Blog

16.08.2018

Umowa z generalnym wykonawcą – co warto wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Umowa z generalnym wykonawcą – co warto wiedzieć?

Umowa o roboty budowlane to dokument, w którym wykonawca zobowiązuje się do wykonania oraz oddania w określonym terminie obiektu, którego dotyczy umowa (program na komputer). Obiekt ten musi być wykonany zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. W umowie inwestor zobowiązuje się do wykonania wszystkie czynności dotyczących przygotowania robót, a zwłaszcza do przekazania ternu budowy oraz do dostarczenia projektu i odbioru obiekty, a także do zapłacenia ustalonego wynagrodzenia (program na telefon). Bardzo ważne jest więc to, aby w umowie bardzo dokładne określono zobowiązanie wykonawcy oraz inwestora. Umowa zawsze musi mieć formę pisemną – nie ma przy tym znaczenia wartość robót.

Protokół potwierdzający przejęcie działki

Umowa z generalnym wykonawcą

Do umowy z generalnym wykonawcą należy dołączyć projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę (program na egzamin ustny). W przypadku, gdy podczas trwania budowy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane z zobowiązaniem wykonawcy, zawsze domniemywa się, że jest on zobowiązany do wykonania wszystkich prac, które związane są z obiektem (promocja 3 w 1). Do umowy należy również dołączyć protokół potwierdzający przejęcie działki przez wykonawcę. Jest to bardzo ważne, ponieważ od momentu przejęcia działki za wszelkie szkody powstałe na jej terenie odpowiada wykonawca i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy.
W umowie należy również uregulować możliwość zlecenia wykonania części robót podwykonawcom. W przypadku, gdy inwestor nie chce, aby prace były wykonywane przez inną firmę, niż ta, z którą jest podpisana umowa, należy to zaznaczyć w treści dokumentu (segregator). W praktyce często okazuje się, że wykonawcy nie mają w swojej ekipie odpowiednich specjalistów, dlatego decydują się na zlecenie tych prac podwykonawcom. Ważne jest również to, aby w przypadku zatrudnienia podwykonawców, uregulować w umowie sposób ich wynagrodzenia. Za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy odpowiada solidarnie inwestor wraz z wykonawcą. Aby mieć pewność, że wykonawca dobrze wykonał swoją pracę, warto skorzystać z instytucji rękojmi, która w przypadku wad budynku wynosi 5 lat (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami