Układy prefabrykatów szkieletu

Układy prefabrykatów szkieletu

Układy prefabrykatów szkieletu i dobór schematu konstrukcyjnego zależy, podobnie jak i w innych konstrukcjach uprzemysłowionych (uprawnienia budowlane), zarówno od kształtu i rozwiązań funkcjonalnych budynku, jak również od koncepcji konstrukcyjno-wykonawczej, na którą składają się zagadnienia nośności i sztywności przestrzennej konstrukcji, prefabrykacji i transportu prefabrykatów, sprzętu montażowego, rozwiązania węzłów połączeniowych i innych szczegółów wykonawczych (program na telefon). Najprostsze z punktu widzenia wykonawstwa są układy słupówo-belkowe (ryglowe), utworzone z prętowych elementów pionowych i poziomych, przy czym belki (rygle) mogą biec w jednym lub w dwóch kierunkach (program na komputer). Połączenie belek ze słupem następuje w poziomie najczęściej pod stropem, natomiast słupy łączone są nad stropem, co wynika z prawidłowej kolejności montażu. Przy układach belek jednokierunkowych mogą być tworzone poprzeczne lub podłużne układy konstrukcyjne budynków. Przy belkach (ryglach dwukierunkowych) stropy mogą być rozpięte w dwóch kierunkach, tj. krzyżowo (program egzamin ustny).

Dodatkowe elementy

Połączenia belek (rygli) ze slupami  projektowane są zwykle jako przegubowe lub z częściowym zamocowaniem, przez co nie zapewniają one sztywności przestrzennej konstrukcji (opinie o programie). Z tego względu należy przewidywać dodatkowe elementy usztywniające w postaci ścian-przepon pionowych ciągłych lub odcinkowych w kierunku podłużnym i poprzecznym budynku, zapewniających niezmienność geometryczną układu konstrukcyjnego. Prefabrykaty słupowe projektowane są zazwyczaj o wysokości 2 kondygnacji, co zrównuje je mniej więcej z długościami belek, gdyż rozstaw słupów najczęściej przyjmowany jest w granicach 4,5H-6 m (segregator aktów prawnych).

Stropy projektowane są zazwyczaj również jako płyty jedno- przęsłowe oparte przegubowo na ryglach i o ciężarze zbliżonym do głównych prefabrykatów szkieletu, ze względu na racjonalne wykorzystanie sprzętu montażowego. Zaletą szkieletów słupowo-belkowych jest prostota ich prefabrykacji i montażu.

Prostoliniowy kształt prefabrykatów upraszcza konstrukcję form do ich produkcji i nie wymaga dużych powierzchni na procesy produkcyjne i składowanie gotowych prefabrykatów. Prosty jest również montaż tych prefabrykatów i może być przeprowadzany przeważnie lekkim sprzętem (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !