Blog

03.03.2020

Układanie tradycyjne

Układanie tradycyjne

Układanie tradycyjne

Układanie tradycyjne za pomocą kielni z częściowym nanoszeniem zaprawy na powierzchnię boczną cegieł. Jest to sposób polegający na uniwersalnym stosowaniu kielni. Ma zastosowanie do murów w wiązaniu pospolitym i krzyżykowym (program uprawnienia budowlane na komputer). Ze względu na podnoszenie każdej cegły przed ułożeniem i nakładanie na nią zaprawy, sposób ten jest mało wydajny.

Mur może być wykonywany na puste spoiny, tj. z pozostawieniem nie zapełnionych spoin na ok. 1,5 cm od lica zewnętrznego lub wewnętrznego, albo z obydwóch stron, bądź też - na pełne spoiny z zaprawą dochodzącą do lica. Murarz nabiera ze skrzyni lub szafla zaprawę średnio gęstą za pomocą kielni trzymanej w ręku i rozściela zaprawę pod kilka cegieł zewnętrznego rzędu, wyrównując ją następnie krawędzią kielni w taki sposób, aby nie dochodziła na 2-3 cm do lica muru (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W dalszym ciągu murarz bierze cegłę lewą ręką i nakłada z kielni na powierzchnię boczną, która ma przylegać do poprzedniej cegły, trochę zaprawy na długości ok. 5 cm i w odległości kilku cm od strony licowej (uprawnienia budowlane). Następnie kładzie cegłę na zaprawę w odległości kilku cm od poprzednio ułożonej cegły i, uważając na sznur, dociska ją i przesuwa w ten sposób, że cegła nieco osiądzie, zaprawa w spoinie wspornej rozpłaszczy się, nie dochodząc jednak do lica na ok. 1,5 cm, a spoina poprzeczna, pozostając pusta również na ok. 1,5 cm od lica, zostanie zapełniona całkowicie w tym miejscu, gdzie na cegłę naniesiono zaprawę i tylko częściowo od dołu na pozostałym odcinku. W sposób analogiczny następuje rozpostarcie i wyrównanie zaprawy pod cegły rzędu wewnętrznego (rys. 4-37 d) i układanie poszczególnych cegieł po uprzednim nałożeniu kielnią zaprawy na powierzchnię boczną w odległości kilku cm od końca (program egzamin ustny).

W ten sposób spoiny poprzeczne tego rzędu będą wyglądały jak odbicie lustrzane względem pionowej podłużnej płaszczyzny spoin rzędu zewnętrznego. Spoina podłużna będzie tylko częściowo od dołu zapełniona.

W dalszym ciągu następuje zalewanie całej warstwy cegieł; murarz nanosi zaprawę na ułożone cegły, polewa ją wodą w celu rozrzedzenia i za pomocą kielni rozprowadza i zgrzebuje ją, zapełniając wierzchnie części spoin. Zalewanie jest czynnością do pewnego stopnia dodatkową, zwiększającą robociznę (opinie o programie).

Rzędy wozówkowe cegieł

Poza tym zalewanie wprowadza znaczną ilość wody do muru, przedłużając okres wysychania. Murarze, oszczędzając swój czas, pozostawiają często warstwę główkową nie zalaną. Można się z tym zgodzić, jeżeli zaprawa rozścielana pod następną warstwę (woizówkową) będzie miała konsystencję na tyle plastyczną, że zapełni spoiny w poprzedniej. Niestety nie zawsze to zachodzi.

Murarze niedokładnie pracujący lub niewykwalifikowani często pozostawiają nie zapełnione spoiny we wnętrzu muru, co wpływa na jego osłabienie (segregator aktów prawnych). Pod cegły rzędu zewnętrznego murarz nanosi, rozścieła i wyrównywa zaprawę kielnią w sposób podobny jak przy rzędzie główkowym. Dalej murarz bierze cegłę lewą ręką i nakłada kielnią trochę zaprawy, mniej więcej na środek tej powierzchni bocznej, która ma przylegać do poprzedniej cegły, po czym kładzie cegłę na zaprawę, dociska ją i przesuwa, jak przy rzędzie główkowym.

Następnie w ten sam sposób układane są wozówki rzędu wewnętrznego.
W murze o grubości 2 cegieł pozostaje w środku każdej warstwy wozówkowej po wymurowaniu zewnętrznych rzędów płytkie koryto, tzw. fola. W murach o grubości 2,5 cegły i więcej w każdej murowanej warstwie tworzy się fola. Folę zapełnia się na ok. 1,5-2 cm od dołu zaprawą, po czym osadza się na tej zaprawie cegły główki, naciskając je tak, żeby zaprawa zapełniła spoiny na ok. 3 cm ich wysokości. Bardzo często starają się tutaj zużyć cegły pęknięte, uszkodzone, połówki itp. braki, których zawsze jest. pewna ilość na budowie. Jeśliby się trafiły między cegłami większe puste miejsca, należy je, jak mówią pospolicie, zaćwiekować, czyli zapełnić odłamkami cegły.

Ostatnią czynnością jest zalewanie foli wraz z całą warstwą w celu wypełnienia wierzchnich części spoin i wszelkich zagłębień. Zalewanie to wykonuje się w sposób jak podano przy rzędach główkowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami