Układarka masy betonowej

Układarka masy betonowej

Potrzebną wydajność dyszy ustala się z iloczynu szerokości roboczej, szybkości jazdy podłużnej (1,5 m/min) oraz wymaganej liczby litrów wody na m2 nawierzchni. Szybkość jazdy podłużnej i poprzecznej oraz szerokość spryskiwanego pasa nawierzchni są tak dobrane, że w każdym miejscu spryskiwanie odbywa się podwójnie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wykańczarki opasek betonowych.

Wzdłuż nawierzchni betonowej stosuje się obramowujące ją opaski betonowe, wykonywane obecnie niemal wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych, zwanych wykańczarkami opasek.
Na komplet zespołu maszyn do wykonywania opasek składają się:
- układarka masy betonowej,
- wykańczarka opaski,
- maszyna do wykonywania szczelin.

Układarkę typu RBV stanowi duży podłużny pojemnik o pojemności 1,5 m3 (kubeł rozdzielczy) zamocowany do ramy podstawowej, która z kolei spoczywa na kolach tocznych kołnierzowych i gładkich. Wewnętrzna przestrzeń pojemnika podzielona jest stalowymi przeponami. Przepony te spełniają rolę usztywniaczy pojemnika, a zarazem desek równających masę betonową. Ich obrotowe zamocowanie umożliwia pracę układarki w dwu kierunkach.
Napełnianie pojemnika układarki odbywa się bezpośrednio z samochodów wywrotek. Najodpowiedniejsze do tego celu są samochody skrzyniowe o nośności około 4,5 T z wywrotem na boki. W czasie rozścielania masy betonowej samochód przepycha układarkę po prowadnicach (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Możliwości regulacji poziomu układanej masy betonowej są w granicach +70 i -110 mm w stosunku do niwelety prowadnic, co umożliwia wykonywanie opasek zarówno jedno- jak i dwuwarstwowych.

Wykańczarka opaski betonowej ARF. Maszyna ta składa się z ramy podstawowej, spoczywającej na kółkach, elementów roboczych, silnika spalinowego, urządzeń napędowych oraz sterujących.
Elementy robocze to równacz deskowy, wibrator deskowy oraz gładzik wahadłowy.
Maszyna do wykonywania szczelin typu RFV (uprawnienia budowlane).

Maszyny do stabilizacji gruntów

Praca maszyny RFV polega na wwibrowywaniu przekładek szczelinowych (desek drewnianych lub płyt plastykowych). Deskę o długości odpowiadającej szerokości opasek, o szerokości odpowiadającej grubości opaski lub jej warstwy dolnej i grubości 1,2+2,0 cm zakłada się do kleszczy ustawionych pionowo i prostopadle do osi opaski. Następnie przekładkę wraz z kleszczami wwibrowuje się w świeżo zagęszczony beton, po czym - nie przerywając wibracji - kleszcze podciąga się do góry. Dzięki dokładnemu ustawieniu maszyny oraz pomocy wibratora uzyskuje się regularne oraz szybkie ustawienie przekładki bez konieczności ręcznego wykańczania (program egzamin ustny).

Maszyny do stabilizacji gruntów cementem. Do stabilizacji gruntów cementem mogą być stosowane różnego rodzaju maszyny, które można podzielić na dwie podstawowe grupy:
- zestaw maszyn rolniczych uzupełnionych niektórymi maszynami drogowymi,
- maszyny specjalne.

Rodzaj maszyn, niezależnie od możliwości zaopatrzenia, należy dobierać w zależności od założonego dziennego postępu robót; przy postępie do 2000 m2/dzień oraz niewielkich rozmiarach robót na obecnym etapie mechanizacji robót należy stosować zestaw maszyn rolniczych, natomiast maszyny specjalne przy znacznie większym założonym postępie robót, np. 8000-5- -5-10 000 m2/dzień oraz dużym rozmiarze robót (opinie o programie).
Przy wskaźnikach górnych przewidzianych dla zespołu maszyn oraz dla postępów pośrednich celowe jest wprowadzanie (zamiast maszyn rolniczych) specjalnych mieszarek gruntów, produkowanych w coraz większych ilościach. Zestaw maszyn rolniczych i drogowych (segregator aktów prawnych).

W skład zestawu wchodzą maszyny, które uszeregowane w kolejności przebiegu procesu technologicznego stabilizacji gruntów służą do:
- spulchniania gruntów,
- rozdrabniania gruntów,
- rozścielania gruntu doziarniającego,
- rozścielania cementu,
- mieszania gruntu z cementem na sucho i mokro,
-zwilżania gruntocementu,
- profilowania mieszanki gruntocementu,
- zagęszczania gruntocementu,
- pielęgnacji stabilizowanego gruntu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !