Blog

Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 10
16.08.2018

Umowa z generalnym wykonawcą – co warto wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Umowa z generalnym wykonawcą – co warto wiedzieć?

Umowa o roboty budowlane to dokument, w którym wykonawca zobowiązuje się do wykonania oraz oddania w określonym terminie obiektu, którego dotyczy umowa (program na komputer). Obiekt ten musi być wykonany zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. W umowie inwestor zobowiązuje się do wykonania wszystkie czynności dotyczących przygotowania robót, a zwłaszcza do przekazania ternu budowy oraz do dostarczenia projektu i odbioru obiekty, a także do zapłacenia ustalonego wynagrodzenia (program na telefon). Bardzo ważne jest więc to, aby w umowie bardzo dokładne określono zobowiązanie wykonawcy oraz inwestora. Umowa zawsze musi mieć formę pisemną – nie ma przy tym znaczenia wartość robót.

Protokół potwierdzający przejęcie działki

Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 11
Umowa z generalnym wykonawcą

Do umowy z generalnym wykonawcą należy dołączyć projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę (program na egzamin ustny). W przypadku, gdy podczas trwania budowy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane z zobowiązaniem wykonawcy, zawsze domniemywa się, że jest on zobowiązany do wykonania wszystkich prac, które związane są z obiektem (promocja 3 w 1). Do umowy należy również dołączyć protokół potwierdzający przejęcie działki przez wykonawcę. Jest to bardzo ważne, ponieważ od momentu przejęcia działki za wszelkie szkody powstałe na jej terenie odpowiada wykonawca i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy.
W umowie należy również uregulować możliwość zlecenia wykonania części robót podwykonawcom. W przypadku, gdy inwestor nie chce, aby prace były wykonywane przez inną firmę, niż ta, z którą jest podpisana umowa, należy to zaznaczyć w treści dokumentu (segregator). W praktyce często okazuje się, że wykonawcy nie mają w swojej ekipie odpowiednich specjalistów, dlatego decydują się na zlecenie tych prac podwykonawcom. Ważne jest również to, aby w przypadku zatrudnienia podwykonawców, uregulować w umowie sposób ich wynagrodzenia. Za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy odpowiada solidarnie inwestor wraz z wykonawcą. Aby mieć pewność, że wykonawca dobrze wykonał swoją pracę, warto skorzystać z instytucji rękojmi, która w przypadku wad budynku wynosi 5 lat (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 16 Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 17 Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 18
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 19
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 20 Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 21 Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 22
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 32 Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 33 Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 34
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 35
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 36 Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 37 Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 38
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zakłady przemysłu budowlanego zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami