Blog

20.03.2019

Studia wyższe pokrewne i odpowiednie dla danej specjalności uprawnień budowlanych

Studia wyższe pokrewne i odpowiednie dla danej specjalności uprawnień budowlanych

W załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) określono właściwe i pokrewne kierunki studiów dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych (program na komputer). W przypadku specjalności architektonicznej bez ograniczeń kierunek odpowiedni to architektura lub architektura i urbanistyka. Dla specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie kierunki odpowiednie są takie same, a pokrewne to kierunki związane z budownictwem (program na telefon).

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń

Studia wyższe pokrewne i odpowiednie dla danej specjalności uprawnień budowlanych

Aby uzyskać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń należy ukończyć studia na kierunku budownictwo (program na egzamin ustny). Na te same uprawnienia, ale w zakresie ograniczonym kierunek odpowiedni jest taki sam, natomiast kierunki pokrewne to:
• inżynieria środowiska,
• architektura,
• architektura i urbanistyka,
• melioracja,
• budownictwo hydrotechniczne,
• inżynieria i gospodarka wodna (promocja 3 w 1).
Specjalność inżynieryjną mostową lub drogową można uzyskać po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo. W przypadku specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych kierunki odpowiednie to budownictwo lub transport. Dla specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym odpowiednie kierunki studiów są takie same, a pokrewne to:
• automatyka i robotyka – pozwalające na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie komputerowych systemów sterowania lub automatyki,
• elektroenergetyka (segregator).
Specjalność inżynieryjną hydrotechniczną można uzyskać po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, inżynieria środowiska. W przypadku inżynierii środowiska wymagane jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w kwestiach związanych z inżynierią wodną lub inżynierią sanitarną i wodną (opinie). Specjalność wyburzeniową można zdobyć po skończeniu kierunku budownictwo, inżynieria wojskowa, górnictwo lub geologia – te ostanie kierunku studiów muszą pozwalać na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami