Typ maszyny montażowej

Typ maszyny montażowej
Typ maszyny montażowej

Do zawieszenia elementów, w których istnieją otwory umożliwiające zaczepienie uchwytu, stosuje się tzw. uchwyty szpilkowe. Składają się one z ramki stalowej w kształcie litery A oraz z trzpienia (szpilki) lub trzpieni wsuwanego w otwór (otwory) w elemencie. Ramki te przystosowane są do kształtu i wymiarów podnoszonych elementów. Uchwyt szczególnie nadaje się do podnoszenia słupów ze względu na przegubowy sposób zaczepienia, umożliwiający obrót słupa w czasie podnoszenia (program uprawnienia budowlane na komputer). W ostatnich latach czynione są liczne próby zastąpienia ręcznego zakładania szpilek do otworów w słupach urządzeniem automatycznym, wprowadzającym szpilki (trzpienie) mechanicznie, a sterowanym zdalnie z kabiny żurawia.

Typ maszyny montażowej i jej wielkość może być ustalony po określeniu wszystkich czynników, dotyczących warunków pracy urządzenia montażowego (w danym przypadku kształt i wymiary montowanego obiektu, ciężar poszczególnych elementów, stopień scalenia konstrukcji, zadane tempo robót itp.). Bliższa analiza występujących tu wielkości technicznych powinna następnie doprowadzić do określenia niezbędnych parametrów roboczych wybieranych maszyn. Podstawowymi parametrami roboczymi maszyn montażowych są: udźwig, zasięg działania, wysokość użyteczna podnoszenia, moment roboczy oraz wydajność (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Udźwig maszyny montażowej jest to ciężar ładunku, jaki może być podniesiony przez tę maszynę. Ciężar ten obejmuje ładunek przyczepiony do haka nośnego maszyny montażowej w określonym jego położeniu, względnie (w przypadku dźwigników) ładunek ułożony na tej maszynie (uprawnienia budowlane). Zależnie od rodzaju maszyny montażowej udźwig ten może być stały lub zmienny w określonym zakresie.

Zasięg działania maszyny montażowej

Zasięg działania maszyny montażowej jest to odległość, jaką może osiągnąć hak nośny tej maszyny od jej stanowiska roboczego. Odległość ta mierzona jest w linii poziomej od osi pionowej haka nośnego w określonym jego położeniu do osi pionowej maszyny montażowej. Zależnie od rodzaju maszyny montażowej zasięg działania może być stały lub zmienny w określonym zakresie (program egzamin ustny).

Wysokość użyteczna podnoszenia maszyny montażowej jest to wysokość, jaką może osiągnąć hak nośny tej maszyny ponad poziomem jej ustawienia. Wysokość ta mierzona jest w linii pionowej od osi poziomej haka nośnego w określonym jego położeniu do poziomu wierzchu główki szyny torowiska jezdnego tej maszyny, poziomu wierzchu nawierzchni drogowej lub poziomu terenu (stosownie do sposobu ustawienia tej maszyny).

Zależnie od rodzaju maszyny montażowej wysokość użyteczna podnoszenia może być stała lub zmienna w określonym zakresie. Moment roboczy maszyny montażowej jest to iloczyn udźwigu przez zasięg działania tej maszyny w jej określonym ustawieniu. Zależnie od rodzaju maszyny montażowej moment roboczy może być stały lub zmienny w nieznacznym zakresie (w przypadku ciężkiego typu żurawi budowlanych z długimi wysięgnikami) (opinie o programie).

Wydajność maszyny montażowej określana jest w ilości zmontowanej przez tę maszynę konstrukcji budowlanej (w rozumieniu montażu zasadniczego) w określonej jednostce czasu (tj. na godzinę, zmianę roboczą, miesiąc, kwartał czy rok). Ilość konstrukcji mierzona jest w tym przypadku w jednostkach jej ciężaru (tj. w T/jedn. czasu) (segregator aktów prawnych).

Celem dokonania wyboru określonej maszyny montażowej konieczne jest ustalenie niezbędnych parametrów odpowiadających konkretnym warunkom. Niezbędny udźwig maszyny montażowej Q określa się wychodząc z warunku konieczności zmontowania najcięższych elementów lub części, na jakie konstrukcja montowana została podzielona.

W przypadku montażu elementów nie wymagających żadnego wzmocnienia czy usztywnienia przy pomocy jednej tylko maszyny montażowej i za pośrednictwem zawiesia montażowego o lekkiej konstrukcji (np. zawiesia linowego), którego ciężar wobec tego można pominąć (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !