Umiejętność szacunkowego przewidywania

Umiejętność szacunkowego przewidywania

Dla wykonawcy niezmiernie ważna jest umiejętność szacunkowego przewidywania przebiegu stanów i przepływów w okresie planowanej realizacji budowy i tu właśnie można popełnić zasadnicze błędy w wymiarowaniu konstrukcji grodz (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeżeli przyjmie się wysokość i wymiary poprzeczne grodzy za małe, wówczas przy przepływach i stanach większych niż przyjęto w obliczeniach może nastąpić zalanie terenu chronionego grodzą, zaniesienie go częściowo lub całkowicie rumowiskiem, ewentualnie zniszczenie lub uszkodzenie znajdujących się tam maszyn i urządzeń, jeżeli nie zdąży się ich usunąć na czas, a w najgorszym przypadku - zupełne zniszczenie grodzy, co pociąga za sobą katastrofalne skutki i przedłuża okres budowy o rok lub dwa. Z drugiej strony zbyt ostrożne wymiarowanie grodz podnosi koszty i przedłuża czas budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najczęściej jako wodę miarodajną przyjmuje się w obliczeniach przepływ powodziowy określony prawdopodobieństwem występowania raz na 20 lat, czyli ze współczynnikiem 5%. Jeżeli planowany okres prowadzenia robót pod osłoną grodz wynosi kilka lat, wówczas przeprowadza się również kontrolne obliczenia statyczne konstrukcji grodzy na wodę 100-letnią z tym, że dopuszcza się przyjmowanie większych wartości współczynników tarcia przy obliczaniu grodzy na przesunięcie (przy grodzach ziemnych, kaszycowych itp.). Podobnie dopuszcza się przyjmowanie większych wartości dla współczynników wydatku przy obliczeniach hydraulicznych oraz przyjmowanie mniejszych zapasów wysokości grodz i największych dopuszczalnych prędkości wody w cieku, przy których nie następuje rozmywanie podłoża, uwzględniając przy tym możliwość akumulacji części przepływających wód na obszarze przyszłego zbiornika (uprawnienia budowlane).

Bardzo korzystny jest przypadek, gdy realizowana budowla piętrząca stanowi dolny stopień już zrealizowanej kaskady, bowiem istnieje możliwość regulowania największych przepływów tak co do wielkości jak i czasu, zależnie od pojemności istniejących w górze rzeki zbiorników. Ma to szczególne znaczenie przy zamykaniu koryta rzeki. Czynność tę należy wykonywać przy niskich, zbliżonych do minimalnych, stanach wody w rzece (program egzamin ustny).

Sposoby odprowadzania wody budowlanej

Przy realizacji budowli piętrzących istnieją w zasadzie dwa sposoby przepuszczania wody przez budowany stopień, a mianowicie:
- odprowadzenie wody płynącej rzeką poza zasięgiem prowadzonych robót, które stanowią z reguły pierwszy etap realizacji budowy,
- odprowadzenie wody przez wykonane w pierwszym etapie specjalne urządzenia lub przystosowane do tej czynności części budowli.
Zasadnicze sposoby odprowadzania wody.

Za pomocą rynny lub rynien (opinie o programie). Sposób len polega na przecięciu koryta rzeki dwiema grodzami, między którymi lokalizowana jest budowla piętrząca, a odprowadzenie wody następuje za pomocą rynny (lub rynien), przechodzącej przez obie grodze. Rynny wykonywane są z drewna (uszczelnionego na stykach) lub blachy stalowej.
Dopuszczalne największe prędkości wody w rynnach drewnianych przyjmuje się zależnie od głębokości wody w rynnie; przy h - 0,4 m u ^ 12 m/sek, przy h = 1,0 m v = 15 m sek, a przy h = 2 m v ^ 17 rrPsek.

Rynny układa się normalnie ze spadkiem, który może być mniejszy lub większy od spadku krytycznego. Jeżeli I > Ikr, wówczas obliczenie wydatku rynny przeprowadza się jak dla przelewu o szerokiej koronie. Sposób ten nadaje się jedynie w przypadkach, gdy przepływ w rzece jest nieznaczny i mało zmienny (segregator aktów prawnych).
Za pomocą specjalnie wykonanego w tym celu kanału obiegowego, którym odprowadzane są wody rzeki. W celu zmniejszenia objętości robót ziemnych, związanych z wykonaniem kanału można, jeśli na to warunki terenowe pozwalają, wykorzystać stare koryto rzeki lub jej odnogę przez przecięcie zakola trasą kanału.

Spadek podłużny kanału nic może być nadmierny, aby nie nastąpiła erozja podłoża. Za pomocą sztolni obiegowych, szczególnie jeżeli oba brzegi są strome, a szerokość doliny rzeki jest zbyt wąska, by można było wodę odprowadzać kanałem (promocja 3 w 1). W tym przypadku pożądane jest, aby zbocza stanowiły mało spękaną skałę. Najpierw wykonano sztolnię, następnie grodzę górną i dolną.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !