzielona.

W przypadku montażu elementów nie wymagających żadnego wzmocnienia czy usztywnienia przy pomocy jednej tylko maszyny montażowej i za pośrednictwem zawiesia montażowego o lekkiej konstrukcji (np. zawiesia linowego), którego ciężar wobec tego można pominąć (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Grubość górnej płyty zdjęcie nr 15 Grubość górnej płyty zdjęcie nr 16 Grubość górnej płyty zdjęcie nr 17
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 18
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 19 Grubość górnej płyty zdjęcie nr 20 Grubość górnej płyty zdjęcie nr 21
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 31 Grubość górnej płyty zdjęcie nr 32 Grubość górnej płyty zdjęcie nr 33
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 34
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 35 Grubość górnej płyty zdjęcie nr 36 Grubość górnej płyty zdjęcie nr 37
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Grubość górnej płyty zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami