Układ kratownicy

Układ kratownicy

Pręty ukośne najskuteczniej zapobiegają rysom, które mogą wystąpić na skutek ukośnych naprężeń rozciągających, i dlatego obowiązkowo muszą być stosowane w powłokach o znacznej długości. Mają one jednak dwie wady (program uprawnienia budowlane na komputer). Po pierwsze, powstają w ten sposób trzy warstwy zbrojenia (ukośne, podłużne i obwodowe), do czego potrzebna jest grubość powłok ok. 8 cm; ponadto umieszczenie prętów ukośnych napotyka trudności, gdy pręty obwodowe, stosownie do znaku momentu, są odgięte ku górze i ku dołowi. Po drugie, użycie prętów ukośnych pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zbrojenia na ścinanie w tych miejscach, gdzie to nie jest wymagane przez ogólne przepisy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Można uniknąć obu tych wad stosując zbrojenie na ścinanie w postaci strzemion (pręty obwodowe). Układ kratownicy składający się ze strzemion i prętów ukośnych. W belce prostokątnej każda oddzielnie rozpatrywana kratownica kończy się przy podporze ściskanym skosem (uprawnienia budowlane). W powłokach jednak nie można uzyskać odpowiedniego układu, gdyż pociągnęłoby to za sobą zbyt znaczne naprężenia ściskające w narożach. Przebieg naprężeń można sobie wyobrazić w sposób następujący. Przekątna poprowadzona z naroża wyznacza miejsce pierwszej rysy powstałej wskutek rozciągania. Strzemiona przecinające tę przekątną są zakotwione w powierzchni trójkątnej oznaczonej na rysunku linią przerywaną. Z tej powierzchni obciążenie jest przekazywane na przeponę jako naprężenie ścinające w betonie. Tym naprężeniom ścinającym towarzyszą ukośne naprężenia rozciągające, lecz dzięki strzemionom oraz przeponom bezpieczeństwo powłoki jest całkowicie zapewnione (program egzamin ustny).

Z drugiej jednak strony, powłoka nie jest dostatecznie zabezpieczona przeciwko siłom ścinającym NA9,, występującym w przekrojach prostopadłych do tworzących (opinie o programie). Siły te są największe w bezpośrednim sąsiedztwie przepon. Skutecznym środkiem zapobiegawczym byłoby zastosowanie osiowego zbrojenia na ścinanie o przekroju równym przekrojowi strzemion, jednak wtedy ogólna ilość zbrojenia na ścinanie znacznie przewyższałaby ilość niezbędną w przypadku stosowania prętów ukośnych.

Wytrzymałość betonu na ścinanie

Jeżeli więc mają być zastosowane tylko strzemiona, należy z góry przewidzieć, że w betonie będą występować pewne naprężenia ścinające. Wytrzymałość betonu na ścinanie jest w przybliżeniu trzykrotnie większa od wytrzymałości na rozciąganie i jest bardziej niezawodna (segregator aktów prawnych). Pomimo tego jednak naprężenie ścinające trzykrotnie większe od dopuszczalnego naprężenia rozciągającego nie może być przejęte bez uprzedniego rozważenia zagadnienia, gdyż naprężenie tej wielkości stanowi górną granicę, dopuszczoną przez przepisy większości krajów dla belek zwykłych, w których reakcja podporowa znacznie zmniejsza naprężenia ścinające. Ponadto naprężenia ścinające nie są rozłożone równomiernie w kierunku poprzecznym, ze względu na poszerzenie strefy ściskanej w zworniku. Jednak dopuszczalne naprężenie na ścinanie równe dwukrotnemu rozciągającemu, np. dla zwykłego betonu wynoszące 15 kG/cm2, może być uznane za możliwe do przyjęcia.

Jeżeli naprężenia ścinające przekraczają wartość dopuszczalną, należy zastosować pręty ukośne; o ile przekroczenie występuje tylko w bezpośrednim sąsiedztwie przepon, wystarczy zastosować podłużne zbrojenie na’ ścinanie, jak to uwidoczniono dla tylnej części powłoki. Tego rodzaju zbrojenie należy stosować zawsze w miejscach połączenia po włoki z przeponą, chyba że ścinanie jest przenoszone za pomocą prętów ukośnych. W powłokach ciągłych nie można dopuścić do czystego ścinania w górnej części powłoki w pobliżu podpór pośrednich, gdyż należy przypuszczać, że w tych miejscach wystąpią pęknięcia w betonie wskutek rozciągania. Jednak w tych przypadkach może mieć miejsce ściskanie po przekątnej w zakropkowanej powierzchni(promocja 3 w 1). W ten sposób, w rzeczywistości, zagadnienie ścinania nie istnieje, o ile poprzeczne siły powłoki są w przybliżeniu sobie równe po obu stronach przepony.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !